måndag 9 december 2013

Den svages rätt framför sexuella behov

Foto: lightstalkers.org
Läser på SVT Text att den norska högerregeringen eventuellt kommer att riva upp sexköpslagen som införts för sex år sedan i Norge. Det är liberala Venstre som driver frågan och sannolikheten för att dom ska ha framgång med sina krav är stor eftersom dom båda regeringspartierna Höyre och Fremskrittspartiet inte stödde lagen när den infördes.

Det är egentligen inte speciellt konstigt att konservativa och liberala partier motsätter sig en sexköpslag. Har man inställningen att alla människor i alla lägen gör fria och rationella val så är det fullt logiskt i att man landar i slutsatsen att ingen tvingas till att sälja sex.

Nu är det dock inte det argumentet som verkar vara huvudargumentet för Venstre när dom driver sin linje. I alla fall inte i retoriken. Istället menar dom att lagen inte är särskilt effektiv. Men med samma argumentation skulle vi kunna avskaffa förbudet mot att använda narkotika eftersom det är en väldigt liten del av alla som brukar eller på olika sätt befattar sig med narkotika som åker fast.

Saken med sexköpslagen är att den skapar en tröskel som man måste ta sig över för att köpa sex. Därmed utgör den ett hinder för verksamheten vilket gör att spridningen begränsas. Skulle sexköp vara helt laglig i Sverige skulle vi se samma fenomen här  som vid  t ex gränsen mellan Tyskland och Tjeckien. Östeuropeiska kvinnor som säljs helt öppet på motorvägarna till högstbjudande förbipasserande. Att tro att dessa kvinnor står där av fri vilja och att dom inte är tvingade av omständigheterna är att grovt bedra sig själv.

Även om det säkerligen finns individer i världen som kan klassas som "den lyckliga horan" så är majoriteten av kvinnorna som prostituerar sig oerhört utsatta individer som upplever patriarkatets yttersta och mest extrema konsekvens. Att ta ställning för den starkes rätt att köpa den svage, så som Venstre gör, är för mig som socialdemokrat helt förkastligt. Var och ens rätt att leva fritt och utan förtryck samt att äga rätten till sin egen kropp går för mig före sexuella behov.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar