lördag 20 juli 2013

Frågan handlar i slutänden om liv och död

Foto: lansstyrelsen.se
Miljöminister Lena Ek (C) har släpat benen efter sig i en rad frågor. Liksom sin företrädare Andreas Carlgren (C) har det mest varit snack som gällt. När man bryter ner regeringens miljöpolitik och ser till vilka resultat som uppnås är det en mycket nedslående läsning man möts av. 14 av 16 miljömål kommer med största sannolikhet inte att nås till 2020 pga regeringens senfärdighet. En del i att måluppfyllelsen kommer att vara extremt dålig är troligen det faktum att minister Ek slarvat med frågan om en dubbdäcksavgift.

6 000 personer dör i förtid i Sverige pga dålig luftkvalité. Ek försöker föra över ansvaret på bland annat Stockholms kommun. EU är tydliga med att Sverige som nation måste göra något och i sann borgarregeringsanda skjuter ansvarig minister över ansvaret på någon annan. I detta fall på kommunerna. Kommunerna kan till och med få vara med och betala böterna till EU om det vill sig riktigt illa. En logik som är mycket oroväckande inför framtiden. Regeringen bär lagstiftningsansvaret och om inte regeringen sköter sin uppgift ska staten stå för den notan.

I kombination med dålig luft blir frågan om buller oerhört intressant. Helsingborgs Dagblad presenterar i dagarna en undersökning som visar att var fjärde helsingborgare lever i områden där bullernivåerna är hälsofarliga. Bland annat i centrum är bullret högt och detta är områden där även luftkvalitén är dålig. Mot bakgrund av just luftkvalitén har Socialdemokraterna tillsammans med MP, FP och KD drivit igenom att bussfiler ska byggas längs med Drottninggatan/Järnvägsgatan. Detta för att minska genomfartstrafiken och för att få fler att välja kollektivtrafiken genom den förbättrade attraktivitet som dessa filer skapar. Att en minskad mängd trafik och lägre hastigheter sänker bullernivån är ytterligare en positiv effekt av det hela.

Frågor om miljö och klimat handlar på ett mycket direkt sätt om liv och hälsa. Man kan ställa många saker emot varandra. Men när politiker inte vågar genomföra obekväma åtgärder bara för nuvarande generationer protesterar högljutt innebär det att  nästkommande generationer får betala med livet som insats. För mig är det avgörande i frågan om Drottninggatan/Järnvägsgatan och det är också därför som jag står upp för vad jag tycker i frågan. Sverige behöver modiga politiker som tar ansvar. Inte ministrar som duckar och populistiska partier som inte vågar gå emot en stormig och högljudd opinion.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar