torsdag 22 augusti 2013

Ska vi bara se på igen?

Konskvenserna av gas har vi sett förr. Låt oss slippa se det igen.
Foto: wikipedia.org
Situationen i Syrien aktualiserar ett smärtsamt sätt den problematik som FN-systemet i allmänhet och Säkerhetsrådet i synnerhet dras med. När två länder med auktoritärt respektive diktatoriskt styre kan blockera insatser för att förhindra massmord så är det något som är djupt fel med hela systemet. För användningen av kemiska stridsmedel är ett nästan säkert sätt att begå massmord i dagens konflikter. Framförallt i en konflikt som den i Syrien drabbas civila hårt eftersom mycket av striderna står i städerna. Risken att massmorden dessutom utvecklas till fullskaliga folkmord är överhängande. Om inte FN-systemet förmår agera i ett sådant läge för att aktivt förhindra det hela så måste man börja ställa sig frågor om legitimiteten hos Säkerhetsrådet.

Att ett säkerhetsråd behövs är nog dom flesta överens om men vetorätten för enskilda länder är en förlegad och direkt orättvis princip som får absurda och tragiska konsekvenser i ett läge som det i Syrien. Världen sa "aldrig mer" efter Andra världskriget. Vietnam, Kambodja, Bosnien, Rwanda och Sudan är namn som visar att världen uppenbarligen inte menade allvar. Ska nu även Syrien läggas till denna skamliga och mörka lista?

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar