måndag 8 juli 2013

Jobben och industrin

Foto: wikipedia.org
SvD har dragit igång en intressant artikelserie angående "återindustrialiseringen" av Europa och USA. Industrijobb som försvann under 70-, 80- och 90-talet återkommer nu till framförallt Tyskland och USA pga bland annat stigande löner i Kina. Att sen lönerna i Tyskland legat nästan stilla under 2000-talet"glöms bort". Men man kan ju inte få allt. Dock är det viktigt att ha denna vetskap med sig. Tysklands stigande konkurrenskraft har till stor del skett på att lönerna både inom och utom EMU-området har stigit mer än vad dom tyska dito har gjort. Tysk lönedumpning är en av orsakerna till den europeiska krisen och det ställer tyska löntagare mot europeiska löntagare. En politik som är potentiellt mycket farlig i förlängningen.

Samtidigt är det glädjande att se att Europa nu kan konkurrera om industrijobben igen. Det här är en tes som vi socialdemokrater har drivit länge. Goda arbetsförhållande, bra löner, stark infrastruktur, väloljad offentlig förvaltning, hög utbildningsnivå, innovativt företagsklimat och god tradition är konkurrensfördelar som är viktigare än 90-talets dogmer om kostnadspress och lönedumpning. Detta påpekade även representanten från Volvo på Socialdemokraternas ekonomisk-politiska seminarium i Almedalen. Sverige, och även Europa, har stora konkurrensfördelar för globala företag.

Intressant i hela diskussionen om industrijobben, dom jobb som alltså Reinfeldt påstod vad "basicly gone", är att jobb som tidigare i statistiken har klassats som industrijobb idag räknas som tjänstejobb. Anders Nilsson och Örjan Nyström har på ett bra sätt förklarat detta i sin bok "Jämlikhetsnormen". En löntagare vid bandet på Volvo klassas som en industriarbetare. Den inhyrda personalen på samma band klassas som tjänsteproducent. Skulle där dessutom vara en egenföretagare involverad i t ex en reparation på bandet så kommer denna företagare med all säkerhet också att klassas som en tjänstearbetare. Gemensamt för alla tre är dock att dom arbetar på en industri för tillfället och att det är denna industri som ger dom jobb. Bilden av "tjänstesamhället" där vi bara skriver PM, dricker latte och har konferenser med varandra är starkt snedvriden.

Det ska bli mycket intressant att följa SvD:s artikelserie. Dom brukar hålla hög kvalité även om vissa saker av stor betydelse allt som oftast "glöms bort".

*****
 
Bloggat: Staffan om Löfvens tal
 
Läs mer på Socialdemokraterna 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar