onsdag 26 mars 2014

Riv upp det

 
Idag kan man läsa i Helsingborgs Dagblad att Helsingborgs stad har förlorat ett mål i förvaltningsrätten. Målet gäller huruvida en upphandling har gått rätt till eller ej. Staden hade valt att inte gå på det lägsta priset utan istället se till kvalité och tekniska specifikationer. Företaget MBVB som lagt lägstaprisbudet överklagade beslutet. Frågan är inte avgjord än eftersom staden kommer att överklaga domen till kammarrätten vilket jag tycker är jättebra.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är ett gigantiskt problem. I Sverige upphandlas det för ca 600-800* miljarder kr varje år. Det är runt en fjärdedel av vår totala BNP. Makten som finns i upphandlingsinstrumentet är enorm. Därför skulle man, om det inte var så stelbent och begränsande lagstiftning, kunna använda upphandlingarna till att premiera kreativitet, innovation och utveckling. Men istället sitter Konkurrensverket, som har ansvaret, och stirrar sig blint på pris, pris, pris. Detta leder till att småföretag slås ut, kvalitén sänks och arbetsvillkoren försämras. Ta livsmedelsområdet som exempel. Där dominerar två stora aktörer fullständigt. Hur det kan vara god konkurrens är helt obegripligt.

LOU innebär också att allt som inte står i avtalet ligger utanför avtalet. Det här är inget unikt för just LOU men konsekvensen blir helt absurd. Jag minns en incident i min gamla hemkommun Staffanstorp. Där hade en parkbänk blivit av med en skruv. Eftersom just skruvar på parkbänkar inte var reglerat tillräckligt i avtalet med entreprenören så blev det en tilläggsfaktura och därmed extrakostnad för att fixa just den skruven. Så lägstapriset på anbudet sattes ur spel genom att skruvar inte var tillräckligt reglerade. Vilket leder till enorm ineffektivitet i utförandet rent ekonomiskt och tidsmässigt. För att inte tala om alla överklaganden som företag sysslar med mer eller mindre systematiskt.

Det tragiska är att det inte hade behövt vara så här. Dels är svensk lagstiftning betydligt stelare och mer reglerad än vad EU kräver. Dels skulle vi kunna utföra mer i egen regi och därmed slippa massa rättsprocesser, tilläggsfakturor och extrakostnader. Jag hoppas innerligt, och kommer att argumentera för, att LOU rivs upp och görs om när vi socialdemokrater får möjlighet att styra det här landet igen.


*Man får lite olika siffror från olika källor men det ligger någonstans i det här spannet.

*****

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar