tisdag 7 januari 2014

Miss på miss på missUngefär såhär bra träffar M, FP, C, KD och MP miljömålen i Skåne
 

Skåne kommer inte att nå ett enda av dom 16 miljömålen som är uppsatta av regering och riksdag till 2020. Det är en nedslående läsning rent generellt i hela landet och för Skånes del är det riktigt illa. Bland annat kommer inte målet om att minska luftföreningarna att nås. Med den här kunskapen i bagaget kan man ju undra hur det kommer sig att dom fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet i Region Skåne väljer att höja avgifterna till kollektivtrafiken. För femte gången sen 2008. Hur det motverkar luftföroreningar kan man ju fundera på.

Men om man höjer sig över vardagligt politiskt käbbel och istället fokuserar på problemet, att vår miljö går käpprätt åt helsike, så blir diskussionen en annan. Vad krävs för att vi ska komma till rätta med miljöproblemen?

Helt klart är att vår livsstil och vår konsumtion är ett problem. Att lyckan finns i nästa köp är ett problem som är större än vad många vill kännas vid. För det är inte bara en fråga om miljö och klimat. Det är en fråga om ekonomi också. Stora delar av vår ekonomi är konsumtionsbaserad. Köper inte folk varor och tjänster så slutar hjulen snurra. Staten och näringslivet investerar nämligen inte i den utsträckning som skulle behövas för att kompensera en del av en minskad konsumtion. Investeringar som inte bara skulle kunna hantera miljöproblemet utan också skulle kunna sänka arbetslösheten radikalt. Man kan i det perspektivet verkligen fundera på hur klokt det är av Anders Borg att köra statens finanser med 87 miljarder i underskott pga sänkta skatter. Hade pengarna använts till produktiva investeringar hade helt andra saker hänt i vårt samhälle.

Att den här diskussionen inte förs på ett tydligare sätt är lite märkligt. Men det handlar förmodligen om att debatten under lång tid har varit inriktad på att om alla bara gör vad dom själva vill så kommer det att bli bra för alla. Dessvärre fungerar inte verkligheten så. Förhoppningsvis kommer det, som bland annat Roger Jönsson skriver om idag, att ske en förändring i debatten framöver.

*****

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar