torsdag 21 mars 2013

Ett förslag inför S-kongressen

Foto: dn.se
Till S-kongressen har det skrivits en motion som berör frågan om evenemangsarrangörers betalningsskyldighet för polisbevakning vid olika evenemang. Motionen anför att ideella föreningar ska vara befriade från denna kostnad. Motionen vill även att en särskild bolagsform införs för att idrottsbolag ska slippa kostnaden. I denna del har PS valt att besvara motionen. Jag förstår hur PS har tänkt. Det vore olyckligt att bilda en egen bolagsform enbart för detta ändamål. Däremot föreslog jag föredragande att man skulle låta så kallade "paragraf 32"-bolag vara befriade från avgiften. Detta mottogs väl och jag hyser hopp om att PS kommer att gå på denna linje.

§32-bolag är det som i vardagligt tal kallas non-profitbolag. För mig är det självklart att t ex en fotbollsklubb som vill drivas i bolagsform bör drivas i denna anda. Det är ju för fotbollens skull man ska bilda bolaget. Inte för aktieägarnas. Och svensk idrotts stora styrka är att den har en enorm bredd genom det ideella föreningslivet. Därför ska också samhället sluta upp bakom idrottsrörelsen.

Konsekvenserna av att låta idrottsrörelsen stå för poliskostnader vid sina arrangemang vore ödesdigra. Fortsätter man resonemanget i tangentens riktning skulle t ex politiska partier få bära kostnaderna för sina demonstrationer. Det skulle kraftigt begränsa partiernas möjligheter att använda sig av sin yttrandefrihet i det offentliga rummet och det är en väg som jag inte tror att någon (demokratiskt sinnad person) vill beträda.

Det är därutöver orimligt att låta idrottsrörelsen bära kostnaderna för sånt som sker utanför arenan på t ex allmän platsmark. Att idioter slåss och bråkar på parkeringen utanför arenan är inget som arrangerande förening kan bära skuld för. Föreningen kan givetvis via dialogprogram och liknande försöka förebygga uppkomsten av en osund supporterkultur men det är ändå alltid rättsstaten som måste ta det slutliga ansvaret för medborgarnas säkerhet och straffutmätningen.

Björn Erikssons förslag är i huvudsak bra. Jag hoppas att en S-regering kommer att ta stor notis om vad han har kommit fram till. Sen ska man givetvis inte köpa allt. Att spela matcher på elitnivå helt utan polisinsatser vore nog inte helt lyckat. Men man kan utforma insatserna på olika sätt och där har svensk polis mycket att jobba med.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar