onsdag 3 juli 2013

Jag har läst "Vredens druvor" av John Steinbeck

 
Under min Greklandsvistelse passade jag på att läsa John Steinbecks klassiska bok "Vredens druvor". Boken känns skrämmande aktuell i krisens Europa och med syriska flyktingströmmar som flyter fram i Mellanöstern. Tragiken, rädslan och hopplösheten är den samma då som nu när människor tvingas från hus och hem oavsett anledning och skäl. Det spelar ingen större roll om det är kriget som tvingar en på flykt eller om det är banken som kräver in ens mark. En människa som drivs från sitt hem drivs av förtvivlan. En förtvivlan som Steinbeck fångar på ett utmärkt sätt.

Steinbeck berättar om familjen Joad som tvingas lämna sin gård i samband med den stora depressionen i USA. Familjen tvingas resa västerut för att söka arbete. Man får följa den desperata resan mot Kalifornien där drömmen om ett nytt liv hägrar. Men när resans mål nås visar det sig att alla löften, alla drömmar, bara var luftslott som byggts upp för att locka arbetskraft till delstaten. Arbetskraft som tvingas arbeta för svältlöner eftersom konkurrensen är så stor om jobben och där fackföreningsrörelser krossas brutalt. "Vredens druvor" är en litterär beskrivning av den marxistiska terminologin kring en reservarmé av arbetskraft och arbetslöshetens funktion i ett kapitalistiskt samhälle. Det stora i Steinbecks skildring är att han beskriver dessa svåra frågor utan att för den sakens skull bli dogmatisk eller orealistisk. Steinbeck var för övrigt inte själv marxist enligt förordet till boken. Ett faktum som ytterligare ökar hans trovärdighet i frågan och ger hans skildring stor tyngd.

Solidariteten, gemenskapen och kampen som beskrivs är talande för hur fackligt arbete uppstår och det finns avsnitt i boken som får mig att rysa. Steinbeck citerar bland annat ett bibelcitat som fick mig att känna stor tillfredställelse. Citatet är från Predikaren och det lyder:

"Bättre är att vara två än en, ty de två få större vinning av sin möda. Om någondera faller, så kan ju den andre resa upp sin medbroder. Men ve den ensamme, om han faller och icke en annan finnes, som kan resa upp honom. Likaledes, om två ligga tillsammans, så hava de det varmt; men huru skall den ensamme bliva varm? Och om än någon kan slå ned den som är ensam, så hålla dock två stånd mot angriparen. Och en tretvinnad tråd brister icke så snart."

Som metafor för den demokratiska socialismens överlägsenhet gentemot liberalismen är citatet strålande. Som beskrivning av Steinbecks bok likaså. Jag rekommenderar boken varmt. Den är lättläst även om den är på ca 750 sidor i pocketversionen. Som sommarbok är den utmärkt.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar