tisdag 10 december 2013

Utifrån det har Sverige misslyckats

Foto: http://schlaug.blogspot.se
Såhär i juletider är välgörenhet på tapeten. I radio och tv vevas Musikhjälpen och i vår lokaltidning skrivs det artiklar och insändare om hemlöshet. Enskildas givmildhet och engagemang hyllas med all rätt. Samtidigt gör sig den ständiga diskussionen, om välgörenhet kontra samhällelig stöd, gällande. Med anledning av detta skrev även jag en insändare i ämnet. Här kommer den:

Det pågår en bra och välbehövlig diskussion om hemlöshet i staden. Att några av våra mest utsatta medborgares öden diskuteras offentligt är bra. Olika frivilliga krafter gör stora insatser för att ge dessa människor den respekt och det värde som alla människor förtjänar.

Samtidigt saknar jag något i diskussionen. Diskussionen rör sig hela tiden kring ett antal utsatta individer och deras öde vilket är fullt förståeligt. Men diskussionen borde lika mycket handla om vilket samhälle vi faktiskt lever i. Ett samhälle där människor hamnar i bostadslöshet och där några får mer och mer hela tiden när andra ser sina möjligheter och reella inkomster minska. För så är det faktiskt i Sverige idag. Enligt OECD är Sverige det land där klyftorna växer snabbast i hela den rika världen. Under den borgerliga regeringens tid vid makten har majoriteten av skattesänkningarna gått till de rikaste 20 % av befolkningen samtidigt som den fattigaste tiondelen har sett sina disponibla inkomster minska.

I kombination med hög arbetslöshet, utförsäkringar och försämrade trygghetssystem så blir bostadslösheten den yttersta manifestationen av samhällets försvagning och förfall. Jag menar i likhet med många före mig att ett samhälle ska bedömas utifrån hur man behandlar sina mest utsatta och utifrån den bedömningen så har Sverige fullständigt misslyckats.

Ola Möller (S)

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar