torsdag 30 januari 2014

Kollektivavtal som klimatpolitik

Foto: http://intelligentlogistik.se 
Att föra över mer gods från väg till järnväg är en stor och viktig utmaning som vi behöver klara av för att nå större hållbarhet i vårt transport- och logistiksystem. För att klara av denna utmaning behövs massor göras. Lokalt här i Helsingborg behöver vi bygga en fast förbindelse till Helsingör. Detta för att frigöra kapacitet på Öresundsbron som idag slår i taket vad gäller godskapacitet på järnvägen. Vi behöver också bygga en torrhamn i Skåne Nordväst för att underlätta omlastningen mellan fartyg och järnväg. Vi arbetar även med att utveckla system för flytande natur- och biogas så att såväl båtar som lastbilar ska kunna köra på detta betydligt mer miljövänliga bränsle.

Allt detta är investeringar i infrastrukturen och i att förändra själva flödena. Här finns mycket som kan göras och det har stor inverkan på hur vi kommer att klara klimat- och miljöutmaningarna framöver. Men det är inte bara frågor om investeringar i infrastrukturen som är avgörande. En del som man sällan tänker på som har enorm betydelse för huruvida transporterna sker på väg, järnväg eller till sjöss är om det råder sund och schysst konkurrens i transoprtsektorn.

Transportforskaren vid Lunds universitet, Henrik Sternberg, pekar på att den lönedumpning som sker inom framförallt lastbilsbranschen gör att järnvägen och sjöfarten inte kan konkurrera med lastbilstransporterna. När det finns chaufförer som arbetar för 20-30 procent av lönen jämfört med vad svenska kollektivavtal ger så är det omöjligt att hävda sig i konkurrensen. Detta gör i sin tur att klimatomställningen i transportsystemet går betydligt mycket långsammare än vad som skulle kunna vara fallet. Att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad och att EU tar tag i den osunda konkurrensen som finns inom bland annat transportsektorn är alltså en mycket viktig klimatpolitisk fråga.

Jag tycker att detta är oerhört intressant och det är framförallt väldigt viktigt att ha i åtanke när den svenska högern i form av bland annat EP-ledamoten Gunnar Hökmark (M) attackerar LO och S när vi driver frågan om att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Det är inte bara en fråga om löntagarnas rättigheter direkt. Det är faktiskt en fråga om hela vårt samhälles framtid. Och i den framtiden ingår förmodligen också Gunnar Hökmark och några fler moderater varför man kan undra vad det är som driver dessa att gång på gång försöka sänka den svenska modellen.

***** 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar