torsdag 20 november 2014

Den blågröna såsen sprack

Foto: 54grader.se
Som jag skrev om för två veckor sedan (inlägget hittar ni här) röstade MP mot sina egna majoritetskompisar vid den första voteringen i kommunstyrelsen den här mandatperioden. Igår hade vi kommunfullmäktige och tack vare att MP stod på sig och SD valde att inte delta så föll och sprack den sittande majoriteten i sin första votering. Det här är oerhört intressant och frågan är hur många sådana här nederlag det sittande styret klarar av. Samtidigt är det ingen jättefråga så jag tror inte att denna isolerade händelse kommer att ha så stor betydelse. Men om MP fortsätter att välja rätt i frågor om miljö, jämlikhet och solidaritet så kommer styret inte att vinna många voteringar utan aktivt stöd av SD. Ett läge som MP själv sagt sig vilja undvika genom att sätta sig i en majoritet ihop med borgarna.

Personligen deltog jag i min första interpellationsdebatt någonsin igår. Interpellationen som jag hade lagt handlade om MP:s inställning till sänkta avgifter i den individuella musikskolan. Debatten kan ni se här. Det var riktigt kul att få göra interpellationsdebut och det kändes som att det gick bra. Jag blev så inspirerad att jag redan sitter och klurar på nästa interpellation!

*****

tisdag 18 november 2014

Högerdilemmat

Foto: http://eduvantis.com
Alice Teodorescu skriver en intressant kolumn på Aftonbladets nätsida idag. I texten driver Teodorescu tesen att dom borgerliga partierna behöver ta tag i sin politikutveckling och att en förnyad idépolitisk debatt måste till. Detta för att forma morgondagens politik. Jag håller helt med henne. Själv skrev jag i mitt senaste blogginlägg om behovet av att ompröva den allt överordnade valfrihetsnormen som borgerligheten har drivit sedan 80-talet. Årets val visar mycket tydligt att denna nyliberalt präglade dogm har kommit till vägs ände. Teodorescu skriver vidare att:

"I dag saknas ett seriöst högeralternativ för de väljare som vill sänka skatterna, reformera arbetsrätten, stärka försvaret, sänka bidragen, höja bildningsidealet och kraven i skolan, öka individens egenmakt och minska statens inblandning, upphöja familjens och civilsam­hällets betydelse, sluta dalta med kriminella."

Vad Teodorescu beskriver och efterfrågar är implicit gammalmoderat. Problemet med önskemålet är att väljarna redan har identifierat ett sådant alternativ utanför den traditionella borgerligheten. Sverigedemokraterna har, med undantag för höjda bildningsideal (och i viss mån individens egenmakt), tagit den position som Moderaterna har lämnat efter sig i sin retoriska förflyttning mot mitten. Att SD utöver detta kryddar sin ideologiska utgångspunkt med fascism är inget som gammelmoderata väljare verka har några som helst problem med. Och varför skulle dom ha det? Rasism kan konservativa väljare i regel acceptera förutsatt att angreppen mot arbetareklassen fortgår och att den ekonomiska makten i samhället inte på något sätt hotas.

Moderaternas stöd till t ex apartheidregimen i Sydafrika låg dessutom bara 20 år före dom "nya" Moderaternas retoriska förvandling. Att det funnits främlingsfientligt tankegods i den moderata ledningens retorik långt in på 1980-talet vet vi av bland annat Ulf Adelsohns klassiska uttalande om "de stackars negrerna". Valstugereportaget 2002 visade med all tydlighet att rasism var vardagsmat bland moderata gräsrötter för tolv år sedan.

Dom moderata högerväljarna har, oavsett vad alla vi andra tycker, identifierat SD som ett "seriöst" alternativ. Teodorescu (och även jag) ser det inte så utan menar att den traditionella borgerligheten är den "seriösa" högern. Men dom fd moderata väljarnas dom är en annan och det är omöjligt att bortse från deras dom. Därmed inte sagt att vi för att tillfredsställa 13 procent av Sveriges väljare ska börja samarbeta med SD. 87 procent vill trots allt inte att SD ska ha något inflytande över politiken.

Jag delar helt uppfattningen om att ett (stort) steg till höger från Moderaternas sida skulle kunna stoppa SD:s fortsatta tillväxt. Om Moderaterna kan vända strömmen av konservativa väljare tillbaka till sitt parti kommer SD:s möjligheter att få höga siffror i framtiden att minska. Frågan är bara om Moderaterna är beredda att göra en sådan förflyttning. Det skulle innebära att Moderaterna ger upp kampen om den åtråvärda mitten. Risken med en sådan förflyttning är också att Moderaterna väljer att börja samarbeta med SD likt man gjort i andra länder och då finns det små skäl för väljarna att lämna SD. Det skulle i sin tur innebära att Moderaterna försvagar sig själva utan att vinna någonting på det.

Dessvärre är det nog så att den realpolitiska verkligheten omöjliggör för Moderaterna att röra sig överhuvudtaget i båten. Det visar om inte annat det starka stödet för Anna Kinberg Batra. Dom andra borgerliga partierna hyser jag liten tilltro till att dom skulle kunna ta upp den konservativa linjen och driva den med kraft. Dels för att dom inte själva vill det och dels för att dom inte har förmågan att klara av det.

*****

fredag 14 november 2014

Det nöjda FolkpartietSom jag skrev om sist så vore lite borgerlig självkritik på sin plats efter att dom som grupp betraktat gjort sitt sämsta val på år och dag. När man åker på en brakförlust måste man, för att kunna komma igen, sätta sig ner och göra en analys om vad det var som gick snett. Idag står ordföranden i Folkpartiets valanalysgrupp, Mats Persson, i SVT och redogör för sina tankar kring valnederlaget. FP måste bli bättre på att driva fler frågor än skolan och bredda sin politik. En inte helt orimlig slutsats med tanke på att FP snarast varit Lärarnas Riksförbunds politiska gren dom senaste åren än ett självständigt och självgående parti.

Men samtidigt är det inte en speciellt självkritisk bild som framträder när Persson uttalar sig. Jag har inte läst analysen men jag hör vad som sägs. Dels nämns inget om Folkpartiets svajighet i t ex värnpliktsfrågan eller deras eurokampanjande. Dels saknas helt insikten kring vad det borgerliga samarbetet i form av alliansen har inneburit. Det hela blir snarare komiskt.

Persson säger nämligen något i stil med att stödet för allianssamarbetet är starkt bland dom väljare som har röstat på FP i det här valet. Då undrar jag i mitt stilla sinne om det inte är alla dom andra väljarna som FP vill åt? Att dom som röstat på FP gillar alliansen säger sig självt. Men om man ska växa behövs ju dom andra väljarna som inte gillar alliansen. Där verkar FP sakna en insikt som förmodligen skulle gynna både partiet självt och landet i det nuvarande parlamentariska läget.

*****
 
Tips: Veckans avsnitt av vår podcast är ute nu. Vi gästas denna vecka av nyvalda regionrådet Yvonne Augustin. Avsnittet hittar ni här

tisdag 11 november 2014

Ett uns av självkritik hade varit snyggt

Foto: maxgustafson.se
Riksrevisionen dömer idag ut vårdvalet inom primärvården. Fler friska söker vård och valen har bäst effekt för den som har mycket pengar. Resultaten och slutsatserna är inte nya och sedan tidigare kända. Att Riksrevisionen nu ansluter sig till alla dom oberoende instanser som visar på vårdvalets negativa konsekvenser är bra. Men frågan är vilka effekter det kommer att få.

Ta bara Region Skåne som exempel. Där har borgarna infört ett stort antal vårdval. Bland annat har specialistvård inom ögon och hud lagts ut vilket har slagit sönder fungerande vårdkedjor. Det har även dränerat verksamheterna på både kompetens och resurser. Patienterna och skattebetalarna får stå för notan såväl ekonomiskt som vårdmässigt. Trots detta vägrar högern i Skåne att medge några som helst problem med vårdvalen. Dom är till och med så hårdnackade i sitt motstånd mot att ompröva besluten att inget av borgarpartierna vill sträcka ut en hand över blockgränserna och diskutera ett samarbete. Detta trots en mycket svår parlamentarisk situation och trots att S och MP nu avstår från att föreslå en skattehöjning.

Vi socialdemokrater har omprövat vår politik till leda. Nästan varje gång vi har gjort ett dåligt val (och dom har varit rätt många på senare tid) så har vi rannsakat oss själva och tagit små steg mot mitten. Om själva förflyttningen är rätt eller fel kan man diskutera. Poängen är att vi har insett att allt vi tyckte igår inte behöver vara rätt idag. Borgerligheten däremot vägrar att fundera ett varv extra kring det valfrihetsparadigm som dom själva infört. Man skulle kunna tycka att omvärldens reaktioner i form av sågningar av resultaten och ett stort valnederlag skulle väcka något uns av självkritik. Men icke. Jag kan inte annat än beklaga den dogmatism som råder inom det borgerliga lägret. Den kostar mer än den smakar.

*****

torsdag 6 november 2014

SD, MP och kommunstyrelsen i Helsingborg

Foto: wikipedia.org  
Igår var det sammanträdespremiär för den nya kommunstyrelsen här i Helsingborg. Det innebar därmed KS-premiär för mig med. KS-möten är i regel ganska så snabba tillställningar i Helsingborg. Eftersom mötena inte är offentliga så finns det ingen större anledning att debattera sakfrågorna någon längre tid. Debatternas tas istället i kommunfullmäktige.

Under gårdagens möte var där dock en intressant sak som inträffade. I samband med att vi skulle godkänna ersättningsreglerna för mandatperioden så yrkade vi socialdemokrater på att Romarådet, ett råd för inkludering av romerna i samhället, skulle få samma ersättningsstatus som övriga kommunala råd. M, C, KD och FP röstade emot detta förslag. SD lade ner sina röster eftersom dom inte deltog i beslutet som helhet. Dom uttryckte dock en vilja att avslå vårt förslag ändå. MP, som ingår i det borgerliga majoritetsstyret, röstade däremot med oss socialdemokrater. Att MP agerade på detta vis är förståeligt eftersom dom tidigare, under förra mandatperioden, röstat med vår motion i frågan.

Borgarna vann omröstningen med röstsiffrorna 6-5  (2 nedlagda från SD). I ljuset av detta skulle man kunna tro att frågan därmed var avgjord. Men nu förhåller det sig så att S, MP och V (som inte sitter i KS) har 28 röster i KF. Borgarna har 27 och SD har 10. Om SD fortsätter att inte delta i ärendet som helhet och MP fortsätter att stå upp för sina gamla principer så kommer förslaget om att arvodera även medlemmarna av Romarådet att gå igenom.

Den 19/11 har vi KF-möte. Vi får väl se om SD av någon anledning fått för sig att rösta med borgarna då och om MP tryckts in i ledet av Moderaterna. Intressant situation är det hur som helst. Om inte MP viker sig driver borgarna igenom sina förslag med aktivt stöd av SD (om dom deltar). Undra vad Kent Persson och dom övriga partisekreterarna i borgarpartierna tycker om det...

*****