fredag 1 mars 2013

Därför stångar vi oss blodiga

Foto: rf.se
Malmökommissionen presenterar idag sin slutrapport. Kommissionen, som är ett initiativ av Malmös politiska ledning, har under två år arbetat med den att utreda den sociala situationen i Malmö. En grannlaga uppgift. Vad som kan konstateras är att medellivslängden mellan olika malmöbor är skiftande och att lågutbildade lever betydligt kortare än högutbildade. Samma sak gäller för hälsa, livskvalité och samhälleligt deltagande. Det här är välkända resultat som inte förvånar någon. Vad resultaten istället gör är att berätta för oss att jämlikare samhällen är bättre samhällen.

Om man bortser ifrån dom rent fysiska effekterna av ojämlikheten och istället ser på deltagande i samhället så vet vi ifrån bland annat Robert Putnams klassiska forskning att deltagande i föreningslivet är en förutsättning för en verkligt fungerande demokrati. För mig som förenings- och folkrörelsemänniska är detta föga förvånande. Samtidigt kan jag ibland få känslan av att föreningslivets roll inte ges det utrymme som det förtjänar. Den borgerliga "sköt-dig-själv"-mentaliteten är förödande. Det ser vi inte minst här i Helsingborg där högern slår ett hårt slag mot föreningslivet genom att dra in stödet till Folkets hus.

Vi ser också oroväckande tendenser till antidemokratiska strömningar bland framförallt ungdomar med låg utbildningsnivå. Om detta kan man läsa i boken "Rösträtt till salu". Ett sätt att motverka dessa tendenser är just att stärka föreningslivet och att ge alla, såväl barn och unga som vuxna och gamla, möjligheten att delta i föreningsaktiviteter. För föreningslivet är i grund och botten demokratins ryggrad. Det är därför som FN höjer rösten när den svenska regeringen kränker föreningsrätten genom lavallagstiftningen och det är därför som vi socialdemokrater stångar oss blodiga i Folkets hus-frågan här i Helsingborg.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Göran och Monica om Laval, Martin om visstidskarusellen och Roger om valfrihetsbluffen
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar