fredag 22 februari 2013

Löfvens fokus bekräftas! Det är helt rätt!

I veckan presenterade Stefan Löfven och Ylva Johansson åtgärder för att förbättra Arbetsförmedlingen. Löfven och Johansson tryckte särskilt på behovet av bättre matchning på svensk arbetsmarknad. Idag skriver Johannes Danielsson, ordförande i Saco Studentråd, en debattartikel i Helsingborgs Dagblad som bekräftar den bild som Löfven och Johansson beskriver. Danielsson förklarar på ett pedagogiskt och bra sätt hur svensk arbetsmarknad idag ser ut:

"Många som nyligen tagit högskoleexamen har svårt att hitta ett jobb som motsvarar de kvalifikationer man fått i sin utbildning. Men jag ifrågasätter uppfattningen att problemet ligger i ett växande antal studenter på högskolan. Det rör sig i stället om ett problem med matchning som förstärks av regeringens arbetslinje."

Danielsson fortsätter:

"Med andra ord har problemet med ungas etablering på arbetsmarknaden att göra med matchning. Det betyder två saker. För det första att vi inte har en överutbildning. För det andra att problemet sträcker sig längre än till bara de välutbildade. Akademiker som tar underkvalificerade jobb tränger nämligen undan andra personer från andra yrken.
Arbetslinjen sätter stor press på den arbetslöse att finna ett jobb. Matchningsproblemet indikerar att alltför få hittar rätt jobb. För våra medlemmar, studenterna, märks det tydligt. Den som blir arbetslös efter examen får inget stöd – varken a-kassa eller aktiveringsåtgärder. Därför driver behovet av försörjning högutbildade personer att ta jobb från lägre utbildade personer. Vi får en situation där unga utan högskoleutbildning är arbetslösa, de med högskoleutbildning har jobb under deras utbildningsnivå och där det samtidigt efterfrågas högutbildad arbetskraft bland arbetsgivarna."

Det här är pudelns kärna. Högutbildade har jobb som dom är överkvalificerade för. Detta skapar två stora problem. Dels trängs dom med låg utbildning undan, dels uppstår svårigheter att besätta dom högproduktiva jobben. Här finns massor att göra och ekonomiska styrmedel för att öka utbudet av arbetskraft är fel väg att gå. Det hjälper alltså inte med låga löner och sänkta skatter. Istället handlar det om att faktiskt möta den efterfrågan som finns i näringslivet och att hjälpa näringslivet att hitta rätt personer. Det kräver tid och tålamod, begrepp som i praktiken inte finns i den borgerliga arbetslinjen. Socialdemokraterna ligger med andra ord helt rätt i sitt jobbfokus.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar