torsdag 6 november 2014

SD, MP och kommunstyrelsen i Helsingborg

Foto: wikipedia.org  
Igår var det sammanträdespremiär för den nya kommunstyrelsen här i Helsingborg. Det innebar därmed KS-premiär för mig med. KS-möten är i regel ganska så snabba tillställningar i Helsingborg. Eftersom mötena inte är offentliga så finns det ingen större anledning att debattera sakfrågorna någon längre tid. Debatternas tas istället i kommunfullmäktige.

Under gårdagens möte var där dock en intressant sak som inträffade. I samband med att vi skulle godkänna ersättningsreglerna för mandatperioden så yrkade vi socialdemokrater på att Romarådet, ett råd för inkludering av romerna i samhället, skulle få samma ersättningsstatus som övriga kommunala råd. M, C, KD och FP röstade emot detta förslag. SD lade ner sina röster eftersom dom inte deltog i beslutet som helhet. Dom uttryckte dock en vilja att avslå vårt förslag ändå. MP, som ingår i det borgerliga majoritetsstyret, röstade däremot med oss socialdemokrater. Att MP agerade på detta vis är förståeligt eftersom dom tidigare, under förra mandatperioden, röstat med vår motion i frågan.

Borgarna vann omröstningen med röstsiffrorna 6-5  (2 nedlagda från SD). I ljuset av detta skulle man kunna tro att frågan därmed var avgjord. Men nu förhåller det sig så att S, MP och V (som inte sitter i KS) har 28 röster i KF. Borgarna har 27 och SD har 10. Om SD fortsätter att inte delta i ärendet som helhet och MP fortsätter att stå upp för sina gamla principer så kommer förslaget om att arvodera även medlemmarna av Romarådet att gå igenom.

Den 19/11 har vi KF-möte. Vi får väl se om SD av någon anledning fått för sig att rösta med borgarna då och om MP tryckts in i ledet av Moderaterna. Intressant situation är det hur som helst. Om inte MP viker sig driver borgarna igenom sina förslag med aktivt stöd av SD (om dom deltar). Undra vad Kent Persson och dom övriga partisekreterarna i borgarpartierna tycker om det...

*****

4 kommentarer:

 1. Eftersom jag inte vill att kommunen slösar i onödan med skattebetalarnas pengar känns det som att mitt val av FP i kommunalvalet var helt rätt.

  Det får gärna finnas speciella grupperingar som företräder olika etniska minoriteter men dessa har inte valts av det svenska folket i reguljära val. Därför bör inte heller dessa få någon sådan typ av ersättning som utgår till de folkvalda (sen kan man diskutera hur folkvalda dessa är eftersom det är de enskilda partierna som bestämmer vilka som hamnar på valbar plats).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utifrån det resonemanget borde inte Handikapp-, Integrations- och pensionärsrådet m.fl få ersättning heller. Något som inte FP eller övriga borgare yrkade på.
   Romarådet är ett statligt initiativ som genomförs i fem olika kommuner på prov. Att få människor att delta på sin fritid i den här typen av aktiviteter är inte helt lätt och dom gör dessutom en insats för samhället som helhet. Därför är det också befogat att få ersättning. I Göteborg får dom även ersättning för förlorad arbetsförtjänst vilket vi i S tycker är rimligt och som vi också yrkade i vår motion.

   Radera
 2. Självklart borde inte de övriga råd du nämner heller få någon form av ersättning. Det finns säkert någon form av stöd redan för dessa grupperingars organisationer och de som ingår i dessa råd får väl ställa upp ideellt. Dessa personer är ju inte yrkespolitiker utan förhoppningsvis eldsjälar som brinner för sina frågor utan krav på ekonomisk kompensation.

  Jag förstår faktiskt inte varför dessa råd ska vara en del av det kommunala beslutsfattandet. De olika representanterna från partierna är ju invalda för att även representera och säkra dessa svagare minoritetsgruppers intressen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Därom är vi oense då. Tycker det är rimligt att människor som gör en samhällsinsats inom ramarna för kommunen får ersättning för detta.

   Radera