torsdag 9 januari 2014

Bra att Vänsterpartiet tar steget fram

En av många bra anledningar till varför vi behöver mer sex timmars arbetsdag!
Foto: http://savantgardet.wordpress.com
Socialdemokraterna i Skåne, S-kvinnor och ett antal SSU-distrikt driver frågan om sex timmars arbetsdag under flera år. Bakgrunden till kravet är enkelt. Vi har inte haft några sänkningar av arbetstiden sedan 70-talet. 1978 lagstadgades den femte semesterveckanÅtta timmars arbetsdag infördes 1919 men fram till 1971 arbetade man även på lördagar.*

Samtidigt har vi sett en produktivitetsökning av aldrig tidigare skådat slag i Sveroge och världen. Varje arbetad timme producerar idag mer än vad den gjorde under t ex 1980-talet. Konsekvenserna av detta har blivit ett ökat välstånd i form av framförallt ökad konsumtion. Reallönerna har höjts och vinsterna har ökat. Paradoxalt nog har även arbetslösheten stigit och etablerat sig på nivåer som fram till och med 1990 var helt otänkbara i vårt land.

Dessvärre har vi i Skåne inte fått gehör för vårt krav ännu i partiet. Vi drev frågan om arbetstidsförkortning på kongressen i våras, vi har lyft den i många andra sammanhang genom våra ledande företrädare och vi tar allt som oftast ställning till frågan på våra distriktskongresser år efter år. En av käpphästarna är frågan om huruvida arbetstidsförkortningen ska ske med bibehållen lön eller ej. För mig som socialist är det en självklarhet att vi ska bibehålla lönen. Det är arbetstagarna som producerar välståndet och därmed anser jag att det är arbetstagarna som ska ha huvuddelen av det ökade mervärde som skapas genom deras slit och ansträngningar. Kan socialdemokratin devalvera med 16 procent med en gigantisk värdeomfördelning till kapitalets fördel som följd så kan socialdemokratin rimligtvis också genomföra förändringar som omfördelar till arbetstagarnas fördel.

Därför är det också glädjande att Vänsterpartiet nu på allvar verkar ta upp frågan om sex timmars arbetsdag. En arbetsgrupp i partiet har räknat på saken och kommit fram till att kostnaden för det hela skulle landa på ca 11-12 miljarder kr. Med tanke på att Sveriges BNP 2012 vad 3 550 miljarder kr så är det ingen större summa för en så pass radikal förändring och förbättring av välfärden i vårt land.

Jag tror inte att frågan om arbetstidsförkortning blir något som kommer att diskuteras i den kommande valrörelsen. Vänsterpartiet kommer enligt partisekreterare Aron Etzler inte att driva frågan. Men genom att starta debatten och att som riksdagsparti visa att man ser möjligheterna till att genomföra förändringen så påverkar man också andra partier till att våga ta steget fullt ut och kämpa för en fråga. Därför är Vänsterpartiets initiativ mycket bra. Jag är tämligen övertygad om att vi socialdemokrater också inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att börja ställa krav om arbetstidsförkortning.

* Att sen många grupper på arbetsmarknaden har avtalat sig till andra lösningar är något annat. I en allt hårdare verklighet på arbetsmarknaden finns det stora grupper löntagare som inte går på några avtal och där arbetsgivarna gör allt dom kan för att suga musten ur arbetstagarna. Därför behövs tyvärr lagstiftningen.

*****
 
Media: Av intresse i sammanhanget är att S och V allt som oftast tycker likadant i riksdagens voteringar

2 kommentarer:

  1. Om man ska sänka arbetstiden med bibehållen reallön så kan man inte sänka arbetstiden mer än produktivitetsökningen. Sänker man arbetstiden mer än så stiger arbetslösheten. Det gör att det blir bara ca 1,5 procents sänkning varje år. Men jag tycker vi ska göra detta. Vi skulle nå 6 timmars arbetsdag på ca 15 år.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Ja att genomföra det över en natt är förmodligen inte möjligt och kanske inte heller önskvärt. En konstruktiv debatt om hur vi gör istället för en debatt "för eller emot" är precis vad vi behöver!

      Radera