torsdag 7 februari 2013

Kris i sjukvårdsfrågan

Foto: blogg.aftonbladet.se
Sjukvården har seglat upp som en av svenskarnas viktigaste frågor. I Skåne är det utnämnt till den viktigaste så sent som igår. Trots Michael Sandins (M) nonchalanta inställning, helt i linje med partilinjen i övrigt, tycker skåningarna att sjukvården inte fungerar. Samma situation har seglat upp i Stockholm. Det saknas vårdplatser och företrädare för Läkarförbundet konstaterar att Stockholm har lägst antal vårdplatser per capita i hela västvärlden.

Intressant när man jämför Skåne och Stockholm är att dom båda regionerna skiljer sig åt avsevärt på många sätt. Bland annat i fråga om skatt. I Skåne betalas en av dom lägsta landstingsskatterna i landet. I Stockholm är det tvärtom. Där betalas den högsta. Man kan alltså konstatera att det inte är skatterna som är problemet. Istället handlar det om politikens innehåll och riktning.

I båda regionerna har borgarna styrt sedan 2006. I båda regionerna har privatiseringarna drivits igenom med dogmatiska motiv, drivna av sedan länge förkastade ekonomiska teorier om marknadens förträfflighet. Kvalitén i vården har varit en sekundär fråga, driftsformen har varit primär. Ta exemplet med mödravården i Skåne. Där har en vård i världsklass slagits sönder i ett vårdval av det enkla skälet att högern vill göra ett vårdval. Det fanns alltså inga kvalitativa behov av en förändring. Det enda som låg bakom var ideologi.

Stockholm ligger i fronten för den här utvecklingen. Bland annat därför har man den högsta skatten i landet. Privatiseringar är kostnadsdrivande och då blir det helt enkelt mindre pengar över till andra saker. Som att bygga tillräckligt många sjukhus.

Det är glädjande att såväl vården som skolan och dess kvalité nu börjar diskuteras allt mer i den dagliga politiska debatten. Jag tror att dom allra flesta svenskar är trötta på den borgerliga privatiseringslekstugan nu. Den leder inte till det förlovade landet som utlovat. Den leder till försämringar. Försämringar som vi nu ser dagligdags i våra nyhetsmedier.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas (eftersom det skulle höja kvalitén)!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar