torsdag 15 maj 2014

En ohållbar ståndpunkt


Jag brukar bara skumma igenom tidningen Dagens Samhälle nuförtiden. Tidningen har förvandlats till ett skyltfönster för privat, vinstdriven välfärd och det är inget som jag har lust att läsa om vecka ut och vecka in. Framförallt inte i ackompanjemang av glada tillrop från diverse ledarskribenter och krönikörer. Men i vilket fall som helst så snubblade jag över ovanstående lilla notis.

Friskolornas riksförbund tycker, tillsammans med Vårdföretagarna och Almega, att meddelarfrihet i deras skattefinansierade verksamheter är en dålig idé. Ingen är väl förvånad över det. Motivet sägs vara att expansionsplaner och preliminära ekonomiska resultat riskerar att läcka ut. Detta är en helt ohållbar ståndpunkt enligt min mening.

Man måste nämligen fråga sig för vem skolan (eller vilken välfärdsverksamhet som helst) är till för. Som förälder vill man gärna veta om skolan som barnen går i riskerar att gå i konkurs i god tid före det händer. En kommun som driver en skola och där ekonomiska problem föreligger kan knappast gömma sig bakom "företagshemligheter". JB-koncernen är ett lysande exempel på där meddelarfrihet hade kunnat bidra till att eleverna sluppit en enorm chock. En chock som påverkar hela deras framtid. På samma sätt är det fullt relevant att veta om ett företag tänker expandera kraftfullt eftersom det ger information till eleverna och föräldrarna kring företagets ambitioner och intentioner med sin skolverksamhet.

Meddelarfriheten handlar om så mycket mer än bara personalens rätt att säga ifrån utan risk för reprissalier. Det handlar om elevernas och föräldrarnas möjligheter att göra informerade val och det handlar om möjligheterna att utkräva demokratiskt ansvar i välfärden. I det sammanhanget är företagens möjligheter till vinstuttag alltid underordnat.

*****

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar