måndag 29 juli 2013

Jag har läst "Ni har klockorna - Vi har tiden" av Lennart Pehrson

 
USA är förmodligen det land i världen som det har skrivits mest om. Det är fullt förståeligt. Inget annat land har haft så stor inverkan på vårt sätt att leva, tänka och verka som "det stora landet i väster". Politiskt, kulturellt, socialt, militärt och ekonomiskt har landet varit en supermakt sedan 1900-talets början. Utvecklingen tog verklig fart efter andra världskriget och vi har tagit det för självklart att USA alltid räknats som nummer ett. Lennart Pehrsons bok reser dock många frågetecken kring huruvida detta kommer att vara fallet i framtiden.

"Ni har klockorna - Vi har tiden" behandlar den amerikanska utvecklingen utifrån ett perspektiv av före och efter elfte september. Terrordådet ändrade på ett radikalt sätt förutsättningarna för såväl den inrikes- som den utrikespolitiska utvecklingen i landet. Ett historiskt budgetöverskott har vänts till ett historiskt underskott. Traditionella fri- och rättigheter har satts på undantag. Den militära styrkan har blivit allt mer ifrågasatt och även landets förmåga att hantera inrikes kriser har försämrats. Nya hot har vuxit fram såväl ekonomiskt som militärt. Den tidigare bipolära världen med en tydlig fiende i Sovjet där kampen mellan det onda och det goda var enkel att ta ställning i har ersatts av en värld där USA inte längre är den givna bastionen för frihet och demokrati.

För mig var där inte särskilt mycket nytt rent konkret i Pehrsons bok. Har man läst andra böcker om krigen i Irak eller Afghanistan, om det militärindustriella komplexets framväxt eller om den amerikanska ekonomin så är där inga större överraskningar. Bokens förtjänst är snarare dels dess sammanställning av perspektivet före och efter elfte september, dels dess historiska kopplingar mellan konstitutionens intentioner och andemening och dagens realpolitiska utveckling.

Själva boken är på ca 375 sidor inklusive efterord m.m i pocketutgåvan och språket är enkelt. Några direkta förkunskaper är inte nödvändiga och har man inte tidigare varit inne i sörjan kring Afghanistan, Irak och USA efter elfte september så är detta en mycket bra bok att börja med. Mitt tips är att den är klart läsvärd. Den kommer att öppna ögonen på dig.

*****
 
Media: Svenskans recension
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar