lördag 10 maj 2014

Demokratin är inte självklar

Suffragetterna var en del av många i rösträttsrörelsen.
Foto: http://www.brynmawr.edu
Idag skriver bland annat Sydsvenskan om att tre av tio i Österrike vill ha en "Führer" som inte behöver bry sig om val och parlament. Det är en skrämmande hög siffra i allmänhet och i synnerhet för att land med Österrikes historia. Österrike var också på sätt och vis landet som öppnade upp dammluckorna för högerpopulismen i Europa på 2000-talet. Alla minns vi när Jörg Haider dundrade in i den österrikiska regeringen 2000 och en brunare politisk nyans sänkte sig över den europeiska politiska kartan.

När jag läser om Österrike idag slår det mig att vi faktiskt kan vara på väg i samma riktning i Sverige. 2012 kom boken "Rösträtt till salu" ut. I boken skriver Staffan I Lindberg och Richard Svensson vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg om att 30 procent av våra 18-29 åringar tycker att diktatur skulle vara ganska eller mycket bra. Stödet för ett militärstyre är nästan 15 procent. Stödet är som störst bland ungdomar med låg utbildning och som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Det är också i dessa grupper som t ex SD finner störst stöd.

I det svenska fallet är kopplingen mellan hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och stöd för antidemokratiska rörelser tydligt. Vad det är i det österrikiska samhället som gör att det finns en sådan tendens kan jag inte uttala mig om med allt för stor säkerhet. Med tanke på att Österrike har bland den lägsta arbetslösheten i Europa så skulle man ju kunna tänka sig att landet var i det närmaste immunt mot antidemokratiska tendenser. Kanske det är så att bristfälliga uppgörelser med nazismen leder till historierevisionism för som slutsatsen i Sydsvenskans artikel lyder:

”Det finns ett klart samband mellan historiemedvetande och tro på demokratin” - Sydsvenskan (Sora)

*****

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar