torsdag 30 april 2015

Den moderata tumskruven åker fram

Foto: Nordiska Museet
Så kom det då. Ett förslag från Moderaterna om att förbjuda tiggeri. Inte helt, inte allt, men tillräckligt för att kunna säga att partiet är för någon form av förbud. Förbudet slår an en ton som är ganska förväntad. Det är det "organiserade tiggeriet" som ska angripas. Att människor samarbetar är alltså problemet. Var och en kan ha det för jävligt men om dom går samman i ett kollektivt så måste Moderaterna sätta stopp för det. Det är samma logik som ligger bakom borgerlig aversion mot fackföreningsrörelsen.

Att M väljer just "organiserat" som begrepp är inte särskilt förvånande. I tiggerifenomenets början här i landet var det "kriminella gäng" som låg bakom det hela. Men när bland annat Stockholmspolisen gick ut och motbevisa den skrönan så blev det svårt att driva tesen om att hela rasket var organiserad brottslighet. Dessutom har vi redan idag en lagstiftning kring till exempel människohandel och utpressning. Varför Moderaternas förslag skulle göra någon skillnad i förhållande till dessa lagar kan inte partiets företrädare svarar riktigt på heller.

Men det blir ganska snabbt problem även med begreppet organiserat. Vi vet att många av dom som kommer hit är från samma släkt eller från samma by. För dessa människor är det självklart att samarbeta. Genom att förbjuda organisering skulle det innebära att samarbete dom emellan förbjuds. Likaså kan man fundera på om Helsingborgs stads lösning med att samla EU-migranter på en camping skulle accepteras. Staden organiserar hela tiggarkollektivet, ombesörjer deras grundläggande möjligheter till dusch och tvätt samt skänker någon form av värdighet till dessa utsatta människor. Med det moderata förslaget på plats kan knappast en sådan organisation tillåtas.

Jag ska dock säga att jag kan tycka att den del som handlar om avhysning är en viktig del i diskussionen. Det är inte rimligt att markägare hamnar i kläm för att någon slår upp ett tältläger på deras mark. Avhysningen måste kunna verkställas snabbare och lättare. Men att kommunen skulle få personal med den typen av polisiära befogenheter är inte rätt väg att gå. Samordningen mellan olika myndigheter och förenkling i själva processen däremot kan vara till stor hjälp.

Konsekvensen av att Moderaterna nu tar detta steget blir förmodligen inte mer än en legitimering av dom som vill förbjuda tiggeriet helt. För i den här debatten finns det alltid någon som vill gå längre. Det finns alltid någon som kan skruva åt tumskruvarna lite till och varför välja en mjäkig väg när hårdhandskarna kan tas på?

*****


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar