tisdag 23 juli 2013

Är Sverige så bra som man vid första anblick kan tro?

Foto: byggmax.se
Social mobilitet, eller social rörlighet om man hellre vill använda dom orden, är en indikator på hur lätt det är att göra den så kallade klassresan i ett samhälle. En ny studie från USA visar att det är mycket svårt att ändra social position i det stora landet i väster. Märkligt nog är detta förvånande för rapportförfattarna. Varför det skulle vara förvånande på minsta sätt förstår inte jag. Det är välkänt att den amerikanska drömmen bara är en myt. I alla fall på makroplanet. Att det finns enskilda lyckliga fall betyder ju inget för helheten. Är du född in i en klass i USA så stannar du allt som oftast i denna klass.

För mig är detta en tråkig och på många sätt skrämmande sanning. Som socialdemokrat är min ambition och mitt mål att klassmönstren ska försvinna och att begreppet "klass" ska sakna relevans i vardagen. Ett steg på vägen blir då att människors möjligheter att förflytta sig (uppåt) på samhällsstegen ska vara så stora som möjligt. Stefan Löfven gav uttryck för denna tanke i sitt tal i Almedalen i år. Han talade sig varm för lika "möjligheter" för alla. Jag skulle själv lägga lite större vikt vid det som kallas lika "utfall" men Löfvens intentioner och andemening är bra.

Frågan om social mobilitet är inte helt enkelt dock. För om man tittar lite djupare på frågan så är det inte enbart inkomstspridningen och inkomsternas fördelning som är av relevans. "Social" mobilitet är något djupare eftersom det även handlar om makt. När man ser till denna djupare definition är inte heller Sverige en så lysande stjärna som man vid första anblick kan tro. Forskning har nämligen visat att även här i Sverige är det svårt för människor från lägre sociala skikt att nå verkligt inflytande och att nå verklig makt. Klassmönstren sitter djupare än i plånboken. Det är inte för inte som många "anrika och kända" rikemanssläkter hyser ett förakt för så kallade "nyrika". Man ska inte bara ha pengar, man ska även spendera dom på rätt sätt, man ska uppföra sig på rätt sätt och helst ska man tala på rätt sätt också.

Men givetvis spelar inkomsterna en avgörande roll för människors individuella frihet. Genom en jämlikare fördelning av inkomsterna skapas också en jämlikare maktfördelning. När lycka och status mäts i konsumtion, vilket allt som oftast är fallet idag, så blir en god inkomst helt avgörande för att dels förverkliga sig själv, dels för att vinna respekt i andras ögon. Att detta sedan i sig är en helt vansinnig ordning är en annan sak och den tänker jag inte reda ut just nu. Jag nöjer mig med att konstatera att även vi i Sverige har en lång väg kvar att vandra.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar