torsdag 3 april 2014

Jag ska göra vad jag kan

Foto: di.se
Aftonbladet och Expressen gör båda två föredömliga granskningar av välfärdssektorns vinstdrivande företag. Genom att gräva djupare i räkenskaperna och i olika chefer och ägares ekonomi hittar dom två tidningarna graverande fakta kring hur våra skattemedel berikar enskilda aktieägare och direktörer. Allt som oftast genom att minimalt med skatt betalas.

Eftersom vi befinner oss i en tid då ekonomer och jurister jobbar dygnet runt för att hitta kryphål och sätt att runda lagstiftningen så måste vi socialdemokrater ha en stor diskussion kring hur våra regler för kvalité ska garanteras. Vi vet att i regen kommer allt som mäts att uppfyllas. Sätter vi en norm för bemanningen så kommer den att följas. Varken mer eller mindre. Så är det på område efter området.
Har man vinstdrivande aktörer inne kommer dessa att göra allt dom kan för att maximera vinsten.

Därför är jag glad att vi har det kongressbeslut vi har. Det ger nämligen oss i kommunerna möjlighet att säga nej till nyetablering av friskolor och det ger oss möjlighet att rikta upphandlingar av t ex vårdboenden till non-profitaktörer. Här i Helsingborg ska vi socialdemokrater ta vårt kommunalpolitiska handlingsprogram om lite mindre än två veckor. Jag kommer göra vad jag kan för att vi ska ha en tydlig skrivning om att vi ska rikta framtida upphandlingar inom välfärdsområdet till non-profitaktörer. För jag tycker det är helt orimligt att en man som Henrik Borelius kan göra ett klipp på 580 miljoner kr på våra skattepengar.

*****

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar