lördag 22 mars 2014

Det goda danska exemplet

I dagens HD skriver två företrädare för ett par patientorganisationer om den svenska cancervården. Dom sätter fingret på en viktig fråga. Det gäller väntetiderna. Bo Karlsson och Birgitta Rehnby, som dom två företrädarna heter, jämför med Danmark. Där kan såväl diagnos som behandling genomföras på kortare tid än vad det tar att ställa diagnos i Sverige. Vi som läst Maciej Zarembas bok "Patientens pris" känner igen det här.

Zaremba härrör mycket av problemen inom svensk sjukvård till det som kallas New Public Management (NPM). Det som gör Karlsson och Rehnbys artikel så intressant är att dom använder just Danmark som exempel. Där bad politiker och myndighetsföreträdare om ursäkt för sin naivitet angående NPM för ett antal år sedan.

Det danska exemplet visar att man mycket väl kan ta ett steg tillbaka när det gäller incitamentsbaserade styrsystem inom offentlig verksamhet. Utan att det för den sakens skull blir "som på 70-talet". Tvärtom kan man med dom kombinerade erfarenheterna av hur det var före NPM och vilka konsekvenser NPM fick sluta sig till hur man bör respektive inte bör göra. På så sätt kan offentlig sektor ta nästa steg.

Stefan Löfven skrev en artikel härförleden om att vi måste låta "proffsen vara proffs". Det ligger enormt mycket sanning i detta. Jag tror också Löfvens artikel, med lite distans, kommer att ses som embryot till en omvandling av svensk offentlig sektor. Jag håller i alla fall tummarna för att det blir så.

*****

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar