lördag 31 augusti 2013

I politikens tecken

För omväxlings skull får ni en bild på mig. Dock inte från idag.
Bilden är tagen på Helsingborgsfestivalen i somras.
Helgen går, som vanligt, i politikens tecken. Först lunch till lunch-konferens på Backagården och därefter direkt till Plantandagen här hemma i Helsingborg. Det är ett sådant privilegium att få vara med och träffa folk och medlemmar vid så olika tillfällen. Man blir helt enkelt glad.

Jag var ombedd att hålla ett litet anförande nere på Planteringen och eftersom jag inte spelade in det så lägger jag helt enkelt ut anförande i text här på bloggen istället.

Jag tänkte säga några ord om den fråga som jag ser som den allra största utmaningen för Helsingborg och för landet. Denna fråga påverkar allas vår ekonomi, den påverkar sjukvården och skolan. Den ger förutsättningar för fritid och kultur. Jag tänker givetvis tala om jobben.

I Sverige finns idag över 400 000 människor som saknar ett jobb. Arbetslösheten har stabiliserat sig på över 8 procent. Det är historiskt höga siffror som i grunden förändrar vårt land. När Fredrik Reinfeldt blev statsminister sa han att 6 procents arbetslöshet var massarbetslöshet. Man kan ju då fråga sig var vi ska kalla 8 procent. Jag kallar det skamligt hög arbetslöshet.

Vad vill då vi socialdemokrater göra för att minska arbetslösheten?

I landet vill vi satsa brett på det som kallas näringspolitik. Vi vill få företagen att växa och därmed också anställa. Vi vill minska företagens kostnader, förenkla byråkratin och skapa miljöer där vi tar till vara på människors vilja, engagemang och idéer så att nya företag kan startas och växa.

Vi vill satsa på en återupprättad arbetsmarknadspolitik. Regeringens åtgärder som instegsjobb, jobbcoacher och Fas 3 har misslyckats. Idag kränks människor i Fas 3 samtidigt som företag får billig arbetskraft och tjänar en hacka på köpet. Vi vill att människor ska få riktig och ordentlig lön för det arbete dom utför!

Vi måste också få en skola som fungerar. Regeringen har lagt förslag på förändringar i tid och otid. Skolan måste få lugn och ro att arbeta. Det är lärarna, inte politikerna, som vet bäst hur eleverna ska lyckas. Vi måste ge lärarna tid till varje elev genom mer resurser. Mindre klasser, fler lärare och begränsningar av vinstuttag från skolan är åtgärder som vi är säkra på kommer att stärka skolan. Stärker vi skolan och får fler elever att gå ut högstadiet och gymnasiet med bra betyg så kommer fler att kunna ta arbete senare i livet.

Vad gör vi då här i Helsingborg?

Vi socialdemokrater har lagt massor av förslag under hela mandatperioden för att skapa jobb. Vi har velat satsa på turism, biogas, ungdomsjobb och rekryterings- och matchningsförbättringar. Detta är förslag som framförallt hade gynnat ungdomar och utrikes födda. Vi vet att detta är två grupper som verkligen vill in på arbetsmarknaden men som inte får chansen. Hög ungdomsarbetslöshet gör att unga människor aldrig får chansen att komma in i arbetslivet. Arbetsmarknaden måste också bli bättre på att ta till vara på all den kunskap och kompetens som finns hos våra utrikesfödda.

För att runda av vill jag påminna om vad Fredrik Reinfeldt sa när han tog makten 2006. Han sa att vi skulle utvärdera honom på jobben. Nu, sju år senare, vet vi hur det gick. Han misslyckades. Istället kastade han ut människor i meningslösa åtgärder, han jagade ut sjuka och arbetslösa ur våra försäkringssystem och han försämrade framtiden för en hel generation genom att slå sönder skolan och höja ungdomsarbetslösheten. Så Fredrik Reinfeldt, vi ska utvärdera dig i valet 2014. Då kommer du inte att få godkänt och du kommer att få se Stefan Löfven bli statsminister.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar