onsdag 14 augusti 2013

Debattinlägg om den skånska sjukvården

Idag skriver jag tillsammans med min kamrat och bloggkollega Roger Jönsson om den skånska sjukvården på Helsingborgs Dagblads debattsida. Artikeln har även varit inne i Ystad Allehanda:

Trots att vi bor i olika delar av Skåne delar vi varandras oro för att våra nära och kära inte kan komma att få den vård de behöver inom sjukvården i Skåne. En sjukvård där människor far illa och sex personer har avlidit på grund av den rådande situationen.
En situation som den styrande alliansen med Moderaterna i spetsen, tillsammans med stödpartierna FP, C, KD och MP, försatt den skånska sjukvården i.
För vi vill vara väldigt tydliga här. Personalen i Region Skåne gör allt de kan utifrån de förutsättningar som ges och gör ett mycket bra jobb. Ansvaret för den rådande situationen är och förblir politiskt.
Konsekvenserna av detta ser vi i såväl verksamheterna som i media. Knappt går det en dag utan att man antingen får höra om misskötsel, stress och problem. På sistone har det framförallt handlat om förlossningsvården.
Vi har kunnat läsa om en organisation i upplösningstillstånd. Arbetsmiljöverket har hotat med att stänga akutmottagningar och avdelningar har riskerat att stängas på grund av hot om massuppsägningar.
Men allt detta är ändå inte det mest tragiska. Det har nämligen konstaterats att fem personer har avlidit i den skånska vården på grund av den rådande situationen under 2011. Nu visar det sig att även i november 2012 dog en patient på grund av den rådande situationen. Allt detta har ovanpå allt benämnts som ”tidningsankor” av det moderata regionrådet Michael Sandin.
För oss är det uppenbart att allt inte står rätt till på våra sjukhus.
I Helsingborg duggar vitena tätt på grund av överbeläggningar, trängsel och stress. Hotet om att käkkirurgin och delar ortopedin av någon outgrundlig anledning ska flyttas till Hässleholm finns kvar. Konsekvensen av detta är att kompetens riskerar att försvinna från lasarettet i Helsingborg. Ett kompetensdränage som i förlängningen kan hota akutverksamheten.
I Ystad minskar antalet vårdplatser, personal sägs upp vilket ökar stressen för de som arbetar kvar. Patienter ska transporteras till sjukhuset i Kristianstad, vilket leder till att ambulanskapacitet måste användas.
Vi socialdemokrater har konsekvent drivit en linje för att förändra och förbättra vården i Skåne, och förordar tre åtgärder.
1. Häv anställningsstoppet i vården och nyanställ de personer som behövs för att ge vården förutsättningar för att möta behoven. Det innebär cirka 1 300 personer mer i sjukvården.
2. Ge verksamheterna lugn och ro. De ständiga omorganisationerna måste upphöra. Vården måste få koncentrera sig på det den är till för, patienterna.
3. Ordning och reda i ekonomin. Stoppa besparingarna och de ständiga nedskärningarna. För detta krävs en skattehöjning. I vår budget landade den på 60 öre.
Det finns två tydliga alternativ för den skånska vården. Antingen fortsätter det kaos som råder och ekonomin körs i botten. Eller så röstar vi skåningar för ett maktskifte i nästa års val. Då har högern med Moderaterna i spetsen styrt i åtta år. Ekonomin, verksamheten och alla fagra löften har rasat samman. Det är dags att ändra på det 2014.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

2 kommentarer:

 1. Ser du på organisationen så är vården inte till för patienterna utan för administrationen. Det finns ingen gräns för vad den får kosta, oavsett politisk färg på styret.

  Platsbrist och personalbrist har varit återkommande teman sedan 80-talet. Politikerna har försökt lösa det med ökad styrning, vilket varit katastrofalt för produktiviteten. Ett tag uppgavs läkarna spendera 30% av tiden med patienter, resten med administration.

  Ett tag lämnade sjuksköterskor sjukhusen i drivor - både lönen och arbetstiderna var bättre på ICA och man slapp oroa sig för att hamna i sjukvårdens ansvarsnämnd vid misstag.

  Visst kan man kritisera alliansen för utfallet - privatiseringarna går långt ifrån smärtfritt och orsakar frustration bland personalen i landstinget. Problemet är att er modell inte är bättre: med en arbetsgivare i monopolställning och därav följande löneutveckling försvåras rekryteringen av studenter till sjuksköterskeutbildningen och personalbristen fortsätter.

  Mvh,
  Henrik

  PS
  Så här i bloggvarianten vore det snyggt med länkar till Michael Sandins citat.
  DS

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att det har varit på ett sätt för åtta år sen är inget argument för att det blir exakt likadant idag. Även om vi utgår ifrån det felaktiga i en "allt annat lika"-jämförelse i fråga om vårdutfall så klarade S ekonomin. Det gör inte borgarna.

   Vi vill ge professionen mer inflytande och makt. Därför är vi tydliga med att omorganisationerna måste upphöra och lugn och ro måste återinföras i organisationen. Där har borgarna misslyckats fullständigt med konsekvens att personal flyr fältet och att det blir svårare att hitta ny personal.

   Privatiseringar inom vårdsektorn är kostnadsdrivande vilket är välkänt. Ändå fortsätter alliansen med det ena vårdvalet efter det andra. Att löneutvecklingen skulle vara betydligt bättre med fler utförare motsäger ju bland annat avregleringarna inom skolan. Därutöver är det ju inte sant att vi socialdemokrater driver att allt ska drivas i offentlig regi. Bland annat vårdvalet inom primärvården har vi ingen avsikt att avveckla. Så påståendet om monopolställning är rent sakligt fel.

   Hur man kan hävda att 1300 fler i vården inte skulle göra skillnad när platsbrist är ett av dom största problemen förstår jag faktiskt inte. Platsbristen uppkommer ju i huvudsak pga personalbrist och inte pga rent fysisk platsbrist i form av för få rum.

   PS. Det citatet är så välkänt att någon referens i grund och botten inte behövs. Här kommer den i alla fall: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5361290 DS.

   Radera