torsdag 16 oktober 2014

Miljöpartistisk nitlott för Helsingborg

Kom att tänka på den här lille krabaten. En död mans hand.
Foto: dyk.dk
Att vi har en ny regering märks redan. Borgerliga dagstidningar har krigsrubriker var och varannan dag och  Twitterhögern går i falsett så fort en sosse får en fis på tvären. Det märks också tydligt på dom politiska förslagen att Rosenbad numera har en S-ledd regering. Men det märks också att det sitter ett parti till i regeringen.

Visserligen har dom två senaste större infrastrukturutspelen inte kommit från regeringen. Men med tanke på att det handlar om den rödgröna majoriteten i Stockholm och ordföranden i Riksdagens trafikutskott så får man ändå betrakta utspelen som tunga. Båda utspelen påverkar dessutom Helsingborg oerhört mycket.

Att den rödgröna majoriteten i Stockholm vill påbörja en nedläggning av Bromma flygplats är förståeligt. En flygplats mitt i stan är inte världens bästa lösning varken ur markanvändningssynpunkt eller miljöhänseende. Men likväl är Bromma viktigt för många orter runt om i landet eftersom mycket av den så kallade navtrafiken numera går via flygplatsen. Det är en utveckling som är starkt ifrågasatt och spelet bakom Brommas uppgång från nedgången flygplats på dekis till aktuell för uppgradering till så kallad C3-nivå är inte helt okontroversiellt.

Det andra utspelet berör Helsingborg direkt. Ordföranden i trafikutskottet, miljöpartisten Karin Svensson Smith från Lund, menar att det inte är prioriterat med en HH-förbindelse. Istället är det höghastighetsförbindelser mellan våra tre storstäder och upprustning av befintlig (järnvägs)infrastruktur som gäller. Som Svensson Smith formulerar sig kan man läsa in att det inte spelar någon större roll om HH-förbindelsen innehåller biltunnlar eller ej. Den är inte aktuell oavsett.

Båda dessa förslag har stor inverkan på Helsingborg. Båda förslagen bär i huvudsak ett miljöpartistiskt signum även om nuvarande inrikesminister Anders Ygeman har motionerat i riksdagen om att stänga ner Bromma. Skulle båda förslagen bli verklighet kommer det drabba Helsingborg mycket hårt. Redan idag tar en resa till Stockholm med tåget ca sex timmar. Flyget tar via Bromma från dörr till dörr, beroende på var man ska i Stockholm, tre timmar. Så tack vare att flyget finns som alternativ är nordvästra Skåne attraktivt för näringslivet att etablera sig i. Skulle Bromma läggas ner, höghastighetstågen förläggas till Malmö och HH-förbindelsen utebli så kommer många företagsetableringar att gå om intet för Helsingborg och dess familj.

I dagarna blev det klart att Miljöpartiet kommer att ingå i det lokala styret här i Helsingborg. Tillsammans med högern ska MP styra staden under dom nästkommande fyra åren. Den stora frågan som idag ligger över vår stad är hur dom lokala miljöpartisterna kommer att agera i dessa frågor. För om dom stöttar nedläggningen av Bromma samtidigt som dom inte lyckas få ordning på sina riksdagskollegors märkliga uppfattning om att en HH-förbindelse inte har prioritet, dvs i grund och botten inte är så viktig och kan vänta, så medverkar Miljöpartiet såväl lokalt som centralt till att lägga en mycket tung hand över utvecklingen i Helsingborg.

*****

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar