fredag 22 februari 2013

Jag har läst "Söndra och härska: Uppdelningen av Afrika 1880-1914" av Henk Wesseling


Igår kväll läste jag ut "Söndra och härska: Uppdelningen av Afrika 1880-1914" av Henk Wesseling. Boken handlar, föga förvånande med tanke på titeln, om hur Afrika styckades upp mellan dom europeiska stormakterna under slutet av 1800- och början av 1900-talet. Uppdelningen är mytomspunnen och innehåller många delar som är värda att beakta när man analyserar såväl dåtidens storpolitik som nutidens maktspel. Dom raka nationsgränserna i Afrika är ett arv efter detta även om det mer handlade om diplomatiskt spel i Europas huvudstäder än om maktintressen på plats när dessa streck drogs. Fram till 1890-talets början var den afrikanska uppdelningen mer en fråga om "makt genom fördrag" än "makt genom närvaro". Detta förändrades i takt med att dom imperialistiska ambitionerna skruvades upp.

Wesseling går igenom uppdelningen i vart väderstreck och tar sig an problematiken utifrån en personburen utveckling. Han lyfter fram individernas betydelse för utvecklingen och ser det snarare som ett stort antal beslut fattade av olika individer än som en sammanhängande ekonomisk, kulturell eller strukturell process. För mig som i regel utgår ifrån den materialistiska historiesynen blir detta ett annat analysverktyg och jag kan tycka att Wesselings analys stundtals blir ytlig. Det blir mycket fakta som sen påverkas av att någon tar ett beslut och plötsligt har ett protektorat upprättats någonstans. Riktigt så enkelt är det givetvis inte och Wesseling gör inte anspråk på sådan simplifikation men det ger ändå boken en analytisk vinkel som i alla fall inte jag är helt nöjd med.

Jag tycker att boken är en bra grundsammanfattning av hur det gick till när aAfrika styckades upp men det saknas ett djup och en analys av tyngd. Det går väldigt fort och även om författaren använder 380 välfyllda sidor i pocketversionen så kommer man aldrig riktigt in under skinnet på imperialismen. Dom europeiska grymheterna som t ex Sven Lindqvist på ett förträffligt sätt lyfter fram i sin "Utrota varenda jävel" går nästan helt förbi Wesselings verk utan några större omnämnanden. Slutligen kan jag konstatera att det är en bra bok väl värd att läsa men inget som jag rekommenderar som "prio ett"-läsning.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Media: SvD recenserar boken
 
Läs mer på Socialdemokraterna 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar