måndag 16 juni 2014

Nordiskt forum är slut men Kampen fortsätter
Sampat Pal Devi giftes bort redan som 12-åring i det fattiga Uttar Pradesh i Indien. Hennes liv fram till hon fyllde 16 år skiljde sig inte från övriga flickor i byn. Att bli bortgift som ung flicka är den framtid som de flesta flickor förväntas ställa upp på. Men något hände när Sampat Pal Devi var 16 år. Hon såg hur en man från byn misshandlade sin fru och blev så rasande så att hon gick till fysisk attack. Det kunde ha slutat där och då men något ovanligt inträffade.   
Sampat Pal Devi fick byns förståelse och erkännande för sin ansats att rädda den misshandlade kvinnan. Det ledde till att hon samlade till ett medborgargarde som fick namnet Gulbai Gang. Syftet med samlingen kvinnor, för det är bara kvinnor som medverkar är att söka upp våldsamma makar och förmå dem att sluta slå. Men det slutar inte där. Gruppen har även varit framgångsrik i sina protester mot den vanligt förekommande seden om att brudens familj ska betala hemgift till maken. Idag har gruppen över 200 000 medlemmar och det går att skönja en attitydförändring hos kvinnorna i regionen;
"kvinnor har börjat göra sina röster hörda mot det våld och den utsatthet som de möter på ett sätt som jag inte kunnat tro var möjlig. Kvinnor går ut från sina hem, där de varit instängda, talar om sina liv, höjer sina röster inte bara för sig själva utan för alla sina systrar" - Sampat Pal Devi.

Flera andra talare  pratar om utsatthet och hat. Utsatthet på grund av att de är romer, på grund av att de är muslimer eller på grund av att de är funktionsnedsatta. Hatade av samma anledning och därför att de är kvinnor.  Maria Svedland berättar om hur hon förhåller sig till de dagliga trakasserier som hon utsätts för eftersom hon har markerat att hon inte låter sig förledas att debattera på antifeministernas och rasisternas arena. Att visa motstånd är viktigt anser hon men det är precis lika viktigt att inte anta den uppställning som erbjuds, eftersom vi har ett ansvar inför de arenor som vi skapar eller tillåter. Jag håller med henne. Vi har ett ansvar. Alla vi som värnar om demokratins ideal ska vara uppmärksamma på alla de som inte tror på demokratin och som vill få oss att tro att vi måste välkomna deras inviter.
Dina Nyman från Romska rådet är den sista talaren under temat; politics of hate. Hon delger oss berättelser från den romska vitbok som skrivits om övergreppen mot romer i Sverige.  Boken är viktig eftersom upprättelse för romer är en historisk bristvara. Men den är också viktig eftersom vi påminns om att hatet nästan alltid börjar med en grupp men det slutar aldrig där. Om vi inte säger NEJ till hatet som kraft och riktning kommer vi alla bli förlorare.

Nordiskt forum är slut för denna gång men kampen för en jämställd värld fortsätter.  Det har varit kul att blogga så jag vill tacka dig Ola för att du har låtit mig få fritt utrymme och jag hoppas att jag har väckt tillräckligt med anstöt hos de inskränkta för att tillåtas göra comback vid tillfälle…

Åsa Holmqvist
 
*****
Med det tackar jag Åsa för att vi har fått glädjen att följa henne på Nordiskt Forum. Vi hoppas på ett återseende med Åsa här i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar