måndag 6 januari 2014

Att konsekvent missgynna halva befolkningen

Foto: Från http://kajraving.blogspot.se (källa okänd)
Per Bolund (MP) och Gudrun Schyman (Fi) skriver idagDN Debatt om att jämställdheten har gått bakåt under borgarregeringens sju år vid makten. Inkomstskillnaderna ökar drastiskt. Från 44 600 kr till 63 900 kr. Det är Riksdagens utredningstjänst som står för siffrorna så dom får tas för objektiva.

Att Bolund och Schyman väljer att tala om inkomstskillnader istället för löneskillnader beror på att det är den totala inkomsten som en människa har som är relevant. För när löneskillnaderna minskar något så gör alliansens politik att skillnaderna i inkomst ökar ändå. Jobbskatteavdraget är konstruerat så att det i första hand gynnar den som har hög lön och därmed gynnar det framförallt män.

En faktor som också spelar stor roll i sammanhanget är det faktum att i takt med att välfärden urholkas så tvingas kvinnor ta ett allt större ansvar för hemarbetet. Detta är något som bland annat Fredrik Reinfeldt kommenterat i positiva ordalag. För som han själv har uttryckt det:

"Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem som fångar upp människor." - Fokus

Andra faktorer som Bolund och Schyman pekar på med klart negativ inverkan på inkomsterna för kvinnor är vårdnadsbidraget och att Försäkringskassans uppdrag att jobba med ett jämställd uttag av föräldraförsäkringen är borttaget.

Det är inte speciellt konstigt att regeringen har svårt att nå kvinnliga väljare. Varför ska man som kvinna rösta på ett alternativ som konsekvent motarbetare ens möjligheter att få samma människovärde som män? Och för mig är det lika självklart att inte rösta på ett politiskt alternativ som konsekvent missgynnar min sambo, min mor och dom allra flesta andra kvinnor i det här landet. Jag tycker det handlar om enkel anständighet och solidaritet.

*****
 


6 kommentarer:

 1. Och vad säger du om utvecklingen i Helsingborg?

  SvaraRadera
  Svar
  1. När det gäller skillnaden mellan män och kvinnors inkomstutveckling eller vad menar du Bengt?

   Radera
 2. Jobbskatteavdraget är linjärt upp till ett tak på ca 30.000 / mån och utöver det ger det inget alls. Att påstå att det gynnar högavlönade är en sanning med mycket stor modifikation. Det belönar arbete och om män får ut mer så beror det snarare på att män jobbar mer.

  Vårdnadsbidraget är en kommunal angelägenhet och hur man tar ut föräldraförsäkringen en fråga som föräldrarna bestämmer över - åtminstone så länge inte kvoteringsivrarna får mer att säga till om. Det handlar om var makten skall ligga: Hos den enskilde som det handlar om eller hos politikerna.

  Källan till illustrationen är f.ö. inte alls okänd för mig. Stilen är omöjlig att ta fel på, den är ritad av Hans Lindström, se www.bonton.se

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om vi nu ska tala om sanningar med modifikation så är påståendet att män jobbar mer än kvinnor i allra högsta grad en sådan modifierad sanning. Snarare är det så att män arbetar mer avlönat emedan kvinnor står för den klart största delen av det oavlönade arbetet.

   Regeringens egna tabeller motsäger ditt påstående om jobbskatteavdraget. På 21.900 kr i lön får du totalt 1671 kr i jobbskatteavdrag. På 32.300 kr får du 2184 kr i jobbskatteavdrag. En högre inkomst ger alltså mer i skattesänkning. Det gynnar således den som har hög lön jämfört med dens om har låg lön precis som jag skriver.

   http://www.regeringen.se/sb/d/14915

   Likaså är din tes om att det premierar arbete motsagd och starkt problematiserad av ett flertal ekonomer. Deras argument grundar sig dels på det faktum att dom extra pengar som människor med höga inkomster tjänar på en skattesänkning tas ut som ledighet vilket direkt motverkar en ökning av antalet arbetade timmar. Dels äts mycket av jobbskatteavdraget upp av dom skattehöjningar som kommuner och landsting runt om i landet tvingas göra pga regeringens försämrade statsbidrag och försämringarna i dom tatliga trygghetssystemen.

   http://www.ifau.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Mycket-svart-att-utvardera-jobbskatteavdragets-sysselsattningseffekter/

   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5666144

   Tack för informationen kring bilden.

   Radera
  2. Linjärt upp till ett tak skrev jag. Ja, det ökar med ökande lön men med ett tak vilket gör att de med höga inkomster inte tjänar något extra ju högre lön de har.

   SCB:s undersökningar visar att män arbetar mer avlönat, ja, men också att de arbetar något mer än kvinnor även totalt. Den skillnaden är dock liten. Regeringen vill förstås få fler arbetade timmar att ta ut skatt på och uppmuntrar alltså till avlönat arbete, att det var vad som åsyftades tänkte jag inte ens på att det behövde specificeras utan ansåg självklart. Tydligen inte.

   Regeringen har tvärtom mot ditt påstående kraftigt höjt statsbidragen till kommunerna. Det framgår tydligt av budgetpropositionerna, utgiftsområde 25.

   Radera
  3. Oaktat om du tjänar 32 300 kr eller du tjänar 500 000 kr i månaden så gynnas du mer av jobbskatteavdraget än om du tjänar 21 900 kr (eller vad som under 32 300 kr). Dvs avdraget gynnar den som har höga inkomster.

   Att statsbidragen försämras innebär ju inte att dom inte kan höjas. Det är ju i relation till hur övriga ekonomin växer och hur kostnadsutvecklingen i kommunerna ser ut som bidragens storlek blir relevanta. Statsbidragen har inte räknats upp i enlighet med kostnadsökningarna. Så min tes stämmer.

   http://www.kumla.se/nyheter/nyhetsarkiv/budget2014.5.7859642d1424c79dccfe7b.html

   http://www.ut.se/nyheter/s-satsar-pa-upprop-for-valfard(3258252).gm

   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5698238

   Radera