söndag 31 mars 2013

Två starka kvinnor i topp

Foto: hd.se
Idag har Helsingborgs Dagblad ett riktigt bra reportage om att arbetarrörelsen nu leds av två kvinnor i Helsingborg. Det är Tonka Frodlund som har tagit över ordförandeskapet i partiet och Ann-Christin Malmgren som har tagit över LO. Jag rekommenderar varmt att ni tar del av reportaget som ni finner här.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

lördag 30 mars 2013

Skolans framtid på tapeten

Foto: svd.se
 
Lärarnas Riksförbund skriver idag tillsammans med ett antal LO-förbund att staten måste ta ett större ansvar för skolan. Detta genom att ta ett ökat ekonomiskt ansvar. Jag är tveksam till om detta är rätt väg att gå. Möjligen kan det vara en åtgärd som behöver göras om annat inte fungerar men jag tvivlar på att det är dom ekonomiska förutsättningarna som är det stora problemet.

Dom två stora problemen i svensk skola är det fria skolvalet och vinstdrivande friskolor. Det fria skolvalet är ett problem genom att det segregerar skolan och i förlängningen hela samhället. När detta kombineras med världens mest liberaliserade skolmarknad så förstärks den segregerande effekten och dessutom dras resurser som skulle kunna gå till elever, lärare och undervisning bort och blir vinster istället. Så innan vi diskuterar andra finansieringslösningar för skolan måste vi börja med att använda dom resurser vi faktiskt skjuter till på rätt sätt. Man kan också som Stefan Löfven skriver tillsammans med Eva-Lis Sirén från Lärarförbundet vara tydligare i skollagen om resursfördelningssystemen.

Frågan om kommunal kontra statlig skola är ständigt återkommande när Lärarnas riksförbund debatterar. Ett av huvudskälen är att lärarnas status sägs höjas om dom var statsanställda istället för kommunanställda. Jag tillåter mig att tvivla på det. Vad som framförallt behövs för att höja lärarnas status är ökad kvalité på lärarutbildningen, bättre arbetsmiljö och ett positivt samtalsklimat kring skolan. Det skulle också i förlängningen leda till ett bättre löneläge som lärarkåren, i likhet med alla andra yrkesgrupper, så hett eftertraktar. Frågan om lönerna avgörs ju i slutänden i dom förhandlingar som är mellan parterna och så ska det vara.

Så givetvis kan man diskutera ett ökat statligt inflytande över skolan men jag menar att man ska ta saker i rätt ordning. Om inte reformer i det fria skolvalet, förbud mot vinstuttag och ökade kvalitétsåtgärder har effekt så får man väl fundera på om kommunaliseringen är boven i dramat. Men som sagt, en sak i taget.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Bengt påpekar att forskningen har en hel del att säga om vinstfrågan också
 
Läs mer på Socialdemokraterna


fredag 29 mars 2013

Sparalinjen funkar inte

Inte alltid det bästa!
Foto: ungkonsument.se
IMF varnar för att Slovenien är EU:s nästa krisland. Företagssektorns skuldsättning är (för) hög. Att denna skuldsättning med all säkerhet kommer att dumpas i knäet på staten och därmed på skattebetalarna är ett allt för välkänt scenario. Att Slovenien nu riskerar att krascha ordentligt är problematiskt av många skäl. Dels är ytterligare krisländer illa i sig, dels vore det mycket illa om ett ytterligare land på Balkan börjar krisa. Regionen är Europas mest instabila hörn och det sista som behövs där är mer problem. Slovenien är också på många sätt det goda exemplet på Balkan vilket ytterligare skulle försvåra läget i regionen.

Vad som gör situationen än värre är att det kommer signaler om att Tyskland börjar hacka. Tyskland är den europeiska motorn och även om den motorn har gått på sparlåga så har den ändå gått jämnt. Om nu den tyska ekonomin skulle börja krångla så kommer krisen att gå in i ett helt annat läge. Det är ett mardrömsscenario vi tala om i så fall.

Det skulle dock inte förvåna mig om krisen faktiskt sprider sig norrut i Europa. Sparalinjen som Tyskland och andra nordeuropeiska stater, däribland Sverige, har ägnat sig åt bör i rimlighetens namn innebära försämringar i tillväxten även i våra länder. För att fortsätta på motorliknelsen så måste man ju fylla på bränsle då och då. Man kan inte strypa bränsleflödet och hoppas på att medvinden ska ta oss över krönet.

Att den svenska inhemska efterfrågan än så länge hålls uppe tack vare att hushållen handlar på är tur för om hushållen börjar dra åt svångremmen så ligger vi riktigt illa på det. En sak som skulle kunna få detta att inträffa är om det kommer kraftiga signaler på att Tyskland har problem. Jag hoppas innerligt på ett maktskifte i Tyskland i höst. En ny expansiv ekonomisk politik måste till för att inte krisen ska sprida sig norrut i Europa. Jag hoppas dom tyska väljarna inser det.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

torsdag 28 mars 2013

Jag har läst "Brev till en bokhandel" av Helene Hanff

 
Igår läste jag ut Helene Hanffs bok "84 Charing Cross Road - Brev till en bokhandel" med "Hertiginnan av Bloomsbury Street" som tillägg. Jag fick boken i julklapp av partidistriktet och eftersom jag var "mellan" två andra böcker så läste jag Hanffs bok mest på skoj. Boken var helt ok som ströläsning men om man inte är anglofil så är den inte speciellt upphetsande.

Boken handlar om en brevväxling mellan å ena sidan Helene Hanff, hemmahörande i New York, och å andra sidan personalen i en bokhandel i London. Brevväxlingen börjar i formell ton men i takt med att tiden går blir tonen allt mer kärvänlig och slutligen utvecklas en vänskap mellan Hanff och personalen och en del av deras familjer. Hanff beställer massor utav böcker eftersom hon fullkomligt älskar att grotta ner sig i gamla välskrivna klassiker.

Den andra delen av boken är skriven som en resebiografi när Hanff efter tjugo års brevväxling äntligen tar modet till sig och reser till London. Vid det laget har hennes brevväxling getts ut som bok i England och hon får en stjärnas mottagande av både kända och okända människor. Det är framförallt i andra delen av boken som man får en dragning av Londons alla sevärdheter och man blir onekligen lite sugen på att åka till staden bara för att gå i alla dessa fantastiska gränder och kvarter.

Boken är kort. Den är på ca 220 sidor men eftersom boken i första delen speglar en brevväxling så är sidorna inte fulla utan i regel endast halvskrivna. Det gör att brevväxlingen blir rapp och intensiv samtidigt som boken snabbt tar slut. Jag tycker som sagt inte att det är någon måsteläsning men gillar man England och framförallt London så är den läsvärd. Den är en bra reseparlör om inte annat.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Läge att börja ifrågasätta

Foto: blogg.aftonbladet.se
Kongressen närmar sig med stormsteg och det känns i hela kroppen. Mail droppar in titt som tätt med olika människors synpunkter och åsikter kring stort och smått. Media ringer och ställer frågor. Telefonkonferenser med föredragande avlöser varandra. Allt börjar helt enkelt bli riktigt kul!

Dom stora frågorna inför kongressen börjar också bli allt tydligare. På mitt område som är ekonomin så finns det mycket att fundera över. En sak som definitivt kommer att diskuteras är överskottsmålet. Detta strama finanspolitiska verktyg blir allt mer ifrågasatt av ekonomer runt om i landet och till och med regeringen börjar slira på det även om Moderaterna i sin senaste arbetsgruppsrapport (vilken i ordningen?) betonade att överskottsmålet inte skulle röras. I ett läge när ekonomin skriker efter en expansiv finanspolitik är det orimligt att använda ett ramverk som skapades på 1990-talet för att hantera ett helt annat ekonomiskt läge.

En annan fråga som kommer att diskuteras är frågan om penningpolitiken och inflationsmålet. Diskussionen kommer kanske inte bli den dominerande men jag tror att ett frö kommer att sättas på kongressen. Det är inte rimligt att en passiv riksbank misslyckas med sitt mål år ut och år in. Dessutom måste man ifrågasätta värdet av att prata om full sysselsättning när en låg inflation prioriteras före en låg arbetslöshet i alla lägen. Att införa ett sysselsättningsmål i statsbudgeten är givetvis ett första mycket bra steg men det krävs mer. Man kan göra både och.

Vi får se hur långt vi kommer att nå på den här kongressen i frågan om finans- och penningpolitiken. Min ambition och förhoppning är att vi kan ta ett antal steg framåt mot en mer expansiv ekonomisk politik för att på allvar kunna nå fram till målet om full sysselsättning. Skillnaden mellan 2008 och idag är att nu har vi stöd av ett stort antal ekonomer som explicit ifrågasätter både finans- och penningpolitiken. Såväl på internationell som nationell nivå. Det talar tungt för att det nu är rätt läge att ta nästa steg i den ekonomiska politiken.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Peter J och Martin inför kongressen, Peter H om val, Göran om det fria skolvalet
 
Läs mer på Socialdemokraterna

onsdag 27 mars 2013

Det märks att någonting är fel


Idag kommer uppgifter om att sjuktalen ökar i Sverige. En stor del av denna ökning beror på psykisk ohälsa. Ett arbetsliv präglat av stress och press, en mycket hög arbetslöshet och osäkerhet i vardag är saker som vi vet påverkar den psykiska hälsan. Det påverkar även den fysiska hälsan och om detta skriver t ex WHO. Man kan också läsa om det i "Jämlikhetsanden" av Wilkinson och Pickett.

Att människor faktiskt upplever oro och otrygghet i Sverige är något som under lång tid har sopats under mattan. Under dom första borgerliga åren höll landet ihop. Känslan av att någonting var fel fick inte fäste. Det tar nämligen tid att känna av samhällsförändringarna när dom kommer smygande i små doser av skattesänkningar, avgiftshöjningar och åtstramningar. Men när vi idag står med över 400 000 arbetslösa och en sönderkörd sjukförsäkring, en a-kassa som inte är värd namnet och kommuner och landsting som har stora problem så är det svårt att värja sig för känslan och upplevelsen av att någonting har gått sönder i Sverige.

Det här visar sig också nu när man mäter förtroendet för regeringen. Det börjar svikta och Reinfeldts reaktion är mycket talande för den borgerliga inställningen. Han försöker få det till att allt som inte innebär att Moderaterna har regeringsmakten är fantasi. Istället för att bemöta det faktum att den borgerliga politiken har havererat så försöker han göra om hela frågan till en diskussion om verklighetsuppfattning. Det är oseriöst och arrogant. Som jag skrev häromdagen så är det just verkligheten som är Reinfeldts största fiende just nu vid sidan om ett allt starkare socialdemokratiskt parti.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

En eras slut?

Soluppgång för en ny politik?
Foto: karlskrona.se
Paul Krugman skrev en riktigt bra artikel i NY Times häromdagen. Han pekar på den cypriotiska krisen och menar att den kan vara början till slutet för dom fria kapitalflödenas epok. Krugman nämner även Island som ett exempel. Den cypriotiska krislösningsmodellen innebär nämligen att kapitalets fria rörlighet beskärs och begränsas. Om man stannar upp och funderar en stund över vad det innebär så förstår man att implikationerna och konsekvenserna är av gigantiska mått.

Hela EU är byggt på dom fyra fria rörligheterna. Kapital ska få flöda fritt över nationsgränserna och globaliseringen har tagits som av naturen given. Vad Krugman dock påvisar är att många av dom kriser som kommit sedan dom glada avregleringsdagarna på 1980-talet är kriser som uppstått pga stark tillflöde av kapital på en marknad. Kapital som sedan dragits bort och kollapsen är ett faktum.

Om man som marxist betraktar detta är denna utveckling fullt logisk. Kapitalismen utvecklas och i takt med den förstärks kristendenserna. Detta eftersom kriserna är inbyggda i kapitalismens funktion. Det finns ingen krisfri kapitalism. Vad det handlar om är istället att utnyttja marknadsekonomins fördelar som produktionsapparat och genom statlig intervention och kontroll styra konjunktursvängningarna till ett minimum.

I detta ligger bland annat bankregleringar som jag var inne på igår. Där ligger också beskattning av finansiella transaktioner, där ligger regleringar i kapitalflöden och där ligger penningpolitiska frågor. Om Krugman har rätt, vilket jag hoppas att han har, så kommer pendeln att svänga dom närmaste decennierna från den förödande laissez faire-mentaliteten som råder nu till en mer reglerad politik som kommer det stora flertalet till bättre del. Statens roll kan aldrig vara att enbart garantera spelreglerna. Statens roll är och ska vara att se till sina medborgares väl genom politiska beslut fattade på demokratisk grund.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
 
Bloggat: Roger om att en ny berättelse behövs, Stig-Björn om när Google mailväxlar, Lars om förnyelse
 
Läs mer på Socialdemokraterna

tisdag 26 mars 2013

Kommer vi socialdemokrater våga vara modiga?

Foto: placera-pengar.com
"Too big to fail". Ni har hört det förut och ni kommer att få höra det igen. Om och om matas vi med påståendet om dom systemkritiska bankerna och nödvändigheten av att hålla dessa under vingarna. Kraschar dom kraschar vi. Det ligger en hel del i detta. Men en sak ska man ha klart för sig. Det är ägarna som har vunnit på risktagandet och då ska det vara ägarna som får ta förlusterna. Att låta skattebetalarna stå för förlusterna är fult, ohederligt och djupt omoraliskt.

Nytillträdde ordföranden i eurogruppen Jeroen Dijsselbloem uttalade just det här. Det tog några timmar och sedan kom en kommuniké om att det inte alls var det han menade. Marknaden hade reagerat och då fick politiken foga sig. Den förfärlige herren visade vem som bestämmer.

Hur ska man då komma till rätta med problemen kring bankerna och deras "systemkritiska" status. Till att börja med måste man skilja på ren spekulationsverksamhet och traditionell bankverksamhet. Att finansinstitut kan dumpa över riskerna på skattekollektivet måste stoppas.

Därför bör man dela på spekulationsverksamhet och övrig verksamhet. Endast så kan man få klarhet i var förlusterna uppkommit och endast då kan man avgöra om problemen är självförvållande eller om dom faktiskt bör hanteras som ett samhällsproblem.

Det andra man måste göra är att kräva mycket högre kapitaltäckning. Idag lånar banker av varandra för att finansiera sig själva och när man dessutom kopplar på diverse finansiella instrument som t ex dom numera välkända sub-primelånen så växer sig lånekarusellen allt större. Genom ökade kapitaltäckningskrav minskar riskerna i systemet. Vad man dock ska hålla i minnet är att kapitaltäckningskraven kan behöva variera mellan hög- och lågkonjuntkur. Men att dom behöver höjas är klart.

Det tredje som måste till är skärpta reglerna för utlåning. Utlåningen måste präglas av låg risk och ansvarstagande. Genom en ständig ökning av möjligheterna till kredit skapas bland annat bostadsbubblor och risken för prisstegringar ökar avsevärt.

Det finns mycket mer att göra men jag ska inte gå in på det just nu. Vad man ska komma ihåg är att mot förslag av den typ som jag anför ovan står oerhört starka ekonomiska intressen som inget hellre vill än att dom ska få sätta agendan själva utan inblandning av politiken. När detta kombineras med politiker som inte vågar sticka ut hakan och ta fighten för medborgarnas väl och ve så uppstår stora problem. I huvudsak är det vad vi lider av i dagens Europa. Jag hoppas innerligt att vi socialdemokrater kan stå för modet i en tid av politisk feghet.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Peter J om ekonomisk politik på S-kongressen
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Börjar bli riktigt taggad

Kongressen närmar sig med stormsteg. Det känns i luften att det är på G. För mig som ska vara ombud för första gången känns det givetvis extra pirrigt och spännande. Den här veckan är full av förberedelser. Jag har självklart läst handlingarna sen dom kom ut och i helgen skickade vi in våra första förslag och yrkanden till föredragande. Men det är ändå den här veckan då telefonkonferenserna, chattkonferenserna och det riktiga arbetet kommer igång. Tal ska förberedas, argument ska slipas och kompromisser ska göras.

Igår skrev många tidningar om Stefan Löfven och hans pragmatism. Jag tycker om den ingången. Vi ska vara pragmatiska och starka åsikter som bryts mot varandra blir i regel bäst när man möts någonstans kring mitten. Därmed inte sagt att man ska ge avkall på sina hjärtans mening bara för att nå en kompromiss men att se hela politiken som en stor kompromiss är det som gjort socialdemokratin så framgångsrik genom historien.

Det är också därför som jag inte gillar tonläget i t ex vinsterivälfärdsdebatten. OK att man inte gillar varandras ståndpunkter, det är till och med OK att man kanske inte gillar varandra, men lägg ner invektiven. Att sen stå för sin sak innebär också att man blir ifrågasatt och att ens motiv kan bli ifrågasatta men ger man sig in i en debatt så får man ju tåla att ens ställningstagande granskas. Det är inte heller speciellt konstigt att folk undrar vem t ex PR-konsulter egentligen företräder. Har man som yrke att påverka andra människor är det ju svårt att skilja privata ställningstaganden ifrån professionella dito. Fråga vilken partiledare eller ordförande som helst.

I vilket fall som helst är det oerhört glädjande och spännande att kongressen nu snart är här. Det kommer att bli ett avstamp in i en lång och intensiv valrörelse. Det är trots allt tre val som ska klaras av på ett års tid. Jag är så taggad!

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Tipsar om Peter J, aka Röda Berget, som kör nedräkning inför kongressen på sin blogg
 
Läs mer på Socialdemokraterna

måndag 25 mars 2013

Sanningen är inte helt lätt

Vad ser du?
Foto: 2a24.wordpress.com
 
Inför S-kongressen är det många som har synpunkter, åsikter och idéer om vad som ska och inte ska göras. Frågan om vinstuttag i välfärden är en sådan fråga. Många vill göra sin röst hörd och tonläget har skruvats upp till nivåer som jag inte riktigt gillar. Jan Nygren, PR-konsult, skriver idag om Daniel Suhonen och tycker att Suhonen ska skämmas. Detta för att Suhonen har synpunkter på att betalda lobbyister utövar stark påtryckning mot partiledningen och utvalda ombud. Suhonen har uppenbarligen kommit åt en öm tå. Men jag tänker inte lägga mig i debatten mellan Nygren och Suhonen. Den klarar dom själva. Vad jag istället ska fundera på är lite hur "experter" kontra "amatörer" behandlas i olika debatter.
 
Carolina Neurath skriver idag i SvD att "experterna vet lika lite som amatörerna". Hon talar om ekonomins utveckling och pekar på att prognosmakare har fått ett enormt utrymme i såväl den allmänna debatten som i policyskapandet. Neurath konstaterar också att detta i grund och botten är mycket märkligt eftersom:
 
"Människor har en förmåga att hitta stöd för det man tror på, och argumenten är inte ointressanta att få ta del av. Men som läsare kan det vara bra att veta: experter vet egentligen lika lite som amatörer om den ekonomiska framtiden. För hur säkert och väl underbyggt det än kan låta finns det en viktig detalj: ingen har en dold talang att se in i framtiden."

Jag gillar den här ingången. Att den dessutom med all säkerhet stämmer bekräftas bland annat av dom så kallade ratinginstitutens totala genomklappning. Det bekräftas också av kommunismens fall och nyliberalismens misslyckanden. (Man hittar som sagt stöd för det man tror på.)

Människor och organisationer har väldigt mycket synpunkter och åsikter. Dessa värderas givetvis olika. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte per automatik är fakta som presenteras bara för att det är en viss person som påstår något. Lika lite som att det per automatik är åsikter för att någon annan säger något. Lars Calmfors och Assar Lindbeck har också fel ibland. Precis som att Pelle Svensson har det. Man måste granska vad det är som sägs och varför det sägs.

Lika självklart är det att man inte bör hamna i en total relativism. Allt kan inte väga lika tungt. Allt är inte sant. Men det kan faktiskt finnas två sanningar som utifrån varje given horisont har sin egen legitimitet. Det är också därför som Anders Borgs utsagor inte kan tas som intäkt för sanningen hur säker han än är. Lika lite som att Magdalena Andersson alltid har rätt.

För mig är det här en viktig insikt och en viktig hållning när jag kommer till kongressen. Där kommer det att finnas oerhört många kompetenta, erfarna och kloka partikamrater som kommer att ha väldigt klart för sig vad som gäller och vad dom tycker. Men det betyder inte per automatik att dom har rätt.

På samma sätt är det med debatten mellan Nygren och Suhonen. Visst är där folk som låter sig påverkas av lobbying. Att tro eller påstå något annat är i min mening naiv. Men lika klart är det att en del inte har blivit påverkade eller har förändrat sina åsikter efter att lobbyisterna har försökt påverka. Den stora frågan är snarare vem som har försökt påverka vem och hur detta har skett. Där borde det råda en mycket större öppenhet och tydligare redovisning. Eller är det så att någon skäms?

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Lite måndagsberöm åt oväntat håll

Tummen upp till SvD
Foto: fotoakuten.se
Idag känner jag mig på ett strålande humör. Solen skiner och det påstås att det ska bli plusgrader i veckan så det är inte konstigt att man är glad. I linje med denna måndagsglädje så vill jag ge lite beröm. Det gör man ju så sällan. Dessutom ska jag ge beröm åt ett lite oväntat håll.

Föremålet för mina lovord är Svenska Dagbladets ekonomisidor som jag tycker gör ett riktigt bra jobb. Dom har en bredd på sina reportage och sina journalister som jag inte hittar på många andra ställen. Att en tidning som har så tydlig högerprofil på sin ledarsida samtidigt kan släppa fram radikaler som Andreas Cervenka är en fjäder i hatten. Så tummen upp för Svenska Dagbladets ekonomisidor.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

söndag 24 mars 2013

Kan M vända det här?

Foto aftonbladet.se
Att borgerligheten har problem är helt uppenbart. Maramö blev inte det där lyftet som många borgare hade hoppats på. Moderaterna har sett sina sämsta siffror i opinionsmätningarna sedan valet 2010 och till skillnad från förra mandatperioden så är det nu M och inte S som verkar vara inne i en fallande trend. Man ska ta det här med en nypa salt och hålla huvudet kallt. Men för ett parti som vant sig vid makten och där många börjar se sina åtråvärda positioner hotade i takt med att siffrorna sjunker är det inte helt lätt att hålla rädsla, oro och halvpanik borta.

Såväl Aftonbladet som Expressen skriver om att Moderaterna har uppenbara problem just nu. Anders Björck (M) uttalar sig dräpande i Aftonbladet och sätter fingret på vad det hela handlar om. Idélöshet och svikna traditioner börjar sätta djupa spår inom M. Det klassiska högerpartiet har utvecklats till ett vindflöj som allt mer låter sig styras av tillfälliga opinionsvindar skapade av PR-byråer, testpaneler och telefonintervjuer. Gammal skåpmat körs om och om igen. Det blir helt enkelt inte trovärdigt.

När detta alternativ dessutom möts av två mäktiga motståndare blir det hela ohållbart. Den första motståndaren till Moderaterna är och förblir verkligheten. För hur mycket Moderaterna än önskar det så har inte arbetslösheten sjunkit, sjukförsäkringen har inte förbättrats och utbildningsresultaten har inte skjutit i höjden. Tvärtom går det mesta åt pipsvängen när man jämför idag mot igår och det här märker folk av. Den där tusenlappen mer i plånboken som Reinfeldt skryter om är inte värt priset när välfärdens innehåll och kvalité är betalmedlet.

Den andra motståndaren som M har är Socialdemokraterna. S har fått fart under galoscherna igen efter sex-sju års ökenvandring. När partiet nu går till kongress om någon vecka så är det ett parti fullt med självförtroende där dom långa knivarna är lagda i kökslådan. Trots frågor som är potentiellt splittrade så lyckas inte media bryta den känsla av enighet och kamp som finns i partiet. En stark socialdemokrati är det största hotet som finns mot en borgerlig regering i det här landet.

Men återigen, jag höjer alltid en varningens finger när det kommer till Moderaterna. I alla fall så länge firma Reinfeldt & Borg styr. Dom har en osökt förmåga att vända saker till sin fördel och än har vi inte sett resultaten av Billströmaffären. Räcker den för att vända väljarflykten från partiet högerut? Gör den det så kan vi komma att se en minskning för SD och en ökning för M igen och då är det plötsligt match på allvar. Samma sak gäller om S mot förmodan skulle tappa fokus på jobb, utbildning och framtid. Men med Stefan Löfven vid rodret lär inte det ske. Det känner jag mig lugn med.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Peter H
 
Läs mer på Socialdemokraterna

"Utan den är vi inte mer än vilket folkparti som helst"

Häromdagen var jag med i Radio SAP Helsingborg. Programmet handlade föga förvånande om partikongressen. Jag och Per-Arne Håkansson diskuterade stort och smått inför kongressen och samtalet handlade kanske främst om jobb, utbildning och framtid. Men vi var inne på ekonomi, infrastruktur, bostäder och mycket annat också. Programmet är en timme allt som allt och ni kan hitta det här.

Jag kan också bara med eftertryck konstatera det som vi tar upp i programmet. Utan den demokratiska socialismen i partiprogrammet så är vi inte mycket mer än vilket folkparti som helst. Och det tror jag ingen sosse är intresserad av.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
 
Läs mer på Socialdemokraterna

lördag 23 mars 2013

Tack, grattis och lycka till!

 
Idag har det skett två stora förändringar inom den skånska socialdemokratin. Två framträdande och mycket erfarna män har tagit ett steg tillbaka. Dessa två ersätts av två starka och kompetenta kvinnor. Det är Ilmar Reepalu i Malmö som efterträds på posten som kommunstyrelsens ordförande av Katrin Stjernfeldt Jammeh och det är Jan Andersson i Helsingborg som efterträds som arbetarekommunens ordförande av Tonka Frodlund.

Jag vill med dessa rader tacka Ilmar och Jan för deras insatser i sina respektive roller och jag vill önska Katrin och Tonka lycka till i sina nya roller. Det här bådar gott inför 2014!

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

fredag 22 mars 2013

Det moderata försvaret börjar bli desperat

"Det är något ruttet i Moderaterna" konstaterade Jonas Bergström på helagotland.se häromdagen. Han följde den linje som bland annat jag och Markus Mattila skrev om. Det handlar om allt från irakiska pojkar och ensamkommande flyktingbarn till försvar av REVA och påhopp på Nalin Pekgul. Peter Johansson redogjorde också för teorierna om att Billström de facto agerar på Reinfeldts order. Billström agerar testpilot och känner av jordmånen med sina kraschlandningar. För en sak ska man ha klart för sig. Runt om i landet finns många moderater som tycker att Billström har helt rätt.

Ett tydligt exempel på detta är Maria Lindgren, moderat från Borås, som i sann Billströmanda talar om tiggare som hundar. I denna argumentation får hon för övrigt stöd av Centerpartiets egen Stefan Hanna. Att Centerpartiet har vissa svårigheter på det här området är också välbelagt men nu handlar det om Moderaterna så vi håller oss där.

Ett annat exempel på hur Moderaterna resonerar runt om i landet är Moderaterna i Botkyrka. Igår fick jag ett svar på ett av mina tweet som gjorde mig minst sagt förvånad:


Utställningen som Moderaterna i Botkyrka syftar på är utställningen "Varning för ras". En utställning "producerad i samarbete med Botkyrka folkhögskola och Mellanförskapet och med stöd från Moggliden AB". Syftet är att:

"som besökare får du en möjlighet att se och fundera över hur saker vi säger och gör, bilder från media och formgivning, tillsammans bildar ett mönster. Mönstret känns igen både från den koloniala och rasistiska historien och från dagens ojämlikheter mellan vita och icke-vita. Du bjuds in till reflektion, till exempel över hur vardagliga handlingar som den ofta välmenande frågan ”Var kommer du ifrån” kan ingå i att göra ras och hur vithetens privilegier påverkar allas vår vardag".

Det är med eftertryck som Moderaterna i Botkyrka påpekar att det minsann är i "Socialdemokraternas Botkyrka" som utställningen hålls. Moderaterna i Botkyrka fortsätter idag:


Moderaterna i Botkyrka, här företrädda av "Wille", menar alltså att en kulturutställning som ifrågasätter rasbegreppet och som problematiserar vårt samhälles normer i fråga om ras är att jämföra med Tobias Billströms "blond och blåögd"-utspel. Oviljan att se sin partikamrats rasistiska utspel har alltså nått till den milda grad att ministern i fråga har upphöjts till en institution för ifrågasättande och testande av normer. Snacka om att få "agerar på Reinfeldtsorder-teorin" bekräftat.

"Wille" anför en argumentationslinje som innebär att Billström med sitt utspel öppnade upp för en ifrågasättande diskussion av rasismen. Helt på tvärs med vad Billströms utspel faktiskt innebar och där även statsministern instämde i kritiken emot det olämpliga språkbruket.

"Wille" påstår nu i skrivandets stund att han bara ville göra reklam för sin utställning:


Jag lämnar det upp till var och en att avgöra sanningshalten i den utsagan. Varför "Wille" i sin reklam också ville sätta rasbegreppet på det "socialdemokratiska Botkyrka" förstår jag inte riktigt. Om nu syftet bara var att göra reklam för utställningen. Men en sak kan man konstatera. Om det är så att Moderaterna i Botkyrka avser göra reklam för utställningen så är det nog inte i första hand mig man bör vända sig till. Snarare borde man ge sig på sin egen interna moderata maillista.

Det är oerhört intressant att följa det som händer i Moderaterna just nu. Sedan 2006 har partiet varit som en mussla. Alla har slutit upp bakom Fredrik Reinfeldt och intern kritik har tryckts ner på ett sätt som av Ulrika Schenström beskrevs som "hårt". Detta har fungerat på område efter område och ner till minsta kommunalråd har strategin varit framgångsrik. Gammelmoderaterna har i ljuset av regeringsmakten hållit sig på mattan. Ingen fråga har varit för stor för att man inte skulle vilja kompromiss med sina hjärtans mening.

Men nu, när frågan om ras, rasism och flyktingar har kommit upp till ytan så verkar hela partiet ha brustit. Upp till ytan kommer ett uppdämt behov av att göra uttalanden i frågan och det som visar sig är ingen vacker syn. Jag har aldrig trott på "vi älskar människor"-retoriken. Moderaterna är och förblir ett högerparti i en snygg förpackning. Frågan är bara hur Reinfeldt ska reda ut det här. Partipiskan lär vina ordentligt dom närmaste veckorna.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Göran om dom afghanska tolkarna, Leine om angiveri
 
Läs mer på Socialdemokraterna


torsdag 21 mars 2013

Den ryska björnen sover inte

Hur oskyldig är den ryska björnen?
Foto: modersmal-ryssland.com
Efter murens fall och Sovjetunionens sammanbrott infördes rovkapitalismen i Ryssland. Landet gjordes om till en nyliberal lekstuga där snart när varenda idé som producerats av en nyliberal ekonom testades. Landets offentliga företag, landets naturtillgångar, landets (ekonomiska) värden såldes ut till en liten grupp människor. Dom omtalade oligarkerna såg dagens ljus och medan den ryska befolkningen föll allt längre ner i missbruksepidemier, ekonomiskt förfall och ökade klyftor så berikade sig detta fåtal så till den milda grad att några av dom idag tillhör världens absolut rikaste. Dom utlovade smulorna från maktens välfyllda matbord har än så länge inte regnat ner över den hårt prövade befolkningen och jag tillåter mig att tvivla på att dom någonsin kommer att göra det.

Att det här kunde ske har flera orsaker. Det nyliberala paradigmet hade slagit igenom med full kraft i världen. Carl Bildt stod och pratade normpolitik och"den enda vägens politik". En segerrusig västvärld såg demokratins seger över kommunismen som historiens slut. Att alla slut i historien innebär början på något nytt hade man glömt. Glädjen över demokratins seger i Ryssland rusade sansade bedömare och gjorde att många inte såg tecknen. Genom enorm maktkoncentration skapades underlag för nya totalitära tendenser men där och då var det nästan omöjligt att se genom den borgliga nyliberala dimman.

Bland annat Naomi Klein har skrivit om vad som händer när människor, städer, regioner och länder är i chock. Kommunismens sammanbrott kom som en chock för många och i den rusighet och osäkerhet som uppstod höll några huvudet kallt. Så är det nämligen alltid. Några lever alltid till fullo upp till den kinesiska krisens dubbla betydelse. Dom kinesiska tecknen för kris kan nämligen också tolkas som möjlighet. I detta ligger även tron på Schumpeters "kreativa förstörelse". Den som lyckas bejaka dom destruktiva krafterna kan skapa något nytt och starkt.

Att Ryssland nu lägger sig i den cypriotiska krisen är föga förvånande. Ryssland har stora ekonomiska och politiska intresse i landet och regionen. Därför kan inte Ryssland tiga still i den nuvarande situationen. Det kan givetvis ses som fullt naturligt att ett lands regering ser till sina affärsmäns intressen. Så har USA agerat i ett helt sekel. Men om man betänker historien och funderar på vilken inverkan kriser och chocker har haft på hur utvecklingen har formats så bör man höja en varningens finger för det starka ryska intresset. Att utnyttja en krissituation är nämligen vad dom ryska oligarkerna gör bäst. Dom är experter på detta och har tränat på det i 20 år.

Det talas ofta om att Sverige måste stärka sin krigsmakt för att möta det påstådda ryska hotet. Jag tror i likhet med bland annat Hans Blix att rädslan för detta militära hot är betydligt överdriven i den svenska debatten. Däremot är jag mer orolig för dom ekonomiska intressen som finns i Ryssland. Om den inrikespolitiska utvecklingen i Ryssland fortsätter med allt mer totalitära tendenser så kan ett väldigt starkt ryskt ekonomiskt inflytande i EU få stora konsekvenser. Det är också bland annat därför som spara-linjen är så potentiellt farlig. När länders enda fokus är på att dra ner på utgifter och spara sig ur krisen så ökar också incitamenten för att be om stöd från andra intressen.

Detta i sig ger ytterligare ett tydligt och starkt argument för varför vi måste tala om hur vi får igång den ekonomiska tillväxten i Europa igen. Det får vi inte genom att spara med sänkta löner och försämrad social trygghet utan genom att satsa på innovationer, investeringar, ny teknik och omställning till ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Helt enkelt satsa på sådant som bygger oss starka i framtiden. På så sätt kan vi också garantera vår självständighet och vårt självbestämmande och det i sig borde vara ett tillräckligt starkt incitament för att ta tjuren vid hornen och satsa rejält. Vi måste skapa framtidstro i EU.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Ett förslag inför S-kongressen

Foto: dn.se
Till S-kongressen har det skrivits en motion som berör frågan om evenemangsarrangörers betalningsskyldighet för polisbevakning vid olika evenemang. Motionen anför att ideella föreningar ska vara befriade från denna kostnad. Motionen vill även att en särskild bolagsform införs för att idrottsbolag ska slippa kostnaden. I denna del har PS valt att besvara motionen. Jag förstår hur PS har tänkt. Det vore olyckligt att bilda en egen bolagsform enbart för detta ändamål. Däremot föreslog jag föredragande att man skulle låta så kallade "paragraf 32"-bolag vara befriade från avgiften. Detta mottogs väl och jag hyser hopp om att PS kommer att gå på denna linje.

§32-bolag är det som i vardagligt tal kallas non-profitbolag. För mig är det självklart att t ex en fotbollsklubb som vill drivas i bolagsform bör drivas i denna anda. Det är ju för fotbollens skull man ska bilda bolaget. Inte för aktieägarnas. Och svensk idrotts stora styrka är att den har en enorm bredd genom det ideella föreningslivet. Därför ska också samhället sluta upp bakom idrottsrörelsen.

Konsekvenserna av att låta idrottsrörelsen stå för poliskostnader vid sina arrangemang vore ödesdigra. Fortsätter man resonemanget i tangentens riktning skulle t ex politiska partier få bära kostnaderna för sina demonstrationer. Det skulle kraftigt begränsa partiernas möjligheter att använda sig av sin yttrandefrihet i det offentliga rummet och det är en väg som jag inte tror att någon (demokratiskt sinnad person) vill beträda.

Det är därutöver orimligt att låta idrottsrörelsen bära kostnaderna för sånt som sker utanför arenan på t ex allmän platsmark. Att idioter slåss och bråkar på parkeringen utanför arenan är inget som arrangerande förening kan bära skuld för. Föreningen kan givetvis via dialogprogram och liknande försöka förebygga uppkomsten av en osund supporterkultur men det är ändå alltid rättsstaten som måste ta det slutliga ansvaret för medborgarnas säkerhet och straffutmätningen.

Björn Erikssons förslag är i huvudsak bra. Jag hoppas att en S-regering kommer att ta stor notis om vad han har kommit fram till. Sen ska man givetvis inte köpa allt. Att spela matcher på elitnivå helt utan polisinsatser vore nog inte helt lyckat. Men man kan utforma insatserna på olika sätt och där har svensk polis mycket att jobba med.

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

onsdag 20 mars 2013

Moderat (M)oras i Skåne och Sverige

"Att vara moderat just nu"
Foto idrottonline.se
Högerns moras rullar vidare i Region Skåne. Deras politik har redan lett till att Förvaltningsrätten har stoppat beslut, det har redan lett till anställningsstopp, det har redan lett till att personal har sagt upp sig i protest, det har redan lett till kraftig kritik från såväl Socialstyrelsen som Arbetsmiljöverket och det har lett till att skapa stor splittring inom den styrande femklövern. En femklöver som består av M, C, KD, FP och MP. Nu riskerar den borgerliga politiken att leda till att BIVA, dvs barnintensivvårdsavdelningen, blir av med sitt avtal om rikssjukvård.

Sjukvården i Skåne förfaller inför våra ögon och för somliga borgare har detta blivit för mycket. Andra i femklövern väljer att lufta sina hjärtans mening om sjukvårdspersonalen och får pga detta träda tillbaka. Folk som säger saker som helt uppenbarligen präglar dom interna diskussionerna i femklövern får inte stanna kvar.

Men splittringen inom borgerligheten stannar inte vid splittring partierna emellan. Även inom partierna är splittringen uppenbar. Detta gör sig mest påmint inom det största partiet Moderaterna. Att M har interna problem är helt uppenbart. För en tid sedan gick en tung moderat som Jerker Swanstein ut och kritiserade sina partikamrater inför öppen ridå. Swanstein är dock side-steppad inom Skånemoderaterna så det rann ganska snabbt ut i sanden.

Dagens utspel från Pia Kinhult kan dock inte ses som något annat än en tydlig splittring i partiet. Kinhult är nämligen inte vem som helst. Kinhult är regionstyrelsens ordförande och Skånes tyngsta moderat. Den hon kritiserar är ingen lättviktare heller. Carl-Johan Sonesson är Moderaternas tyngsta sjukvårdspolitiker i Skåne och när han för några dagar sen gick ut och klargjorde att han inte sa "rabiat nej" till skattehöjningar så var det nog en och annan som höjde på ögonbrynet. Sonesson står kvar vid sina synpunkter trots Kinhults försök till dementi idag och konflikten är ett faktum. Att Sonesson värnar den interna demokratin och vill låta fullmäktigegruppen avgöra är inget som faller Kinhult i smaken.

Inom Moderaterna i allmänhet och inom Skånemoderaterna i synnerhet verkar det råda "hela havet stormar". Fredrik Reinfeldt kritiserar sin migrationsminister och har fullt upp med att hålla ordning på resten av kabinetten. Filippa Reinfeldt och Christer G Wennerholm har uppenbara problem med intern kritik och medborgerligt missnöje i Stockholm. Pia Kinhult och Michael Sandin får utstå kritik och misstro ifrån såväl partikamrater som ifrån skåningarna på löpande band.

Det är knappast en bild av regeringsduglighet och kompetens som träder fram när man börjar granska Moderaterna i sömmarna. Det är helt uppenbart att PR-maskineriet har kört fast och att dom dagspolitiska utmaningarna i form av verkligheten har kommit ikapp M. Det ser tungt ut inför valrörelsen för Sveriges största högerparti.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
 
Bloggat: Region Skåne om BIVA, Göran om jämställdhet
 
Läs mer på Socialdemokraterna 

Den lilla haken i hela berättelsen

Foto: biltema.se
Den cypriotiska krisen är på alla EU-debattörers läppar den här veckan. Förslaget om en engångsbeskattning fick nej i det cypriotiska parlamentet och nu undrar alla vad som ska ske. Den så kallade trojkan, EU, eurogruppen och IMF, har än så länge inte dragit tillbaka sin hand helt. Om Cypern måste lämna EMU riskerar det att få klara efterverkningar. Grekland har inte lämnat EMU ännu. Grekland är för stort för att man rakt av ska våga riskera en sådan prestige- och ekonomisk förlust. Cypern däremot är en droppe i havet. Frågan är bara var gränsen mellan droppe och störtflod går.

Frågan kan tyckas enkel. Cypern måste betala sina skulder och få ordning på sin ekonomi. Därför behöver dom nödlån och för att få dessa lån måste landet underkasta sig hårda krav om mer spartanskt leverne. Att cyprioterna bävar inför detta är inte konstigt. Strax norr om den lilla ön ligger grannlandet Grekland och med tanke på att detta land till och med börjat definieras som ett U-land så kan man förstå den cypriotiska oviljan och rädslan. Det hela är dock inte riktigt så lätt som ovanstående beskrivning ger sken av. Det finns, som alltid, minst en hake.

Cypern har under lång tid sett sin arbetsmarknad slås sönder. Genom den fria rörligheten har många cyprioter blivit arbetslös eftersom lönedumpningen i landet har varit omfattande. Lönerna har sänkts radikalt vilket gör att många cyprioter inte har kunnat överleva. Istället har arbetskraft ifrån t ex Ryssland och Vietnam tagit över många av jobben. Är jobben vita betyder det att skattekraften minskar. Blir jobben svarta* försvinner istället skattebasen. Det här i sin tur undergräver hela ekonomin och den nedåtgående spiralen förstärks radikalt. Köpkraft, skattekraft och livskraft försvinner ur ekonomin**.

Att vi inte får höra den här sidan av historien är föga förvånande. Att pressa lönerna ligger nämligen helt i linje med den politik som EU:s ledning bedriver. Om detta skrev Claes-Mikael Jonsson, LO, igår. Han betecknade det som att politiskt undantagstillstånd råder i Europa och att dom förändringar som framförallt Tyskland driver igenom, under förevändningar av "nödvändighet", inte är något annat än tydliga och medvetna politiska åtgärder. I skydd av kaoset omformas Europa i en nyliberal riktning helt i linje med högerns våta dröm om låga löner, försämrade rättigheter för löntagarna, ökade klyftor och minimal social trygghet. Normpolitikens incitamentsamhälle version 2013.

När man har det här klart för sig inser man ganska snabbt att den medicin som ordineras av trojkan är mycket besk. Den är dessutom rent kontraproduktiv. Paul Krugman m.fl är väldigt tydliga med att den åtstramningspolitik som bedrivs i Europa är helt fel väg att gå. Den är destruktiv och potentiellt mycket farlig. Vad som behövs är enligt samma ekonomer starka stimulanser där EU:s starkare ekonomier går före. I detta har Sverige ett stort ansvar. För även om inte vi bär skulden till EMU:s kris och även om vi har haft ordning och reda på våra inkomster och utgifter så innebär inte det att vi står fria.

Vi har alltid ett ansvar som EU-medlemmar att hjälpa våra medmänniskor. Om vi inte kan tro på den idén, om vi inte kan leva upp till det måttet, då har vi heller ingen rätt att kalla oss för européer.


*Vilket dom tenderar att bli när lönerna sänks allt för mycket eftersom oviljan att betala skatt ökar.
** Om allt detta kan man läsa i boken "De nya trälarna"

*****
 
För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

tisdag 19 mars 2013

Nya Moderaterna, no more!

Foto: dn.se
Tobias Billströms (M) klavertramp är uppmärksammat, omtalat och utskällt. Nu uttalar sig Fredrik Reinfeldt och menar att Billström uttalat sig olämpligt. Att börja prata med anspelningar på ras är inget som funkar i PR-maskineriet och därför ryter Reinfeldt till efter en tids tystnad. Vad Reinfeldt säger är att Billström har gjort flera felsteg på sistone. Vad han menar med det här tål att funderas på. För Reinfeldt själv har ju uttalat sig om etnicitet förr och därmed kan det alltså inte vara där skon klämmer. Grovheten i att tala om "etniska svenskar mitt i livet" skiljer sig bara marginellt ifrån att prata om "blonda och blåögda". Själva kärnan i budskapet är ju att rasbegreppet är en legitim argumentationslinje och att ras har betydelse.

Den minnesgode kommer också ihåg att det verkligen inte är första gången som Billström ger uttryck för åsikter av det här slaget. Det har faktiskt varit så illa med anledning av irakiska flyktingar och boenden i Vellinge att LUF krävt Billströms avgång så sent som 2011.

Att det finns gott om moderater som snurrar runt i det bruna träsket är helt uppenbart. Bland annat Markus Mattila har påmint om Billströms tidigare volym- och flödesuttalanden, om Reinfeldts etniska svenskar, om Thomas Böhlmarks påhopp på Nalin Pekgul, om Kent Perssons försvar av Billströms uttalanden och om Beatrice Asks försvar av polisens metoder inom REVA-projektet.

Till detta kan man lägga Bo Frank i Växjö som tydliggjort sin ståndpunkt i frågan i Dagens Samhälle för någon vecka sedan. Frank säger bland annat att "vi kan inte ha en kombination av världens mest generösa bidrag och den mest generösa flyktingpolitiken i Europa". Frank gör alltså en tydlig anspelning på att det är bidragen som skulle vara det som asylsökande eftertraktar. I samma tidning konstateras att moderata KS-ordföranden runt om i landet är klart mycket mer kritiska till invandringen än vad t ex S- och C-företrädare är. Moderatledda kommuner är också klart sämre på att ta emot flyktingar än vad övriga kommuner i landet är. I dom tio starkaste M-kommunerna i landet togs det under perioden 2005-2012 emot 6,7 flyktingar per år och 10 000 invånare. I icke M-styrda kommuner var motsvarande siffra 25,3 per år och 10 000 invånare.

Enskilda kommunala kommunföreträdare som t ex Björn Schaerström ägnar sig också åt att prata om favorisering av flyktingar som tar sig till Sverige och om att hjälpa "på plats". En argumentation som hämtas ute på den högerkant som dom nya Moderaterna har gjort allt för att skärma sig ifrån.

Billströms uttalanden återkommer med en regelbundenhet som tydligt visar att det inte handlar om några "felsteg". Det handlar om en uppfattning och en åsikt som bara går att klassa som rent rasistisk. Fredrik Reinfeldt förstår detta men eftersom att han själv har gett uttryck för liknande åsikter så är det svårt för honom att sparka ut Billström. Ett andra tänkbart alternativ är ju att Billström faktiskt säger precis det han ska säga. Att Moderaterna är oroliga för den direkta väljarströmmen mellan M och SD är helt uppenbart. Ser man Billströms uttalanden i ljuset av det blir dom mer logiska. Det tredje alternativet är att Billström har för stor betydelse som person för att Reinfeldt ska kunna sparka honom. Billström är en av dom ministrar som suttit längst i Reinfeldts regering och som sådan har han givetvis en tyngd och en erfarenhet som det inte är helt lätt att klara sig utan.

Vad det här får för konsekvenser är för tidigt att uttala sig om. Att Moderaterna trycks högerut av det hela är dock helt uppenbart. Man kan ju fråga sig hur dom mittenväljare som i valen 2006 och 2010 röstade på Moderaterna känner inför den förda retoriken. Jag gissar på något i still med "nya Moderaterna, no more".

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Martin, Peter J och Rasmus
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Måste bara dela med mig

Jag är fortfarande taggad efter helgens Bommersviksakademi och måste bara dela med mig av en grej som vi använde oss av. Det är ett av Barack Obamas tal ifrån presidentvalskampanjen 2008. Förutom att det är en fantastisk historia så är det ett retoriskt mästerverk som tål att studeras närmare.

Fired up? Ready to go!*****
 
För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

måndag 18 mars 2013

Jag har läst "Islamofobi" av Mattias Gardell

Foto: Leopard Förlag
Med tanke på att jag åkte en del tåg i helgen så har jag läst ut Mattias Gardells bok "Islamofobi". Boken tar upp ett högaktuellt ämne och gör klart för läsaren att den kunskapsregim vi lever under idag, där islamofobin är en del av paradigmet, skapar ett samhällsklimat i Europa och USA som på många sätt liknar den situation som rådde under förra sekelskiftet. En situation som resulterade i Hitlers perversa regim. Gardell menar dock att det är osannolikt att historien skulle upprepa sig rakt av. Det gör den nämligen aldrig. Men man kan genom att studera historien se vilka vägar vi rimligtvis inte borde beträda igen och islamofobin är i allra högsta grad en väg vi bör lämna.

Boken är metodisk, saklig och mycket välskriven. Det är stundtals ett väldigt akademiskt språk och Gardell har massvis med referenser. Han kritiserar sakligt andra forskare och han kritiserar ännu fler "forskare" och "experter". I ett nytillkommet kapitel tar han även upp Breivik och diskuterar detta avskyvärda terrorbrott på ett föredömligt sätt.

Jag tycker att alla bör läsa boken. Den förklarar på ett förtjänstfullt sätt hur påverkat vårt offentliga samtal är av islamofobin och den gör upp med många myter som finns kring muslimer och islam. Det är skrämmande att göra experimentet att byta ut ordet "muslim" till ordet "jude" i vårt offentliga samtal. Hade t ex Lars Vilks gjort karikatyrer av judar hade det förmodligen varit ett helt annat ljud i skällan kring yttrandefriheten. Boken är på lite mer än 300 sidor men det är som sagt välinvesterad tid.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Helt fantastiskt helt enkelt!

Foto: filuftsframjandet.se
För er som undrar varför bloggen har legat ouppdaterad i helgen så beror det på att jag befann mig på Bommersviksakademien i dagarna tre. Som jag har berättat tidigare så är det en satsning som SAP, LO och SSU gör gemensamt under fyra år för att utbilda arbetarrörelsens framtida ledare. Det låter lite svulstigt men om man bara säger att det var en ledarskapsutbildning av väldigt hög kvalité så förstår ni vad det handlar om.

Helgen innehöll, precis som dom två tidigare tillfällena, ett fullspäckat schema där vi arbetade med kommunikation. Både i grupp men framförallt med oss själva. Hur kommunicerar jag, hur talar jag, hur agerar jag och hur utvecklar jag mina styrkor. Vi hade teaterövningar, gruppterapi och talträning.

Bommersviksakademien är det bästa jag har upplevt sen jag började engagera mig i Socialdemokraterna. Eftersom vi än så länge inte vunnit några val sedan jag gick med i partiet så kan jag liksom inte jämföra med det. Jag antar att den känslan kommer att slå det här. Jag kan bara uppmana alla er som är mellan 25-35 år och är aktiva i arbetarrörelsen att söka. Ni kommer inte att ångra det!

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

torsdag 14 mars 2013

Igår besökte jag UF-mässan här i Helsingborg

Foto: sodertalje.se
Igår besökte jag UF-mässan* på Helsingborgs Arena. Det var fantastiskt att se alla ungdomar som driver företag. Där fanns allt ifrån designklockor och solstolshållare för cyklar till utbytbara skjortknappar och bokprojekt. UF-företag från hela Skåne var på plats och visade upp sig. Det kändes bra att veta att vi socialdemokrater här i Helsingborg har drivit igenom att kommunen aktivt ska verka för att hjälpa UF-företag att bli livskraftiga företag där jobb och tillväxt kan skapas.

Vad man också kan konstatera är att innovationer kan uppstå överallt. Det handlar inte bara om att hitta morgondagens mediciner eller gröna teknik utan det kan handlar om att hantera vår vardag smartare eller att se lösningar på problem som vi tidigare sett som ett av lag givet motstånd i vardagen. Killarna som hade uppfunnit utbytbara skjortknappar är ett sådant exempel. Inte bara löste dom problem som t ex jag som inte kan sy har. Dom gjorde dessutom alla till sin egen designer. Praktisk problemlösning med estetisk finess helt enkelt.

Jag blir mer och mer övertygad om att vi från politiskt håll måste bli bättre på att stödja, uppmuntra och hantera innovationer. Vi måste ge kommunerna ännu fler och större verktyg att rikta t ex upphandlingar mot innovationer. Med tanke på att det handlas upp för åtskilliga hundratals miljarder varje år i det här landet så skulle just LOU kunna vara en stor källa till innovation och nyföretagande. Det är glädjande att partistyrelsen är inne på denna linje i sina utlåtanden till kongressen. Det lovar gott inför framtiden!

*UF står för Ung Företagsamhet

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Peter J skriver om snabba turer i Region Skåne, Socialdemokraterna i Region Skåne kräver avgång, Göran skriver om skattjakt
 
Läs mer på Socialdemokraterna

EU borde vara en hjälpande hand

Foto: blogg.aftonbladet.se
Tyskland fortsätter bromsa, Sverige sänker skatten för storbolagen men ligger i övrigt lågt och gör så lite som möjligt samtidigt som syd-Europa skriker efter hjälp med att få igång ekonomin. EU som projekt och idé borde upplevas som mer hotat än vad det faktiskt gör. För vad är tanken med EU?

I mina ögon är det att hålla ihop Europa för att undvika missämja, krig och miljökatastrofer. Jag vill också tro att EU är till för att göra livet bättre för dess invånare och för att skapa tillväxt, innovation och solidariska lösningar länderna emellan. När nu Tyskland, som är EU:s största och starkaste ekonomi, väljer att gå sin egen väg och bromsa mer än nödvändigt så riskeras förtroendet och tilliten (ännu mer) för EU hos medborgarna i dom sydligare länderna.

Europa befinner sig i chock. Även om den initiala fasen är över så skulle man kunna säga att Europa har gått in i ett stadium av posttraumatisk stress där inte vett och sans råder. Istället försöker alla hitta sig en egen livbåt att ta sig ifrån det sjunkande skeppet och i sin panik glömmer dom starkare att dom svagare också behöver hjälp.

Tyska och svenska skattebetalare ska inte skicka mer skattepengar till Grekland eller Italien än vad vi redan gör via EU:s budget. I alla fall inte så länge halva EU:s budget går till improduktivt jordbruksstöd och fungerande sociala protokoll i princip saknas. Vad vi däremot skulle kunna göra är att se till att få vår egen ekonomi att snurra på. Genom att till exempel minska vårt överskott i bytesbalansen och genom att lyfta överskottsmålet i statens finanser så skulle vi stimulera vår hemmamarknad till fördel både för oss själva i form av fler jobb och till fördel för syd-Europa som skulle få draghjälp av att vi gasar.

I grund och botten handlar det om huruvida vi känner gemenskap med våra sydeuropeiska medmänniskor. För det är människor som kommer i kläm. Att sen en och annan lyckas berika sig via dom massiva privatiseringarna som nu sker i t ex Grekland är inget motiv för att inte vilja hjälpa till. Snarare tvärtom. Vi har sett hur illa det kan gå för ekonomin när stora privatiseringsvågor drar in över länder. I Argentina, Chile och Indonesien gick det riktigt illa. Varför skulle Grekland vara immunt?

För övrigt anser jag att vintuttag i välfärden bör förbjudas! 
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

onsdag 13 mars 2013

Juholts egen kommentar

Foto: skolverket.se
Sedan i söndags har det rasat en debatt i bloggosfären kring Agendas inslag om den bok som Margit Silberstein och Tommy Möller skrivit. I boken, som handlar om Håkan Juholt och den oreda som rådde i S i samband med Mona Sahlins avgång, påstås både det ena och det andra. Jag har inte personligen läst boken så jag tar inte ställning i sak men Håkan Juholt började själv läsa boken i dagarna och han kommenterar det såhär på Facebook:

"Började läsa en nyutkommen bok idag. Redan i de inledande sidorna hävdade författaren att jag: 1. Krävt att att får vara första namn på listan till förra EU-valet, 2. Blivit lovad av Mona Sahlin att bli partisekreterare, 3. Övertalats av Pär Nuder att bli ordförande. Då jag vet att alla dessa uppgifter är lögn och förbannad dikt, fanns ingen anledning att läsa vidare. Jag tycker synd om författaren som blivit lurad och jag tycker synd om de "säkra källor" som föder henne. Gläds åt att solen tittar fram och David Bowies nya."

Helt uppenbart är att Silberstein och Möller nog slarvat en del med faktan. Det framgår också av att även Pär Nuder blev heligt förbannad över det som påstås.

Tyvärr leder väl detta till att man får ta och skaffa boken men det smärtar mig att behöva betala för något som på förhand verkar vara mest dikt och påhitt. Eller så får man ta och vänta tills den går att låna på biblioteket. Så slipper man ju betala i alla fall.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

En pudel räcker inte. Det behövs en ny byracka!

Regionledningen?
Foto: home.swipnet.se/canichenoir/trim.html
Att den skånska vården är i kris är det få som förnekar. Till och med Miljöpartiet och Folkpartiet, som ingår i högerstyret i regionen, ser behovet av ökade resurser. Moderaterna spjärnar emot. Frågan är hur länge det är trovärdigt för dom fyra småpartierna att sitta i samma båt som M. Det blir en spännande tid framöver i regionen.

Idag skriver Helsingborgs Dagblad om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I Helsingborg och Ängelholm går personalen på knäna. Körerna är kortade enligt mätmetoderna men om man lyfter på stenen visar det sig att det handlar om första besöket. Att själva vårdtiderna faktiskt har ökat är inget som högern lyfter fram.

Behovet av väl fungerande BUP visade sig så sent som igår. En ung flicka tog livet av sig i Kumla pga nätmobbning. OECD kom för någon vecka sedan med en rapport som pekade på den kraftigt ökande psykisk ohälsa bland unga. Allt fler mår allt sämre. Detta har många orsaker men man kan lugnt konstatera att vi inte kan möta ökade behov med minskade resurser. Visst kan man arbeta effektivare till en viss gräns men även effektiviseringar kan kräva ökade resurser. Att jobba effektivare betyder nämligen inte alltid att man jobbar billigare. Framförallt inte i en initial fas där stora omställningar, lärprocesser och investeringar måste göras.

Att jag är orolig över situationen i Skåne framgår med all klarhet för den som följer min blogg. Det är med smärta som jag ser på när högern river sönder sjukvården. Faktum är att dom river i vården av barnahjärtan både bokstavligt och bildligt. Som om det inte räcker med att BUP har problem. Nu håller hjärtintensivvården för barn, en riksangelägenhet, på att raseras fullständigt i Lund. Jag kan bara instämma i att högern måste göra en pudel. Fast frågan är om det räcker. Det skulle behövas en hel pudelkennel för att hamna rätt så det är bättre att byta ut byrackan om jag ska vara helt ärlig.


Ingen pudel!
Foto: hd.se

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Sjölander om flickan i Kumla, Peter J om pampar i Region Skåne
 
Läs mer på Socialdemokraterna