tisdag 11 november 2014

Ett uns av självkritik hade varit snyggt

Foto: maxgustafson.se
Riksrevisionen dömer idag ut vårdvalet inom primärvården. Fler friska söker vård och valen har bäst effekt för den som har mycket pengar. Resultaten och slutsatserna är inte nya och sedan tidigare kända. Att Riksrevisionen nu ansluter sig till alla dom oberoende instanser som visar på vårdvalets negativa konsekvenser är bra. Men frågan är vilka effekter det kommer att få.

Ta bara Region Skåne som exempel. Där har borgarna infört ett stort antal vårdval. Bland annat har specialistvård inom ögon och hud lagts ut vilket har slagit sönder fungerande vårdkedjor. Det har även dränerat verksamheterna på både kompetens och resurser. Patienterna och skattebetalarna får stå för notan såväl ekonomiskt som vårdmässigt. Trots detta vägrar högern i Skåne att medge några som helst problem med vårdvalen. Dom är till och med så hårdnackade i sitt motstånd mot att ompröva besluten att inget av borgarpartierna vill sträcka ut en hand över blockgränserna och diskutera ett samarbete. Detta trots en mycket svår parlamentarisk situation och trots att S och MP nu avstår från att föreslå en skattehöjning.

Vi socialdemokrater har omprövat vår politik till leda. Nästan varje gång vi har gjort ett dåligt val (och dom har varit rätt många på senare tid) så har vi rannsakat oss själva och tagit små steg mot mitten. Om själva förflyttningen är rätt eller fel kan man diskutera. Poängen är att vi har insett att allt vi tyckte igår inte behöver vara rätt idag. Borgerligheten däremot vägrar att fundera ett varv extra kring det valfrihetsparadigm som dom själva infört. Man skulle kunna tycka att omvärldens reaktioner i form av sågningar av resultaten och ett stort valnederlag skulle väcka något uns av självkritik. Men icke. Jag kan inte annat än beklaga den dogmatism som råder inom det borgerliga lägret. Den kostar mer än den smakar.

*****

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar