söndag 5 januari 2014

Inte så svårt att förstå

Foto: maxgustafson.se
Ungefär var femte ungdom mellan 18-24 år i Helsingborg är arbetslös. Antingen som öppet arbetslös eller i åtgärd. Det innebär alltså att var femte person i genomsnitt som du möter på stan i den här åldern inte har något jobb eller annan sysselsättning typ studier eller praktik. Jag tycker att detta är ovärdigt ett välfärdssamhälle. Jag tycker det är ovärdigt vår stad och jag tycker det är ovärdigt vårt land.

Det är också därför som jag blir så arg när jag vet att mer skulle kunna ha gjorts för dessa ungdomar. Vi socialdemokrater har under innevarande mandatperiod lagt förslag på förslag, i totalt fem riktigt stora motioner, för att skapa så väl jobb som bättre förutsättningar för fler arbetstillfällen i Helsingborg. Dessa förslag har dessutom i huvudsak riktat in sig särskilt på just ungdomar. Men givetvis ökar en allmän efterfrågan på arbetskraft möjligheterna för andra som står utanför arbetsmarknaden att också komma in. Så våra förslag är win-win för alla berörda parter men ändå har Moderaterna sagt nej, nej, nej*.

Ofta sägs det att politiker inte skapar jobb utan att man bara kan skapa goda förutsättningar för andra att skapa jobb. Jag tycker att detta är en alldeles för snäv och i grunden felaktig inställning. Att använda den offentliga delen av ekonomin för att skapa arbete och därmed öka efterfrågan i den totala ekonomin är klassisk socialdemokratisk politik. Som när förskolan byggdes ut i det här landet. Offentliga jobb, skapade av och betalda med offentliga medel, gav den privata sektorn en rejäl skjuts framåt. Ett annat, ännu större exempel, är New Deal i USA där den offentliga ekonomin drog igång den privata sektorn på ett aldrig tidigare skådat slag.

Den som inte vill kännas vid politikens och den offentliga sektorns förmåga att faktiskt skapa jobb har antingen inte insett hur den offentliga och privata ekonomin samverkar och hänger samman. Det som händer i den ena delen påverkar och förändrar den andra delen. Fast ofta tror jag att folk faktiskt förstår detta mycket väl. Man har bara helt andra syften och då passar det bra att spela ner och nedvärdera politikens roll.


* Med ett ynka undantag gällande ökade satsningar på UF-företag

*****

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar