lördag 2 februari 2013

Jag har läst "Jämlikhetsnormen" av Anders Nilsson och Örjan Nyström


Jag läste ut Anders Nilssons och Örjan Nyströms bok "Jämlikhetsnormen" häromdagen. Boken gavs ut i höstas och behandlar frågan om hur socialdemokratin ska anpassa sig till dom nya tider som råder. Allt för att kunna bli den dominerande politiska kraften under detta sekel precis som man dominerade det förra. För den som inte känner till Anders Nilsson och Örjan Nyström så tillhör dom tankesmedjan "Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg". Nilsson är stadssekreterare för S i Göteborg till vardags och Nyström jobbar som utredare på LO Göteborg.

Författarna tar sin utgångspunkt i vad dom anser karaktäristiskt för arbetarrörelsen och socialdemokratin, nämligen det dom kallar för jämlikhetsnormen. I fem kapitel argumenterar dom dels för att socialdemokratin måste hitta tillbaka till samhällsanalysen och till sitt bejakande och främjande av strukturomvandlingarna, dels idéhistoriskt i vad det är som karaktäriserar den socialdemokratiska politiken i förhållande till liberalismen och konservatismen.

Jag tycker att författarna gör detta på ett förtjänstfullt sätt. Boken, som är på ca 350 sidor, är dock mycket akademisk och den rör sig i gränslandet mellan nationalekonomi, statsvetenskap, socialpsykologi och sociologi. Jag älskar denna typ av böcker med massor av referenser till gamla och nya teoretiker. Men för någon som inte är van vid akademisk läsning eller som inte tycker om långa teoretiska utläggningar så är boken ingen hit. Samtidigt har Nilsson och Nyström många goda idéer och dom har verkligen något att säga om den socialdemokratiska idévärlden så därför tycker jag att man gott kan traggla sig igenom boken även om man upplever den som svår.

I det avslutande kapitlet skriver författarna några rader som jag tycker är talande för hur ett gott och socialdemokratiskt samhälle bör byggas. Ett samhälle som idag ser ut att glida oss ur händerna. Dom skriver:

När vi inte längre "säger du" till varandra slutar vi också att säga "vi" om det samhälle vi lever i. Det är inte längre "vårt" samhälle. Det är bara en arena för individuella karriärer och trånga gruppinstressen"

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar