lördag 9 februari 2013

Rädda Folkets hus!

Foto: namninsamling.se
Just nu pågår en politisk strid av stor betydelse i Helsingborg. Moderaterna vill tillsammans med Kristdemokraterna och Folkpartiet lägga ner Folkets hus. Detta genom att dra in det stöd som ABF har för att hålla Folkets hus öppet för föreningar. Genom att förvägra ABF bidraget så måste ABF sälja huset och därmed förlorar många kultur- och pensionärsföreningar sin möteslokal. Tack vare stödet kan nämligen föreningarna låna och hyra lokalen för ingen eller mycket låg kostnad. Helsingborgs Folkets hus är tillsammans med Folkets hus i Stockholm det enda Folkets hus som har ett sådant här bidrag. Något som ger en unik verksamhet och liv och rörelse som annars i många fall inte hade funnits.

Mot den här utvecklingen står vi socialdemokrater tillsammans med alla dom föreningar och intressenter som finns i Folkets hus. Om du vill hjälpa till och rädda Folkets hus så kan du skriva på namninsamlingen här. Det har jag gjort.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar