onsdag 8 januari 2014

Så ska Alliansen rädda svensk skola!

Foto: http://www.matteboken.se
"Så ska Alliansen rädda svensk skola". Så står det faktiskt i Aftonbladets live-sändning från den presskonferens som nu pågår där borgarnas partiledare presenterar delar av sin skolpolitik. Att det är alliansen som har kört skolan i botten, så pass att den behöver räddas, är ju lite ironiskt. Vad som är minst lika ironiskt är att borgarna inleder med att presentera förslag som är mer eller mindre hämtade från Socialdemokraternas hemsida. Att förlänga grundskolan med ett år och att satsa på sommarskola är två delar som i princip är plagierade från S-politiken. Ytterligare ironi ligger i att partiledarna menar att det är en satsning i miljardklassen och att staten samtidigt går med ca 87 miljarder kr i underskott 2013. Var pengarna ska hämtas ifrån är alltså mycket oklart. Genom att prata om att satsningen ligger "framåt i tiden" så försöker borgarna att undvika just den här frågan.

Att borgarna presenterar det här förslaget idag är inte speciellt konstigt. S har ryckt fram i förtroendet när det gäller skolpolitiken och just förslaget om förlängd grundskola biter på väljarna. Att det i grund och botten inte blir en jättestor förändring från hur det är idag, då den överväldigande majoriteten av alla sexåringar redan går i förskoleklass, spelar inte så stor roll. Just signalen om att förlänga skolplikten är viktig. Borgarna gör alltså det dom är bäst på. Dom triangulerar S-politik. Räkna med att ni framöver kommer att få höra "det finns inga skillnader i skolpolitiken" från varenda borgerlig politiker som pratar skola.

Vad som också är intressant är allt det som borgarna inte sa på presskonferensen. Det sades inget om den framtida betygsåldern, det sades inget om "förstatligandet" av skolan och det sades inget om problematiken kring friskolorna med det fria skolvalet och vinstuttagen. Svaret på varför detta inte lyftes är självklart. Borgarna är splittrade och har inga svar att ge. Därför tiger man.

Så sammanfattningsvis kan man säga att presskonferensen gav två svar. Det ena är att trianguleringen kommer att fortsätta och förstärkas nu under valåret. Det andra är att borgarna fortfarande är splittrade i mycket viktiga framtidsfrågor. Tack för dom beskeden alliansen!

*****

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar