måndag 5 maj 2014

Viktig läsning för att hänga med

Foto: fotoakuten.se
Dagen efter partiledardebatter svämmar varenda sociala media över av analyser till höger och vänster. I princip alla utser sina respektive sidor till vinnare och journalisterna försöker göra hönor av fjädrar. 0,02 procentenheter blir t ex stora nyheter i Expressen. Så jag ska faktiskt besparar er ytterligare en analys och tipsa om lite annan läsning.

Idag publiceras två intressanta texter kring olika delar av den ekonomiska politiken. Den första är LO:s rapport om ekonomiska utsikter. LO menar att arbetslösheten biter sig fast 2014 och 2015 samt att detta beror på flera samverkande faktorer. Arbetslösheten är ingen quickfix. Det krävs en hel palett av åtgärder för att pressa arbetslösheten neråt. Intressant är också det faktum att acceptansen i samhället för en högre arbetslöshetsnivå har ökat. Detta är oerhört problematiskt.

Den andra texten av intresse är Lars EO Svenssons blogginlägg på bloggen Ekonomistas. Svensson ifrågasätter om den så kallade Philipskurvan verkligen är vertikal även på lång sikt och lägger fram många goda argument för att så inte är fallet. Detta i sin tur innebär att arbetslösheten dom senaste åren har varit högre än vad den skulle behöva ha varit om inflationsmålet hade följts.

Båda texterna är viktiga och bra för att läsa för att hänga med i den ekonomiskpolitiska debatten. Så har ni ett sådant intresse så läs.

*****

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar