onsdag 6 mars 2013

Gunnar Wetterberg om framtidens jobb

Gunnar Wetterberg
Foto: skane.se
Vi socialdemokrater här i Helsingborg har under hela den här mandatperioden satt jobben först. Det har vi bland annat visat genom att vi har lagt fyra stora jobbmotioner till kommunfullmäktige. Vi har också besökt massor av företag runt om i staden för att få input, tankar och idéer om hur vi kan få fler helsingborgare till arbete. Vi möter ett massivt motstånd ifrån det borgerliga styret i staden. Ett motstånd som grundar sig lika mycket på rädsla för att ge oss socialdemokrater rätt som på ideologiska blockeringar där dogmatiska föreställningar om marknadens frihet och annat motbevisat 90-talsstoff är basen.

Men vi ger oss inte. Igår arrangerade vi ett jobbseminarium på stadsbiblioteket. Rubriken för kvällen var "Alla till arbete, hur når vi dit?" och huvudtalare var Gunnar Wetterberg. I den efterföljande debatten deltog också Eva Östling Ollén ifrån Sveriges hotell- och restaurangföretagare, Mikael Skoog som är kommunalråd för S och Cecilia ifrån Telge Jobbstart som jag dessvärre har tappat efternamnet på just nu.

Wetterberg inledde med en presentation av läget på arbetsmarknaden och en historisk tillbakablick. Han konstaterade att någonting hände i Sverige i samband med 90-talskrisen. Arbetslösheten sjönk inte tillbaka till nivåerna innan krisen vilket arbetslösheten dittills hade gjort vid tidigare kriser. Arbetslösheten stiger istället för varje ny kris och i detta ligger en enorm utmaning. Wetterberg konstaterade vidare att det viktiga är att ge människor en trampolin in på arbetsmarknaden och lyfte fram dom gamla plusjobben som något mycket positivt. Han beklagade starkt att dessa blev politiserade i valrörelsen 2006.

Jag delar uppfattning om mycket av det Wetterberg sa. Vad jag dock blev lite fundersam av var hans dragning av befolkningsutvecklingen. Wetterberg menade att befolkningsutvecklingen är den kanske viktigaste faktorn att känna till för att förstå arbetsmarknaden. Det i sig är rätt men Wetterberg talade i princip bara om antalet födslar i Sverige. Om man betänker att vi har en positiv invandring till Sverige, en invandring som med all säkerhet kommer att fortsätta att öka framöver, så är ju inte födslarna i Sverige fullt lika relevanta. Det ger också mycket större hopp om att klara framtida demografiska utmaningar. Nu ska sägas till Wetterbergs försvar att han hade 45 minuter på sig och att han höll en väldigt basic föreläsning men ändå. Migrationen till Sverige är av helt avgörande betydelse för att vi ska klara såväl framtida jobbförsörjning som för att upprätthålla vår konkurrenskraft.

Avslutningsvis sa Wetterberg något som i alla fall gav mig stort hopp. Nämligen att "produktiviteten är vår (Sveriges) största konkurrensfördel". Däri ligger nyckeln till fortsatt svenskt välstånd. Vi måste hålla uppe produktiviteten i vårt arbetsliv och vi måste ständigt förbättra den. Därför kan vi inte hålla på och slå sönder vårt utbildningsväsende och ha en utbildningsminister som inte vet vilket håll framtiden ligger åt. Vi ska inte heller satsa våra skattepengar på subventioner till lågproduktiva branscher som klarar sig alldeles utmärkt utan statligt stöd. Det är också därför vi måste bejaka strukturomvandlingarna genom att ha starka omställningssystem som hjälper människor att ta nästa steg i yrkeslivet. Vi behöver helt enkelt en socialdemokratisk regering.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Roger och Martin
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar