tisdag 19 februari 2013

Töm inte förslagslådan hela tiden

Foto: blogg.aftonbladet.se
Rättsväsendet är på tapeten allt som oftast nuförtiden. Att så är fallet är inte speciellt förvånande. Moderaterna tycker sig nog ha alla skäl i världen att lyfta frågan. Dels pga den partiinterna pressen, många är dom gammelmoderater som tycker att silkesvantarna har varit på alldeles för länge. Dels pga att många av dom väljare som lämnar M och går till extremhögern gör det eftersom dom rankar just rättsfrågor och försvarsfrågor högt. Hökar trivs bäst till höger.

Att rättsväsendet plötsligt har blivit en stor fråga för M innebär att förslagen har börjat hagla. Det är mest gammal skåpmat som strängare straff för i princip alla brott, det är slopad straffrabatt för ungdomar och det är fler poliser. Några belägg för att dessa åtgärder skulle minska brottsligheten lägger man sällan fram. Istället är det känslorna som får styra. Öga för öga, tand för tand, räcker som argument.

Samtidigt läggs förslag som går på tvärs med en del andra förslag. Idag föreslår Beatrice Ask (M) att så kallade kronvittnen ska införas. Det skulle innebära att grovt kriminella kan få straffrabatt om dom vittnar mot sina medbrottslingar. Ungdomar ska alltså inte få någon straffrabatt men däremot ska tjallande gangsters få det. Hur logiskt det är får var och en själv avgöra.

Problemet som uppstår när ett regeringsparti så tydligt får för sig att göra stora förändringar på ett område är att det väldigt lätt går över styr. I all välmening att göra det som man tror är det bästa så blir det lätt för mycket av samma medicin och allt blir pannkaka istället. Ta exemplet med skolan. Folkpartiets totala nojja på att reformera allt i hela skolväsendet har nu lett fram till att pendeln har slagit över fullständigt. Lärarna dignar under administrativa bördor, betygshetsen pressar ner åldern på betyg långt under vad t ex professionen tycker är rimligt och oron sprider sig i hela verksamheten.

Risken med Moderaternas utspel på utspel i frågan om rättsväsendet är att det leder till samma röra. Speciellt eftersom många av förslagen som läggs fram bara syftar till ökad repression. Det finns brott som behöver strängare straff och givetvis kan man diskutera rimligheten i att många domar hamnar i nedre delen av straffskalan men att dra slutsatsen av detta att allt är fel i nuvarande system är att gå för långt. Jag hoppas att Asks förslagsiver stannar vid politiska utspel och att dom inte blir regeringspolitik.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar