torsdag 21 mars 2013

Den ryska björnen sover inte

Hur oskyldig är den ryska björnen?
Foto: modersmal-ryssland.com
Efter murens fall och Sovjetunionens sammanbrott infördes rovkapitalismen i Ryssland. Landet gjordes om till en nyliberal lekstuga där snart när varenda idé som producerats av en nyliberal ekonom testades. Landets offentliga företag, landets naturtillgångar, landets (ekonomiska) värden såldes ut till en liten grupp människor. Dom omtalade oligarkerna såg dagens ljus och medan den ryska befolkningen föll allt längre ner i missbruksepidemier, ekonomiskt förfall och ökade klyftor så berikade sig detta fåtal så till den milda grad att några av dom idag tillhör världens absolut rikaste. Dom utlovade smulorna från maktens välfyllda matbord har än så länge inte regnat ner över den hårt prövade befolkningen och jag tillåter mig att tvivla på att dom någonsin kommer att göra det.

Att det här kunde ske har flera orsaker. Det nyliberala paradigmet hade slagit igenom med full kraft i världen. Carl Bildt stod och pratade normpolitik och"den enda vägens politik". En segerrusig västvärld såg demokratins seger över kommunismen som historiens slut. Att alla slut i historien innebär början på något nytt hade man glömt. Glädjen över demokratins seger i Ryssland rusade sansade bedömare och gjorde att många inte såg tecknen. Genom enorm maktkoncentration skapades underlag för nya totalitära tendenser men där och då var det nästan omöjligt att se genom den borgliga nyliberala dimman.

Bland annat Naomi Klein har skrivit om vad som händer när människor, städer, regioner och länder är i chock. Kommunismens sammanbrott kom som en chock för många och i den rusighet och osäkerhet som uppstod höll några huvudet kallt. Så är det nämligen alltid. Några lever alltid till fullo upp till den kinesiska krisens dubbla betydelse. Dom kinesiska tecknen för kris kan nämligen också tolkas som möjlighet. I detta ligger även tron på Schumpeters "kreativa förstörelse". Den som lyckas bejaka dom destruktiva krafterna kan skapa något nytt och starkt.

Att Ryssland nu lägger sig i den cypriotiska krisen är föga förvånande. Ryssland har stora ekonomiska och politiska intresse i landet och regionen. Därför kan inte Ryssland tiga still i den nuvarande situationen. Det kan givetvis ses som fullt naturligt att ett lands regering ser till sina affärsmäns intressen. Så har USA agerat i ett helt sekel. Men om man betänker historien och funderar på vilken inverkan kriser och chocker har haft på hur utvecklingen har formats så bör man höja en varningens finger för det starka ryska intresset. Att utnyttja en krissituation är nämligen vad dom ryska oligarkerna gör bäst. Dom är experter på detta och har tränat på det i 20 år.

Det talas ofta om att Sverige måste stärka sin krigsmakt för att möta det påstådda ryska hotet. Jag tror i likhet med bland annat Hans Blix att rädslan för detta militära hot är betydligt överdriven i den svenska debatten. Däremot är jag mer orolig för dom ekonomiska intressen som finns i Ryssland. Om den inrikespolitiska utvecklingen i Ryssland fortsätter med allt mer totalitära tendenser så kan ett väldigt starkt ryskt ekonomiskt inflytande i EU få stora konsekvenser. Det är också bland annat därför som spara-linjen är så potentiellt farlig. När länders enda fokus är på att dra ner på utgifter och spara sig ur krisen så ökar också incitamenten för att be om stöd från andra intressen.

Detta i sig ger ytterligare ett tydligt och starkt argument för varför vi måste tala om hur vi får igång den ekonomiska tillväxten i Europa igen. Det får vi inte genom att spara med sänkta löner och försämrad social trygghet utan genom att satsa på innovationer, investeringar, ny teknik och omställning till ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Helt enkelt satsa på sådant som bygger oss starka i framtiden. På så sätt kan vi också garantera vår självständighet och vårt självbestämmande och det i sig borde vara ett tillräckligt starkt incitament för att ta tjuren vid hornen och satsa rejält. Vi måste skapa framtidstro i EU.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

5 kommentarer:

 1. Det är inte en riktig beskrivning du gör av Rysslands utveckling efter Glasnost och Perestrojkan och framförallt Rysslands utveckling under Putin eran. Det finns många myter om hur kapitalismen i Ryssland utvecklats, att det är just oligarkerna som har skott sig, det är förvisso sant att de har tillskansat sig enorma rikedomar men för alla oss som pga av jobb rört oss inom Ryssland under den senaste 10 års perioden så kan man bara konstatera att många människor fått det betydligt bättre och det är också en avgörande del till Putins oerhörda popularitet i synnerhet under den första mandattiden. Den stora medelklassen har fått det betydligt bättre under 2000 talet,och det har avspeglats i en ökad standard som gjorde att Putin har suttit säkert. Det är först nu när korruptionen, ett av Putins löften, ökar som människor börjar tröttna. Vad som inte förändrats är situationen för de allra fattigaste och de i utanförskap. Och i synnerhet för de öster om Ural som inte har berörts på samma sätt som västra Ryssland. Missbruksproblematiken är inte bara ett resultat av kapitalismen utan man måste förstå både Rysslands kulturhistoria och sociologiska problematik för att göra en korrekt bedömning. Att besöka Ryssland 1995 och att besöka landet 10 år senare är som att besöka ett annat land. Så det ekonomiska förfall du nämner är giltigt åren efter sovjetunionens fall, när jobb försvann och pengar inte var värda ngt, affären gapade tomma. Men därefter har det just inträffat det du inte återger korrekt. Majoriteten av Ryssarna har en oerhörd bättre livssituationen både materiellt och trygghetsmässigt just beroende på utvecklingen. Visst har utvecklingen visat på den ibland värsta sidan av kapitalism, men och det är ett viktigt men, majoriteten av ryssarna har bevisligen fått det bättre. Rätt ska vara rätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant kommentar. I likhet med i princip hela världen har även Ryssland fått det bättre. Att mänskligheten går framåt beror på många saker. Tekniska paradigmskiften och därpå följande produktivitetsökningar är en stor del i det. Vad man måste förhålla sig till är ju hur rikedomen fördelas och vilken potential som finns.

   Dock ligger Ryssland på plats 66 i Fn:s "Human development index". Efter länder som Vitryssland, Serbien och ett av EU:s fattigaste länder Bulgarien. Dessvärre finns inga siffror från 1990 eller tidigare att jämföra med.

   http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=269

   Att såväl HIV-epidemi som utspritt narkotikamissbruk gör sig gällande i Ryssland är välkänt. US Department of state skriver i sin rapport ang drogmissbruk i världen:

   "Between 1992 and 2010, the number of drug addicts in Russia increased more than nine fold, and as of 2011 there were more than 670,000 officially registered drug users, with some estimates being five times higher."

   http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2013/vol1/204051.htm#Russia

   Jag påstår inte att rovkapitalismens införande är den enda anledningen till denna ökning men ökningen sammanfaller tydligt med Sovjetunionens sönderfall och helt uppenbart har ryska staten inte fått kontroll på missbruksproblemen. Att skylla detta på kulturhistoria och sociologiska förklaringar snarare än ekonomiska är för mig att blunda för omständigheterna. Och då är jag ändå sociolog själv i grund och botten.

   Så sent som 2006 uppgav regeringen i Ryssland att det fanns 715 000 hemlösa barn i landet. Enligt UNICEF var siffran 3,5 miljoner. (Klein 2007) Betänker man att Ryssland hade ca 142 miljoner invånare 2006 så talar denna siffra delvis emot ditt resonemang. Om UNICEF:s siffra stämmer var ca 2,5 % av Rysslands invånare hemlösa. Alla dessa var dessutom barn. Om inte det anses vara ekonomiskt förfall så vet jag inte vad man ska kalla det. Sen medger även Naomi Klein att miljontals ryssar har fått det bättre, precis som du säger, men jag ser ändå inte att min begreppsanvändning skulle vara orätt. Lägger man därtill alla vuxna hemlösa (för vilka jag inte orkar leta upp en siffra på nu) så stärks begreppet.

   https://www.google.se/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&idim=country:RUS&dl=sv&hl=sv&q=ryssland%20befolkning

   Det man kan fundera över är hur ett av världens rikaste länder om man ser till naturresurser och arbetskraft kan befinna sig i denna situation. Ryssland borde kunna prestera så oerhört mycket bättre. Jag är tämligen övertygad om att det ryska folket hade haft det betydligt bättre om rikedomen hade fördelats jämnare och om man t ex infört en blandekonomisk modell av den typ vi haft i Sverige under samma period (efter 1990). Som stöd för detta kan man ta slutsatserna i den välkända "Jämlikhetsanden". Dock blir den typen av kontrafaktiska resonemang givetvis svåra att leda i bevis.   Radera
 2. Jag hade också önskat en blandekonomisk modell Ola a la Sverige för Ryssland, men historien ville annorlunda.
  Allting kan man inte läsa säg till via statistik, i synnerhet när det gäller ett så stort land som Ryssland där tillgångarna skevar så att säga geografiskt. Jag kan bara utgår från min empiriska erfarenhet och för alla oss som rört oss in och ut ur Ryssland under det senaste decenniet så kan jag inte säga annat än att normalryssen idag har en avsevärd bättre standard. Det som har hänt av negativ natur, är samma som händer i Sverige under alliansen. De som har det svårt har fått det svårare. Missbruksproblematiken är kopplade till utanförskap men du har hela Rysslands kulturhistoria som de facto är kopplad till alkokol.Detta spelar in, men naturligtvis också de ekonomiska. Det du missar är på vilket sett Ryssland ser ut på den europeiska sidan och på den asiatiska sidan. Det är två diametralt olika världar. Hela världen har fått det bättre skriver du. Den som varit i Ryssland 1993 under den värsta krisen och sedan återkommer under 2000-talet känner inte igen sig. Sedan finns det problem precis som du nämner med arbetslöshet utanförskap etc, men betänk att efter Sovjets fall var landet utslaget. Inget fungerade. Klart att Ryssland ska kunna bättre, men man måste förstå landet för att hitta vettiga förklaringar. Och man ska tycker jag försöka undvika förenklingar. Om du skulle anföra dina argument för en ryss så skulle han säga precis som jag försöker säga, du missar en viktig del av sanningen som handlar just om Putins popularitet och den handlar om att den stora medelklassen fått det bättre. Ryssland har som du påpekar enorma problem, men det är ett enormt land och endast den som varit där förstår hur stora problemen blir av ren demografisk natur. Ryssland är dessutom ett land av motpoler, ett kontrasternas land där ingenting är givet på förhand och de vanliga slutsatserna inte går att dra. Men, intressant är det och spännande är det att följa dess utveckling.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Absolut! Tack för berikande kommentarer med bra perspektiv.

   Radera