fredag 13 december 2013

Lyssna noga på det som inte sägs


Så här lät Fredrik Reinfeldt i debatten 2006. Idag, med två procentenheter högre arbetslöshet, är det skrämmande tyst.

Har ni tänkt på en sak? 2006 pratade Fredrik Reinfeldt om arbetslösheten och utanförskapet i princip varje gång han öppnade munnen. Arbetslösheten var den största frågan i valet 2006 och den minnesgode kommer ihåg att arbetslösheten var runt sex procent vid den här tiden. Idag är den runt åtta procent och om man ska tro Arbetsförmedlingen så kommer den inte sjunka nämnvärt under nästa år. Den analysen förstärks av vad näringslivet själv säger. En svag export som är kopplad till en urstark svensk krona kommer inte att dra oss ur arbetslöshetsfällan.

Reinfeldt väljer att inte prata om frågan överhuvudtaget. Opinionsverket har granskat hur ofta Reinfeldt talar om "arbetslöshet" när han pratar med journalister och endast i 2,5 procent av fallen nämner han ordet. Frågan som var på hans läppar varje dag under 2006 är idag som bortblåst ur vokabulären. Dom massiva skattesänkningarna som Reinfeldt har genomfört har inte lett till något annat än högre arbetslöshet, försämrade skolresultat och en sjukvård i upplösningstillstånd. Nu höjs skatterna dessutom runtom i landets kommuner och landsting i rask takt vilket äter upp dom statliga skattesänkningarna och inför platt skatt bakvägen.

Vad borde då göras, säger den eftertänksamme, för att motverka arbetslösheten? Jo, för det första måste vi börja stimulera den inhemska konsumtionen mer. Det görs bäst genom att ge mer till dom som har störst konsumtionsbehov. Dvs låg- och medelinkomsttagare. I det perspektivet är det heltokigt att som regeringen gör plädera för höjd brytpunkt för statlig skatt. För det andra måste vi börja investera. Vi vet att sambandet mellan låg arbetslöshet och hög investeringsnivå är starkt. Dessutom är behoven i bostadsbeståndet och i infrastrukturen gigantiska. För det tredje måste vi få ordning på skolan. Där har vi socialdemokrater lagt många förslag. Bland annat måste gymnasieskolan bli obligatorisk eftersom vi ser ett mycket starkt samband mellan icke fullgjord gymnasieutbildning och arbetslöshet. För det fjärde måste arbetsmarknads- och matchningspolitiken återupprättas.

Det finns fler saker som behöver göras men man kan konstatera att vi socialdemokrater inte är rädda för att prata om arbetslösheten och vi vill lyfta den till den plats i debatten som frågan förtjänar. Under 2014 kommer det vara viktigt att lyssna på vad dom olika politiska företrädarna säger. Men det kommer att vara minst lika viktigt att "lyssna på" det dom inte säger. Det är ofta där som sanningen om politiken avslöjas.

*****
 
Bloggat: Alliansfritt Sverige visar mycket pedagogiskt på precis vad jag menar med att det som inte sägs ofta är av stor betydelse

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar