måndag 12 augusti 2013

Den borgerliga politiken är för mycket pajaskonster

Vården är en riktigt bubblare inför nästa års val. Jag skulle välkomna att vården stod högt upp på valdagordningen. Den som följt min blogg vet att här i Skåne är det kaos. I Stockholm är det också stora problem. Att just dessa två landsting/regioner dras med stora problem är inte så konstigt när man läser mellan raderna. Borgerliga ledningar driver en politik grundad på ideologiska vanföreställningar istället för att se till verklighetens utmaningar och problem.

Detta bekräftas idag av bland annat Bengt Jeppsson, professor i kirurgi. Han skriver i Norra Skåne om något som blir allt vanligare. Dåligt underbyggda beslut fattas utan hänsyn till experters och professionens synpunkter. Det här är en trend som går igen i såväl stat som landsting/region och kommuner. Så sent som igår kom nyheten om att Jan Björklund (FP) återigen backar från en av sina reformer. Inte undra på att skolan kommer att ta femton år att få rätsida på om Björklund ska hålla på som han gör.

En likhet som också finns mellan den utveckling som är i vården och hur det har sett ut i skolan är att borgerliga politiker i allt större utsträckning överger den svenska modellen och ger sig in i diskussioner som politikerna ska hålla sig undan ifrån såvida man inte sitter i t ex SKL:s förhandlingsdelegation. Lärarlönerna har diskuterats till leda dom senaste åren och nu ser vi hur stockholmska centerpartister i ett desperat profileringsförsök ger sig in i vårdens lönediskussioner. Ett annat exempel på när borgerliga politiker inte begriper vilka syltburkar dom ska låta bli är socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons utspel om tjänstepensionerna.

Det är ett stort problem att borgerligheten i sin iver att visa handlingskraft driver igenom omorganisationer, reformer och förändringar som inte är ordentligt förankrade och som ofta saknar mer än minsta möjliga parlamentariska stöd. Palme sa att svensk utrikespolitik inte är några pajaskonster och he, he och häpp, häpp. Denna beskrivning av den borgerliga politiken visade sig helt klart vara före sin tid. Vad vi ser nu är nämligen att inte bara utrikespolitiken utan stora delar av det borgerliga styret verkar agera likt den av Palme angripne Ulf Adelsohn. Släng in en fackla i röran och fly sen fältet. Så agerar inte en politiker som tar ansvar.*****
 
Bloggat: Martin om Fas 3, Göran om vinster i välfärden

Läs mer på Socialdemokraterna 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar