fredag 19 juni 2015

Tragiskt på så många (S)ätt i Danmark

Dags för danska S att se sig själv i spegeln på riktigt.
För mig som invånare i Öresundsregionen är det med viss avsmak som jag ser på det danska valresultatet. Danskt Folkeparti är numera Danmarks näst största parti och dom kommer med största sannolikhet återigen utgöra regeringsunderlag för en borgerlig statsminister. För trots att DF numera är nummer två i Danmark så vill dom inte sitta i regeringen. Inte nu i alla fall. Under valvakan igår var där en DF-representant som uttalade sig att dom gärna ser Kristian Thulesen Dahl som statsminister. Men inte nu. Goddag yxskaft.

DF har under mer än ett decennium tillåtits att påverka dansk politik till den milda grad att utlandsboende danska medborgare inte har rösträtt. Danmark har några av dom strängaste lagarna kring invandring i hela EU. Ändå tävlar dom danska partierna om att trumfa över varandra i invandringskritiska och rent rasistiska utspel. Logiken är den samma som Sannfinländarna kör i vårt östra grannland. Trots att Finland inte tar emot mer än nån tusen flyktingar per år så anses invandringen vara för stor och måste "begränsas".

Och det är just därför som DÖ är så viktig här i Sverige. För när glidningen väl börjat, när ett populistiskt enfrågeparti väl får sätta agendan, då kommer spiralen bara att gå neråt. Varje gång dom andra partierna anpassar sig efter enfrågepartiets förslag så kommer partiet i fråga att föreslå allt mer radikala lösningar och på så sätt flytta gränsen för vad som är möjligt att säga och göra. Att partiet sen försöker framstå som bredare genom att säga att man t ex värnar välfärden är tämligen ointressant. Det är och förblir utifrån invandringsfrågan som partiet bygger sin profil.

Jag hoppas att dansk socialdemokrati ser sig själv i spegeln och ställer frågan om deras successiva anpassning till DF inte är slut nu. För det är helt uppenbart så att det inte har fungerat. Och likt Einstein konstatera att galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.

*****