lördag 30 mars 2013

Skolans framtid på tapeten

Foto: svd.se
 
Lärarnas Riksförbund skriver idag tillsammans med ett antal LO-förbund att staten måste ta ett större ansvar för skolan. Detta genom att ta ett ökat ekonomiskt ansvar. Jag är tveksam till om detta är rätt väg att gå. Möjligen kan det vara en åtgärd som behöver göras om annat inte fungerar men jag tvivlar på att det är dom ekonomiska förutsättningarna som är det stora problemet.

Dom två stora problemen i svensk skola är det fria skolvalet och vinstdrivande friskolor. Det fria skolvalet är ett problem genom att det segregerar skolan och i förlängningen hela samhället. När detta kombineras med världens mest liberaliserade skolmarknad så förstärks den segregerande effekten och dessutom dras resurser som skulle kunna gå till elever, lärare och undervisning bort och blir vinster istället. Så innan vi diskuterar andra finansieringslösningar för skolan måste vi börja med att använda dom resurser vi faktiskt skjuter till på rätt sätt. Man kan också som Stefan Löfven skriver tillsammans med Eva-Lis Sirén från Lärarförbundet vara tydligare i skollagen om resursfördelningssystemen.

Frågan om kommunal kontra statlig skola är ständigt återkommande när Lärarnas riksförbund debatterar. Ett av huvudskälen är att lärarnas status sägs höjas om dom var statsanställda istället för kommunanställda. Jag tillåter mig att tvivla på det. Vad som framförallt behövs för att höja lärarnas status är ökad kvalité på lärarutbildningen, bättre arbetsmiljö och ett positivt samtalsklimat kring skolan. Det skulle också i förlängningen leda till ett bättre löneläge som lärarkåren, i likhet med alla andra yrkesgrupper, så hett eftertraktar. Frågan om lönerna avgörs ju i slutänden i dom förhandlingar som är mellan parterna och så ska det vara.

Så givetvis kan man diskutera ett ökat statligt inflytande över skolan men jag menar att man ska ta saker i rätt ordning. Om inte reformer i det fria skolvalet, förbud mot vinstuttag och ökade kvalitétsåtgärder har effekt så får man väl fundera på om kommunaliseringen är boven i dramat. Men som sagt, en sak i taget.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Bengt påpekar att forskningen har en hel del att säga om vinstfrågan också
 
Läs mer på Socialdemokraterna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar