tisdag 26 mars 2013

Kommer vi socialdemokrater våga vara modiga?

Foto: placera-pengar.com
"Too big to fail". Ni har hört det förut och ni kommer att få höra det igen. Om och om matas vi med påståendet om dom systemkritiska bankerna och nödvändigheten av att hålla dessa under vingarna. Kraschar dom kraschar vi. Det ligger en hel del i detta. Men en sak ska man ha klart för sig. Det är ägarna som har vunnit på risktagandet och då ska det vara ägarna som får ta förlusterna. Att låta skattebetalarna stå för förlusterna är fult, ohederligt och djupt omoraliskt.

Nytillträdde ordföranden i eurogruppen Jeroen Dijsselbloem uttalade just det här. Det tog några timmar och sedan kom en kommuniké om att det inte alls var det han menade. Marknaden hade reagerat och då fick politiken foga sig. Den förfärlige herren visade vem som bestämmer.

Hur ska man då komma till rätta med problemen kring bankerna och deras "systemkritiska" status. Till att börja med måste man skilja på ren spekulationsverksamhet och traditionell bankverksamhet. Att finansinstitut kan dumpa över riskerna på skattekollektivet måste stoppas.

Därför bör man dela på spekulationsverksamhet och övrig verksamhet. Endast så kan man få klarhet i var förlusterna uppkommit och endast då kan man avgöra om problemen är självförvållande eller om dom faktiskt bör hanteras som ett samhällsproblem.

Det andra man måste göra är att kräva mycket högre kapitaltäckning. Idag lånar banker av varandra för att finansiera sig själva och när man dessutom kopplar på diverse finansiella instrument som t ex dom numera välkända sub-primelånen så växer sig lånekarusellen allt större. Genom ökade kapitaltäckningskrav minskar riskerna i systemet. Vad man dock ska hålla i minnet är att kapitaltäckningskraven kan behöva variera mellan hög- och lågkonjuntkur. Men att dom behöver höjas är klart.

Det tredje som måste till är skärpta reglerna för utlåning. Utlåningen måste präglas av låg risk och ansvarstagande. Genom en ständig ökning av möjligheterna till kredit skapas bland annat bostadsbubblor och risken för prisstegringar ökar avsevärt.

Det finns mycket mer att göra men jag ska inte gå in på det just nu. Vad man ska komma ihåg är att mot förslag av den typ som jag anför ovan står oerhört starka ekonomiska intressen som inget hellre vill än att dom ska få sätta agendan själva utan inblandning av politiken. När detta kombineras med politiker som inte vågar sticka ut hakan och ta fighten för medborgarnas väl och ve så uppstår stora problem. I huvudsak är det vad vi lider av i dagens Europa. Jag hoppas innerligt att vi socialdemokrater kan stå för modet i en tid av politisk feghet.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Peter J om ekonomisk politik på S-kongressen
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar