söndag 3 mars 2013

Den borgerliga sprickan blir allt djupare

Den borgerliga sprickan blir allt djupare
Foto: kommun.kiruna.se
Moderaternas politik har på många sätt kommit till vägs ände. Valfrihetsparadigmet är utmanat och motbevisat. Det är innehållet i tjänsten, inte utföraren av den, som är det viktiga. Det här har Socialdemokraterna under lång tid drivit och nu viker sig den moderata partiledningen för den här trenden. Därför ska LOV plötsligt, hastigt och lustigt inte bli obligatoriskt. Hotet har svävat över kommun-Sverige under ett par år. Om inte LOV infördes skulle regeringen träda in och kväva det kommunala självstyret en gång för alla. Man kan ju bara spekulera i hur glada moderata kommunföreträdare runt om i landet har varit för den här dogmatiska inställningen ifrån regeringens sida. Maria Larsson (KD) har inte varit nådig i sin argumentation. Även Centerpartiet har gått ut hårt i sin argumentation för obligatorisk LOV.

Idag skriver Peter Norman (M) och Anna Kinberg Batra (M) på DN Debatt och kryper till korset. Artikeln är en triangulering av Socialdemokraternas texter på välfärdsområdet. Plötsligt är krav på utförarna och tillsyn melodin för M. Duon pekar också på sjunkande skolresultat och på en sjukvård i kris. Splittringen mellan partiledningen och regionföreträdarna i Skåne är med andra ord fundamental. Även Filippa Reinfeldts Stockholmsmoderater är på en annan kurs än partiledningen. För det kan ju inte vara så att vården både är i kris och är en tidningsanka. Eller rättare sagt, i den moderata verkligheten kan den det men för alla oss som befinner oss i den riktiga verkligheten så blir det helt uppenbart att M är splittrade och har stora problem. Att inspelet kommer om LOV:en visar också att regeringen är splittrad på ytterligare en punkt.

Det har inte ens gått en månad sedan Maramö tog slut och redan fortsätter den borgerliga splittringen. För KD och C som har drivit på om LOV:en är Moderaternas plötsligt kovändning inget annat än ett slag rakt i ansiktet. Det visar också att M struntar fullständigt i vad småborgarna tycker. Vilken trovärdighet har en regering som har skramlat med lagstiftningsartilleriet under flera år och som plötsligt vänder bara för att Moderaterna vill det?

Jag vill dock lyfta fram en sak som dom moderata företrädarna har rätt i och det är frågan om det kommunala självstyret. Dom skriver:

"Det viktiga är inte att en viss typ av lagstiftning bör införas i alla kommuner, utan att varje kommun värnar sina invånares möjlighet att påverka och välja."

I detta ligger oerhört mycket. Det talar dessutom för att varje kommun ska ha vetorätt i fråga om friskoleetableringar. Något som den socialdemokratiska partistyrelsen i sitt utlåtande inför kongressen inte vill ha. Med den lilla justeringen av utlåtandet så skulle det vara ett helt utmärkt kompromissförslag som jag tror att väldigt många skulle kunna tänka sig att sluta upp bakom. Jag hoppas att partiledningen tar sitt förnuft till fånga och ger kommunpolitikernas väljare makten att avgöra om just deras kommun ska vara ett privatiseringseldorado eller ej.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Roger och Peter H
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar