söndag 10 mars 2013

Varning! Högergir pågår

Varning! Högersväng!
Foto: commons.wikimedia.org
Förvaltningsrätten har stoppat den stora flyttkarusellen inom skånsk sjukvård till stor lättnad för alla utom den styrande borgerliga kvartetten och Miljöpartiet. Men problemen för sjukvården stannar inte där. Det handlar nämligen inte bara om demokratiskt underskott och dåligt underbyggda beslut. Det handlar om vårdens kvalité, innehåll och hur människor möts och behandlas.

På Helsingborgs lasarett är det "vardagsmat" att patienter placeras i korridorerna. Bristen på vårdplatser är stor och problemet är känt sedan länge. Vitesoket hänger över lasarettet som en tung börda. Våra skattepengar riskerar att rinna ut i sanden bara för att det politiska styret inte klarar av att hantera situationen. Nu har dock Michael "Tidningsankan" Sandin hittat lösningen på problemet. Tycker han i alla fall själv. Patienter ska skickas hem tidigare. Att det här redan är legio på många platser runt om i landet verkar inte riktigt ha nåt fram till Skånehögern. Riskerna och problemen med att skicka hem patienter som inte är färdigbehandlade är något som inte verkar oroar samma höger.

Vad som händer när patienter skickas hem för tidigit, förutom att patientsäkerheten riskeras, är att kostnaderna för vården dumpas över på kommunerna. Många kommuner får ta emot äldre patienter med problem som borde behandlas på sjukhus och det här är både kostnadsdrivande och farligt. Regionen försöker alltså klara sin budget genom att dumpa kostnader på kommunerna. Precis som staten gör samma sak när den skär i trygghetsförsäkringarna och låter kommunerna betala försörjningsstöd istället. Konsekvensen blir höjd kommunalskatt. En platt skatt som saknar progressivitet. Det nyliberala paradigmets våta dröm förverkligas alltså genom att kommunerna får stå som sista bastion mot utsattheten och lidandet.

Skånsk sjukvård är i kaos och kris. Att beskriva den på något annat sätt är bara möjligt om man väljer att inte se patienterna, personalen och dom anhörigas lidanden och umbäranden. Att systemet dessutom drivs mot nyliberalism är något som borde uppröra alla dom som inte hyser denna dogmatiska vision för vårt samhälle. Det tål att funderas på vilka det är i det skånska högerstyret.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar