fredag 1 februari 2013

Otryggheten är ett av dom största hoten mot vårt land


Rättsosäkerhet är en företeelse som undergräver människors förtroende för samhället. När människor förlorar tron på det gemensamma så bygger man vallar mot omvärlden och ser förändringar som hot. Globaliseringen ses som något ont eftersom man inte känner trygghet i förändringarna, nya idéer avvisas för att man inte kan se var dom leder och samhället blir allt mer introvert. Följderna är att allt fler mår allt sämre. Om detta kan man läsa i den numera legendariska "Jämlikhetsanden". Alla mår sämre i mer ojämlika samhällen eftersom otryggheten smittar av sig.

Det är med denna vetskap som jag blir så irriterad över hur våra myndigheter för arbetsmarknadspolitik och trygghetsförsäkringar fungerar. Arbetsförmedlingen sysslar med att bygga luftslott och tvingar arbetssökande till pseudoverksamheter. Försäkringskassan är så osäkra på sitt uppdrag att två personer med samma yrke på samma arbetsplats med samma situation kan få olika besked angående ersättning. När det förhåller sig så är det inte konstigt att förtroendet för samhället i stort undergrävs. Att då finna yttre hot är ett enkelt sätt att reagera.

Vad man ska komma ihåg är att den här otrygghetspolitiken präglad av rättsosäkerhet och villrådighet inte är något av Gud givet. Det är medvetna politiska val av en högerregering som har styrt landet i över sex år. Val gjorda av ministrar som har kallat svenska folket för trygghetsnarkomaner och som påstår sig värna neutrala spelregler i systemet. Problemet är att deras önskan om att dra isär samhället har varit större än deras ideal om lika spelregler. Det är i dessa val som moderatregeringens sanna ansikte syns. Att slita sönder samhället i ojämlikhet och otrygghet är inget annat än högerpolitik. En politik som vi sett misslyckas gång på gång runt om i Europa och där det största misslyckandet av alla är den ökande främlingsfientligheten och dess fula tryne fascismen.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Bloggat: Martin på ämnet. Peter J är arg
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar