fredag 22 mars 2013

Det moderata försvaret börjar bli desperat

"Det är något ruttet i Moderaterna" konstaterade Jonas Bergström på helagotland.se häromdagen. Han följde den linje som bland annat jag och Markus Mattila skrev om. Det handlar om allt från irakiska pojkar och ensamkommande flyktingbarn till försvar av REVA och påhopp på Nalin Pekgul. Peter Johansson redogjorde också för teorierna om att Billström de facto agerar på Reinfeldts order. Billström agerar testpilot och känner av jordmånen med sina kraschlandningar. För en sak ska man ha klart för sig. Runt om i landet finns många moderater som tycker att Billström har helt rätt.

Ett tydligt exempel på detta är Maria Lindgren, moderat från Borås, som i sann Billströmanda talar om tiggare som hundar. I denna argumentation får hon för övrigt stöd av Centerpartiets egen Stefan Hanna. Att Centerpartiet har vissa svårigheter på det här området är också välbelagt men nu handlar det om Moderaterna så vi håller oss där.

Ett annat exempel på hur Moderaterna resonerar runt om i landet är Moderaterna i Botkyrka. Igår fick jag ett svar på ett av mina tweet som gjorde mig minst sagt förvånad:


Utställningen som Moderaterna i Botkyrka syftar på är utställningen "Varning för ras". En utställning "producerad i samarbete med Botkyrka folkhögskola och Mellanförskapet och med stöd från Moggliden AB". Syftet är att:

"som besökare får du en möjlighet att se och fundera över hur saker vi säger och gör, bilder från media och formgivning, tillsammans bildar ett mönster. Mönstret känns igen både från den koloniala och rasistiska historien och från dagens ojämlikheter mellan vita och icke-vita. Du bjuds in till reflektion, till exempel över hur vardagliga handlingar som den ofta välmenande frågan ”Var kommer du ifrån” kan ingå i att göra ras och hur vithetens privilegier påverkar allas vår vardag".

Det är med eftertryck som Moderaterna i Botkyrka påpekar att det minsann är i "Socialdemokraternas Botkyrka" som utställningen hålls. Moderaterna i Botkyrka fortsätter idag:


Moderaterna i Botkyrka, här företrädda av "Wille", menar alltså att en kulturutställning som ifrågasätter rasbegreppet och som problematiserar vårt samhälles normer i fråga om ras är att jämföra med Tobias Billströms "blond och blåögd"-utspel. Oviljan att se sin partikamrats rasistiska utspel har alltså nått till den milda grad att ministern i fråga har upphöjts till en institution för ifrågasättande och testande av normer. Snacka om att få "agerar på Reinfeldtsorder-teorin" bekräftat.

"Wille" anför en argumentationslinje som innebär att Billström med sitt utspel öppnade upp för en ifrågasättande diskussion av rasismen. Helt på tvärs med vad Billströms utspel faktiskt innebar och där även statsministern instämde i kritiken emot det olämpliga språkbruket.

"Wille" påstår nu i skrivandets stund att han bara ville göra reklam för sin utställning:


Jag lämnar det upp till var och en att avgöra sanningshalten i den utsagan. Varför "Wille" i sin reklam också ville sätta rasbegreppet på det "socialdemokratiska Botkyrka" förstår jag inte riktigt. Om nu syftet bara var att göra reklam för utställningen. Men en sak kan man konstatera. Om det är så att Moderaterna i Botkyrka avser göra reklam för utställningen så är det nog inte i första hand mig man bör vända sig till. Snarare borde man ge sig på sin egen interna moderata maillista.

Det är oerhört intressant att följa det som händer i Moderaterna just nu. Sedan 2006 har partiet varit som en mussla. Alla har slutit upp bakom Fredrik Reinfeldt och intern kritik har tryckts ner på ett sätt som av Ulrika Schenström beskrevs som "hårt". Detta har fungerat på område efter område och ner till minsta kommunalråd har strategin varit framgångsrik. Gammelmoderaterna har i ljuset av regeringsmakten hållit sig på mattan. Ingen fråga har varit för stor för att man inte skulle vilja kompromiss med sina hjärtans mening.

Men nu, när frågan om ras, rasism och flyktingar har kommit upp till ytan så verkar hela partiet ha brustit. Upp till ytan kommer ett uppdämt behov av att göra uttalanden i frågan och det som visar sig är ingen vacker syn. Jag har aldrig trott på "vi älskar människor"-retoriken. Moderaterna är och förblir ett högerparti i en snygg förpackning. Frågan är bara hur Reinfeldt ska reda ut det här. Partipiskan lär vina ordentligt dom närmaste veckorna.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Göran om dom afghanska tolkarna, Leine om angiveri
 
Läs mer på Socialdemokraterna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar