torsdag 31 juli 2014

Jag tänker arbeta för en vinstfri välfärd i Helsingborg

Foto: http://maxgustafson.se

Attendo har det tufft just nu i Helsingborg. För någon dag sedan rapporterades det om att företaget haft problem med att förse sin personal med legitimation. Något som skapar stor oro inom hemtjänsten. Idag kan man läsa om att företagets personal inte hinner med att ge den omvårdnad som behövs. Att detta skulle vara något annat än ett symptom på den vinstjakt som företaget bedriver är naivt att tro. Attendo tjänar grova pengar på vår välfärd. Pengar som egentligen skulle ha gått till våra medborgares välfärd.

I debatten anförs ofta argument om att "riskkapitalisterna" måste bort ur vår välfärd. Jag vänder mig mot detta begrepp. För vari ligger risken i att bedriva hemtjänst på fastpris? I mina ögon ska riskkapital vara något som investeras i innovationer och i branscher där sannolikheten att få tillbaka insatt kapital är liten och där potentiellt nya marknader öppnas upp. Men när man lyckas så kan man också hämta hem stora vinster. Vad Attendo och liknande företag har bidragit med i form av välfärdsinnovationer som kommer den stora allmänheten till del är höljt i dunkel. Däremot är vinsterna enorma. Någon större risk föreligger alltså inte.

Jag kandiderar till Helsingborgs kommunfullmäktige i höst. För mig hör inte bolag som Attendo och Vårdaga (tidigare Carema) hemma i välfärden. Det socialdemokratiska kongressbeslutet innebär att det är upp till varje kommun att avgöra om man vill ha vinstdrivande bolag i välfärden. Jag tycker att Helsingborg ska ta till vara på möjligheten att endast ha offentliga och non-profitutförare i välfärden. Det tänker jag arbeta för.

*****

måndag 28 juli 2014

Myten om den höjda kommunalskatten

Foto: guld24.se
Som kommunpolitiker står man varje år inför frågan om att fastställa den kommunala skattenivån. Ska skatten höjas, sänkas eller behållas på nuvarande nivå? I kölvattnet av den diskussionen kommer ofta ett påstående som jag skulle vilja granska närmare. Det låter så här:

"Höjd kommunalskatt slår hårdast mot dom med lägst inkomster."

Argumentet för att så skulle vara fallet är att den kommunala skatten är platt. Det är samma summa som tas ut på varje intjänad hundralapp. Logiken är tämligen enkel. Om en person med 10 000 kr i månadsinkomst betalar in 50 kr mer i månaden i kommunalskatt slår det hårdare mot vederbörandes ekonomi än om en person som tjänar 40 000 kr i månaden betalar in 200 kr mer i månaden. 50 kr är relativt sett mer pengar för en person med 10 000 kr i inkomst än vad 200 kr är för en person med 40 000 kr i inkomst.

När någon* anför detta argument för att inte kommunalskatten ska höjas eller att en kommunal skattehöjning alltid ska undvikas in i det längsta så brukar dom flesta nicka instämmande. Ingen vill ju slå på dom som har lägst inkomster. Men frågan är om det här argumentet håller full ut. Utsagan tar nämligen bara hänsyn till utgiftssidan i en person eller ett hushålls ekonomi. Om jag som i ovan nämnda exempel tjänar 10 000 kr i månaden och jag får en kostnadsökning på 50 kr i månaden så kan jag anses ha "förlorat". Men det förutsätter ju att allt annat är lika och att inga förändringar sker på inkomstsidan. Men så fungerar det ju inte. När kommunen höjer skatten så bör ju rimligtvis dom inkomna pengarna användas till något. Det är just här som själva kärnan ligger.

Om pengarna som kommer in, i Helsingborgs fall är 10 öre skattehöjning ca 23 miljoner kr, används till att inkludera Internetkostnader i försörjningsstödsnormen så blir fördelningsprofilen på skattehöjningen annorlunda än om pengarna används till att reparera potthål i asfalten**. Bor man som jag i postnummerområde 252 27 så är det billigaste Internetabonnemanget på Pricerunner 175 kr i månaden. Om jag som försörjningsstödstagare har betalat 50 kr mer i månaden i kommunalskatt men får 175 kr i ökat stöd så har jag netto tjänat 125 kr i månaden om jag har Internet hemma. Med tanke på att där finns ca 2 300 hushåll i Helsingborg som uppbär försörjningsstöd så blir den totala kostanden för Internetabonnemang för samtliga dessa hushåll 4,2 miljoner kr per år. Om vi höjt skatten med 10 öre skulle vi, förutom att ha omfördelat direkt till dom med lägst (taxerade) inkomsters fördel, ha 19 miljoner kr kvar att göra något annat med.

Någon kommer efter att ha läst ovan anförda exempel direkt att börja pladdra om att vi genom en sådan konstruktion och fördelningsprofil framstår som ett "bidragsparti". Att man med det tänkandet är ohjälpligt fast i en borgerlig debatthegemoni och tankevärld är en sak som vi i alla fall för tillfället kan lämna därhän. Istället kan vi försöka lösa detta lilla problem så att även dom som är rädda för att bli kallade för bidragspartister kan känna sig lugna.

Vi skulle i så fall kunna använda dom 19 miljoner kronorna till att höja dom så kallade "uppbyggande medel" som finns i skolan. Dessa pengar är extra tillskott till dom skolor som har dom största utmaningar. Dessa utmaningar består i t ex tuffare socioekonomisk profil på eleverna. Om vi skjuter till mer pengar till uppbyggande medel går dessa pengar till barnen från dom hushåll som har lägst inkomst. Det innebär att även barn till föräldrar som inte uppbär försörjningsstöd får del av satsningen. Det blir inte samma nettotillskott i direkta pengar för föräldrarna till dessa barn men om man vidgar perspektivet bara en liten aning så är det att se som en investering i dessa barns framtida inkomstutveckling att förbättra deras skolgång***. Nettotillskottet kommer alltså över tid och fördelningsprofilen får en hävstångseffekt. Ska man snacka lite ekonomiskt mumbojumbospråk kan det hela ses som en progressiv investering i barnens, familjernas (och samhällets) humankapital.

Man kan även tänka sig att använda pengarna till att införa gratis musik- eller kulturskola, gratis eller kraftigt reducerade inträdesavgifter på stadens kulturinstitutioner, ökade föreningsbidrag till föreningar som tar stort socialt ansvar, fler speciallärare i skolorna, höjt generellt försörjningsstöd, pensionärsrabatter inom någon sektor eller något helt annat.

Poängen har förhoppningsvis framgått vid det här laget men för den som inte har förstått ännu kommer den här:

En skattehöjning slår olika beroende på vad man gör med dom pengar som man får in. Därför kan man inte i allmänna ordalag avvisa en kommunalskattehöjning med argumentet att den slår hårdast mot dom med lägst inkomster. Det är helt enkelt inte sant.

En skattehöjning kan mycket väl vara att föredra framför t ex omfördelningar inom nuvarande skattenivå. Har man som syfte att främja jämlikhet och därmed frihet för alla så är det hur skatteintäkterna fördelas som är av betydelse och inte enbart den allmänna skattenivån.
*För en borgare är det allt som oftast ett självändamål att sänka skatterna. Därför kan vi i följande resonemang bortse från dessa personer. Vi utgår istället ifrån att vi har med socialdemokrater eller andra som anser sig vara progressiva att göra.

** Man kan tänka sig att inkludera medlemsavgift i förening, viss summa för bokinköp eller fri kollektivtrafik också. Så häng inte upp er på just Internetabonnemang.

*** Ett barn som klarar skolan blir i regel också ett mer harmoniskt barn. Det i sig kan innebära påtagliga förändringar i ett hushålls ekonomi även på kort sikt.

*****
 
Bloggat: Peter J skriver bra om kulturens roll idag

onsdag 9 juli 2014

Ett nytt avsnitt

Nu har vi äntligen spelat in sista avsnittet för vårsäsongen av vår podcast. Ni hittar avsnittet här. Vi snackar Almedalen så det står härliga till och kommenterar vitt och brett till höger och vänster. Nu tar vi ett litet sommarbreak och återkommer i augusti. Så håll ut!

*****

måndag 7 juli 2014

Varna domarna

Foto: foa.dk
Som många säkert känner till så har jag en bakgrund som fotbollsdomare. Under elva år dömde jag fotboll. Så nu i VM-tider är det inte bara lagen som jag följer. Givetvis tittar jag lite extra på domarna. Och en sak har jag kunnat konstatera. Det delas ut väldigt lite varningar. Framförallt "missas" det väldigt många solklara varningar. Turneringens kanske solklaraste varning delades dessutom aldrig ut. Jag pratar givetvis om tacklingen i ryggen på Neymar.

Nu visar det sig, enligt var den tyska tidningen Bild erfar, att domarna har fått direktiv om att dela ut färre kort. Om det stämmer eller ej lär vi ju aldrig få veta. Men som gammal domare är det min känsla att det mycket väl kan ligga något i det. Ta bara det här med bortsparkade bollar. I den europeiska toppfotbollen är det relativt ovanligt. Framförallt i Champions League och dom andra toppturneringarna. Men under VM har spelare sparkat bort bollar, lyft upp dom och fördröjt spelet i match efter match. Några varningar har i princip inte delats ut. Sen sitter TV-kommentatorerna och berömmer t ex Brasilien och Tyskland för att dessa lag är duktiga på att "förstöra" rytmen i matcherna. Något som klart underlättas om spelarna får bryta mot spelreglerna.

Att VM-matcherna bedöms på ett visst sätt är kanske sin sak. Problemet, förutom att matcherna blir mindre attraktiva att titta på, är att beteendet sprider sig ner i den övriga fotbollen. Det är mer än en gång man har fått höra kommentaren från spelare i dom lägre divisionerna att "sådär gjorde dom minsann inte i VM". Som tur är kan man alltid svara då att varken du eller jag spelar eller dömer i VM. Och det finns uppenbarligen ett skäl till det!

*****
 


fredag 4 juli 2014

Debattartikel om matchningsproblematik, bidragsjobb och arbetsmarknaden

Idag tipsar jag bara om att ni kan läsa en debattartikel skriven av mig i Helsingborgs Dagblad. Artikeln berör matchningsproblematiken på arbetsmarknaden och vilka konsekvenser olika bidragsjobb kan få för konkurrensen mellan företag. Ni hittar artikeln här.

*****

onsdag 2 juli 2014

Borgarna drar fram spåkulan igen

Foto: nyheter24.se
Idag är första dagen då det nya Attefallhuset kan byggas. Huset skulle även kunna kallas Utredningsstugan då den på många sätt symboliserar borgarnas misslyckade bostadspolitik. Att det är just idag som alliansen dessutom presenterar ett förslag om att det ska byggas 100 000 nya bostäder är ironiskt. För efter åtta års total kris i bostadsbyggandet så gör borgarna som dom gjort med järnvägen och försvaret. Dom målar framtidsbilder och slänger ur sig förslag som någon annan i en diffus framtid ska ta ansvar för. Hela "krona för krona"-konceptet faller platt och man måste dessutom fråga sig: Varför i hela friden har dom inte gjort något på åtta år?

Noterar också att borgarna nämner HH-förbindelsen. Det är såklart positivt men så länge Moderaterna inte har ett stämmobeslut om att den ska byggas så kan man fundera på vad deras utfästelser är värda.

*****