lördag 31 maj 2014

Ett kasst förslag är ett kasst förslag MP

Miljöpartiet håller som bäst på att fastställa sitt valmanifest. Att det föreslås kraftigt höjda miljöskatter är inte speciellt förvånande. MP har en fråga där dom spöar alla andra partier med hästlängder i fråga om trovärdighet och det är miljö- och klimatfrågan. Därför kan också partiet ganska obehindrat föreslå det ena mer drastiska än det andra inom detta område. På samma sätt som att det är bra att F! lyfter jämställdhetsfrågan på agendan är det bra att MP lyfter miljöfrågan. Deras förslag blir bra utgångspunkter i en förhandling med framtida samarbetspartier.

Däremot är MP:s förslag om att införa ett så kallat friår direkt dåligt. Några jobbeffekter har man inte kunnat se trots att förslaget genomförts i skarpt läge och hälsoeffekterna är mycket begränsade. Att det dessutom retar upp folk att skicka människor på Thailandssemester på skattebetalarnas bekostnad är inget som stärker förslaget precis.

Förslag som utvärderats och visat sig vara nästintill verkningslösa bör inte drivas. Framförallt gäller det i fråga om jobbskapande. Vi har inte råd att kasta pengar i sjön likt friåret eller som med den så kallade ungdomsrabatten. Mycket av det MP föreslår är bra och kommer att vara utmärkta förhandlingsfrågor. Men friåret är och förblir ett dåligt förslag hur goda intentionerna än må vara. Då är det bättre att driva på för sex timmars arbetsdag eller fler semesterveckor.

*****
 
En utmärkt genomgång av friåret ges i Daunfeldt och Wallens bok "Svenska Citroner".

6 kommentarer:

 1. Mp är sämsta parti just när det gäller klimatfrågan, om man vill minska utsläppen av växthusgaser. Särskilt bra på miljö är de inte heller. Vindkraftutbyggnaden i Sverige har redan överskridit gränsen för tillgänglig vattenkraft som reglerkraft. Fortsatt vindkraftutbyggnad kommer att leda till en miljö-, natur- och klimatkatastrof. Norrlans bästa åkerjordar och renbetesmarker står redan under vatten, men det stör väl inte er i Skåne, som i rasande fart förstör era egna jordar, med nya bostadskomplex, motorvägar och stormarknader med sina enorma parkeringsytor? Vattenfall vill öppna 24 nya kolgruvor i Tyskland för att ersätta kärnkraften, när det inte blåser.

  Ju mer vindkraft, desto mer naturgas- och kolkraftverk behövs som reglerkraft för att klara effektbalansen i elsystemet. Vindkraft är dessutom ett otroligt materialslöseri med jordens ändliga resurser. Det genomsnittliga utbytet är under 25 % av den installerade effekten, men ledningarna från vindmöllorna måste dimensioneras efter den installerade effekten, om inte överskottet under blåsiga dagar ska ledas rakt ner i marken. Mp vill fasa ut kärnkraften, när idag tekniskt ledande länder som Ryssland, Kina och Indien utvecklar ännu miljövänligare och säkrare reaktorer, med ett allt bättre utnyttjande av kärnbränslet. Ny teknik som återanvänderbåde använt kärnbränsle och atomsopor från framställningen av allt från kylskåpsmagneter till .komponenter till vindkraftverk. Det finns bara en vettig sak att göra med det radioaktiva avfallet: elda upp det och utvinn den kvarvarande energin till elektrisk ström. Slutförvaringstiden reduceras därigenom från tiotusentals till några hundra år.

  Miljöpartister är duktiga pedagoger, och kan väl imponera på en och annan lärare i andra partiet. Men behärskar ämnena, som de försöker lära ut, gör de inte. Varken atomfysik eller elementär elektricitetslära. Om Mp får gehör för sin politik, kommer högproduktiva och relativt välbetalda industrijobb att ersättas med lågbetalda jobb i en lågproduktiv servicesektor, samtidigt som de nya miljöskatterna gör det dyrare att vara fattig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. För din kännedom har Länsstyrelsen i Skåne tydligt deklarerat att vi inte får bygga ut villamattor hur som helst på vår åkermark. Vi i S i Hbg har också sagt nej till byggnation av t ex Vasatorps by där en helt ny by byggs på åkermark trots att vi har många befintliga byar i stationsnära lägen. Så din kritik mot "oss i Skåne" (vilket är en rent horribel generalisering i sig) är minst sagt obalanserad.

   Radera
 2. Friåret är ett utmärkt förslag. M och S människosyn att löntagarna bara ska vara produktionsmedel som jobbar sina ålagda timmar år ut och år in är förlegad. Det man i så fall borde göra är att villkora friåret till någon form av personlig utveckling i form av utbildning, prova på att starta eget företag etc.

  När det gäller vissa politiker så kan dessa få friår från 50 års ålder fram till pension och jag tror nog att detta retar upp folk betydligt mer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Friåret kan te sig attraktivt vid en första anblick men eftersom det är prövat i skarpt läge vet vi att dess fagra löften endast är luftslott. Gör om, gör rätt är min rekommendation till MP.

   Radera
  2. Somliga ha "friår" tills de bli 25 - 30 år, på grund av s.k. högre studier, och när de så är färdiga ska de ha ett extra friår på skattebetalarnas bekostnad för "personlig utveckling". Om det är någon grupp i samhället som har gjort sig förtjänta av inte bara ett utan flera friår med lön från samhället, så är det alla som börjat arbeta för en usel lön utan att ha gått färdigt gymnasiet. De många av dessa, som redan har uppnått pensionsåldern borde få ersättningen för friåret ovanpå den ordinarie pensionen.

   Radera
 3. Det hedrar S i Skåne om ni slår vakt om Skånes största naturresurs, den skånska åkerjorden, som vid en samlad bedömning är Sveriges bästa åkerjord. Men även expanderande stationssamhällen hotar odlingslandskapet, men är dock att föredra framför att starta helt nya orter utan närhet till järnväg. Som tumregel kan nämnas att blandad biltrafik kräver minst fyra gånger större vägbredd än en järnväg med samma trafikvolym.

  Men den skånska joden hotas inte bara av byggnader vägar och parkeringsplatser utan även av jorderosion och maruppåtelse för vindkraftverk och servicevägar till dem. Det hade varit bättre att använda en motsvarande areal till att plantera trädridåer, eftersom de både hejdar jorderosionen och binder koldioxid,

  Vad jag reagerade mot var skönmålningen av Mp, när i själva verket flera partier ligger hästlängder före Mp i både miljö- och klimatfrågan. Men jag ber om ursäkt för att jag raljerade (generaliserade) om skåningars okunnighet om och koloniala syn på Norrland. Ett dammbrott i Lule älv skulle kosta 30.000 människor i Boden och Luleå livet. Men det händer bara en gång vart 10.000 år, försäkrar Vattenfall. Risken för en lika stor katastrof i ett kärnkraftverk, t.ex. Barsebäck om det funnits kvar är en gång på mins 100.000 år. Ingen har dött av radioaktiva utsläpp i Fukushima, som är nästan det värsta som kunnat hända. Om en liknande katastrof (13 meter hög tsunami) i Öresund hade drabbat Barsebäck, så hade utsläppen av radioaktiva ämnen varit 5 % av de aktuella utsläppen i Fukushima. Det är dags att syna Mp:s skräckpropaganda, som för med sig enorm utsläpp av cancerogena ämnen från fossileldade kraftverk när det inte blåser.

  Mp behandlar väljare som en skock lågstadieelever som kan luras i vad som helst. När ska det börja ställas miljökrav på vindkraften? Miljökrav ställs nu på vattenkraften. Om redan utbyggda älvar ska uppfylla nutida miljökrav kommer vattenkraftens samlade elproduktion att minska med minst 25 %, och det är ändå inte säkert att fisket räddas. Varför är den mest energikrävande industrin koncentrerad till Norrland, om inte på grund av tillgången till vattenkraft. Vad händer med den industrin om elpriserna i Norrland drivs upp av sydsvenska elkonsumenter?

  Nej, jag tycker nog att de skånska väljarna får stå sitt kast och acceptera att Sverige är indelat i elprisområden, när man inte hindrade sina politiker. Norrlands bästa åkerjordar och renbetesmarker är för alltid satta under vatten, de mest storslagna naturscenerierna finns inte längre, och dessutom är fisket förstört. Ska det nu bli ännu värre och även industrin försvinna?

  SvaraRadera